На обсъждане за държавния план-прием! 7-те училища в община Петрич заявиха 17 паралелки с 442 места за кандидат-гимназисти

7-те училища в община Петрич, осъществяващи държавен план-прием, предложиха 17 паралелки с 442 места за кандидат-гимназисти за учебната 2024/25 г. Така важният план-прием, образно казано, преминава през няколко етапа. А след заявките от страна на бизнеса, срещите за търсене, намиране на допирни точки между работодатели и професионалното образование следват и обсъжданията с Регионалното управление на образованието. По предварително изготвен график по общини директорите на училищата в областта, в които постъпват осмокласници, отправят своите предложения пред комисия, начело с началника на РУО Ивайло Златанов, шефа на отдел организационно-методическа дейност и контрол Методи Попов, старши експерти, представител на съответната община.

Припомняме, че миналата година в община Петрич имаше проблеми при реализирането на план- приема. Заради липса на желаещи още преди първо класиране бе закрита паралелка от две специалности в ПГМЕТ /Професионалната гимназия по механоелектротехника/. Трудности имаше и на други места, като дори и след предпоследното, четвърто класиране, в 4 от училищата останаха свободни места. Създалата се ситуация, която не е прецедент, породи коментари, че най-вероятно ще се стигне до преструктуриране на план-приема.

С оглед на големия интерес и важността на темата репортер на „Струма” присъства на срещата, която се проведе онлайн.

Пръв пред комисията, събрала се в заседателната зала на РУО, застана директорът на СУ „Никола Вапцаров” Живко Тулевски. Както и за тази, и за предходната година, той предложи прием в две паралелки по профилите „Обществени” и „Софтуерни и хардуерни науки”.

„За „Обществени науки” аргументите ни са, че такава паралелка в общината няма, и миналата, пък и по-миналата година всички ученици, които се явиха на държавен зрелостен изпит по история и цивилизация, бяха само от нашето училище”, аргументира се Ж. Тулевски

От СУ „Васил Левски” в Коларово поискаха една паралелка с профил „Предприемачески”. Коментирайки темата, директорът Росица Трайкова призна, че миналата година е била критична – 16 деца са завършили основно образование, и също толкова са постъпили в 8 клас. По този повод началникът на РУО поиска да разбере какви са нагласите на учениците, родителите към предприемачеството и дали настоящите 20 седмокласници  на училището ще се запишат в паралелката, тоест ще продължат образованието си в СУ – Коларово.

„Искренно се надявам и вярвам, че ще направите всичко необходимо, за да мотивирате учениците, и те да останат при вас в училището както за следващата година, така и за целия период на обучението си”, обърна се към директорката Ив. Златанов.

На другия полюс е СУ „Паисий Хилендарски” в Първомай. Там седмокласниците са 40, заявката е за една паралелка по графичен дизайн. Съгласно нормативните документи максималната пълняемост е от 26 ученици в клас, като над фиксираната бройка записването става след разрешение от министъра на образованието. Във връзка с това възникнаха въпроси дали кандидат-гимназистите няма да са повече от местата. Директорът Румен Стоянов обясни, че са провели анонимна анкета сред седмокласниците и резултатите показват, че 90% от завършващите основно образование възнамеряват да постъпят в 8 клас в училището. Той прогнозира, че паралелката ще бъде реализирана на 100%, но няма да се стигне до завишаване на приема, каквото има през тази година.

От Профилираната гимназия „П. К. Яворов” предложиха 5 паралелки в 5 профила – „Хуманитарен”, „Чужди езици”, „Софтуерни и хардуерни науки”,”Природни науки”, „Математика”.

„Отново ще рискуваме, казвам рискуваме, защото миналата година претърпяхме напрежение с математиката. След разговори с родители, които се надявам да са били искрени, решихме да върнем математиката с разширено изучаване на английски език, като предишните две години бе с немски”, коментира директорката Кристина Касабова и допълни, че преди 3 години, когато профил „Математика” е бил с английски, а не с немски, паралелката е регистрирала пълняемост от 26 ученици.

Заявка за 4 паралелки по професиите „Икономист”, „Икономист-информатик”, „Организатор на туристическа агентска дейност” и „Ресторантьор” додаха от ПГИТ /Професионалната гимназия по иконимика и туризъм/, а директорът Бистра Таракова подчерта, че нагласите са за реализиране на максимален прием.

„Предлагаме да повторим миналогодишния държавен план-прием, който е с професионална насоченост, дуална форма на обучение, специалност „Производство на облекла от текстил”, професия

„Оператор производство на облекло”. Направихме проучване, което показа, че 90% от седмокласниците имат нагласа и желание да продължат образованието си при нас”, каза Александър Главчев, директор на СУ „Антон Попов“, което с Благоевградската професионална гимназия са единствените две училища в областта, предлагащи дуална форма на обучение. Това най-общо казано е учене чрез работа, при което на базата на сключен договор с фирма/ компания учениците се обучават в реална работна среда и получават възнаграждение в размер 90% от минималната работна заплата спрямо положения труд.

От ПГМЕТ заложиха на три паралелки с шест специалности – „Автотранспортна техника“,

„Маркетингово проучване“, „Експолоатация на автомобилния транспорт“, комбинирана с нова за училището -„Спедиция, транспортна и складова логистика“, като от приема за 2024/2025 г. отпада

„Машинен оператор“. Третата паралелка е „Електрообзавеждане на транспортна техника“ заедно с професия „Електротехник“.

„Миналата година също заложихме специалност „Електрически машини и апарати“, но не успяхме да реализираме прием. На срещата на 8 декември /б.р. с представители на бизнеса/ бе поканена и директорката на Бюрото по труда, като бе изнесена информация, че именно „Електротехник“ е една от най-търсените професии за община Петрич и не само. Бих искала тази факти – какви професии се търсят, за какви кадри „има глад“, да се свеждат и до знанието на родителите на седмокласниците, тъй като ние нямаме такъв достъп и реално осъществяваме контакт на родителски срещи, когато учениците постъпят при нас“, предложиха и изразиха желание от ПГМЕТ.

Началникът на отдел ОМДК М. Попов сподели, че шефът на РУО има идея през месец април да се провежда нова инициатива и всяко училище, реализиращо прием след 7 клас, да има възможност да се представи и да запознаят родителите и учениците от основните училища с предлаганите специалности/профили/професии. 

Отношение по темата за държавния план-прием взе и зам. кметът по „Хуманитарните дейности“ Нина Попова, която коментира, че са набелязани конкретни дейности, предстои сериозна работа, и изрази надежда, че предлаганите 17 паралелки ще бъдат реализирани.

 В заключение Ив. Златанов посочи, че през тази учебна година в община Петрич има с 27 седмокласници повече, в сравнение с миналата година.

„Това обаче не бива да ни успокоява, тъй като за учебната  2023/2024 г. имахме 442 седмокласници, но се записаха 338, другите са отишли извън общината, в чужбина… Сега завършващите основно образование са 469, намалено с 50-ина ученици, би следвало да бъдат разпределени в тези 17 паралелки“, заключи началникът на РУО и подчерта, че трябва да бъдат предприети действия и родителите и седмокласниците да бъдат мотивирани, за да изберат едно или друго училище на територията на община Петрич.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *