HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

НА ТЪРГ В БЛАГОЕВГРАД! Трима строители си разделиха оферта за 6,6 млн. лв. за благоустрояването на кв. „Освобождение“, ул. „Марица“ и велоалея от центъра до гарата

Три строителни фирми и обединения си разделят благоустроянването на ІV микрорайон в Благоевград, който обхваща кв. „Освобождение“ в района от ул. „Ветрен“ до ЮЗУ, улица „Марица“ и изграждане на велоалея, която да свързва бул. „Св. Димитър Солунски“, ул. „Даме Груев“, бул. „В. Левски“, бул. „Св. св. Кирил и Методий“ от гарата до хотел „Ален мак“ и ул. „Марица“. Това стана ясно вчера по време на отваряне на ценовите оферти на фирмите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, която проведе комисия начело с директора на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ Антония Методиева.

Няколко участници бяха отстранени от конкурса заради неточности и нередности в представената от тях документация. С мотив, че предложеният гаранционен срок надвишава два пъти минималния, изискан от общината, а това не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, от конкурса са отстранени фирмите „Агромах” ЕООД, „БСИ-ТТ Консорциум“ и „Пътища Пловдив“ АД. Благоевградската фирма „Пиринстройинженеринг“ ЕАД с управител Стефан Стоев също не бе допусната до последния етап отваряне на ценови оферти и бе дисквалифицирана, тъй като комисията констатирала, че в част „Конструкции“ тя е приложила становище от „Инфра Про Консулт“ ЕАД, София. Същото дружество е автор на инвестиционния проект за обекта и общината е сключила с него договор за авторски надзор. Видно от обратна разписка е, че „Пиринстройинженеринг“ ЕАД е получил искането за предоставяне на разяснения от „Инфра Про Консулт“ ЕАД на 29.06.2017 г. Писмото от „Пиринстройинженеринг“ до „Инфра Про Консулт“ ЕАД е изпратено в същия ден, без посочване на адрес на получателя, без налични данни за начин на изпращане и получаване. Отговорът до участника отново е от 29.06.2017 г., без посочване на адрес на получателя и без налични данни за начина на изпращане и получаване. Съгласно вписаното в Търговския регистър седалище на дружеството „Инфра Про Консулт“ ЕАД е в гр. София, район Сердика, пк 1233, ул. „Карлово” 7, ап. 20.

„Това създава съмнение за начина, по който участникът „Пиринстройинженеринг“ се е снабдил с данни за адреса за кореспонденция, изискал е становището му и е получил същото в рамките на един и същи ден“, каза председателят на комисията А. Методиева и допълни, че изложеното навежда на предположения за наличието на необосновано предимство, както и свързаност между „Пиринстройинженеринг“ ЕАД и „Инфра Про Консулт“ ЕАД. Това нарушава основния принцип на равнопоставеност на участниците в процедурата със съмнение за облагодетелстване на „Пиринстройинженеринг“ ЕАД.

„Обществената поръчка се финансира с европейски средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ и те не биха били верифицирани впоследствие при неравнопоставеност на кандидатите“, мотивира се Методиева.

За изпълнение на първата позиция на обществената поръчка „Благоустрояване на ІV микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до ЮЗУ „Н. Рилски“ ценовата оферта на допуснатите до финала „БГ КА – Благоевград“ ДЗЗД бе 4 051 306,60 лв., а на Обединение „ММ СТРОЙ“ – 4 845 770,11лв. без ДДС.

За благоустрояване на ул. „Марица“ предложената от единствения допуснат до финала участник „ КО-БИЛД“ ДЗЗД бе 2 077 224,21лв.

Кюстендилската фирма „Булпланинвест“ ООД с управител Николай Йосифов и съдружници Антон Стоянов, Николай Йосифов и Димитър Делийски предложи най-ниска цена от 691 793,68 лв. за изграждане на велоалеите. Конкурентната фирма „Растер Юг“ ООД на Антон Муртов и Радослав Костов предложи 793 937,13 лв. без ДДС, а третият участник – благоевградското дружество „Елитстрой“ АД с управители Изабела Георгиева и Васил Георгиев, бе с оферта от 770 669,08 лв. без ДДС.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *