HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

На 2-дневна среща в Мелник: РУО шефът Ив. Златанов: Директорите да прецизират процедурата при подбора на нови педагози, в момента в училищата в Пиринско работят 150 пенсионери, това е лицемерие спрямо младите хора…

Процедурата при подбора на кандидатите за вакантни учителски места да се прецизира, посъветва училищните директори в Пиринско началникът на Регионалното управление на образованиетo Ивайло Златанов.
Ръководителите на учебни заведения, членове на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, бяха на двудневно обучение в Мелник, на срещата шефът на РУО Ив. Златанов дойде, придружаван от началника на отдел
ОМДК Методи Попов.
“Колеги, работата ни е обект на коментари от страна на родители, баби, дядовци, институции и обществото, иска ми се да се стремим да бъдем перфектни в това, което правим”, обърна се към подчинените си Ивайло Златанов. Той разкритикува директорите за начина, по който извършват подбора на кандидатите за свободните места, както и обявяването на вакантните позиции, за което има множество жалби, включително и на ниво парламент.
М. Попов припомни, че мястото за учител/педагогически специалист се заема на базата подбор по документи. В същото време в РУО има сигнали, че едва ли не за вакантните позиции се провеждат конкурси.
“В Наредба 12 ясно е регламентирано какви са изискванията за заемането на всяка една от длъжностите. Това е документът. Ако имате комисия, то тя би трябвало само да прегледа документите на кандидатите и да ви предложи тези, които отговарят на изискванията. Всичко, което правите оттам нататък, излиза извън рамките на вашите правомощия”, изтъкна началникът на отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” в РУО.
Ивайло Златанов пък извади доклад от конкурсна процедура в благоевградско училище, според която критериите за заемането на учителско място са: 1. ОКС /образователно-квалификационна степен/ бакалавър; 2. Професионална квалификация учител; 3. Добри организационни и комуникативни умения; 4. Умения за работа в екип; 5. Стаж като учител е преимущество.
“Добре, питам ви как остойностявате 3-и и 4-и критерий? Как с 10 мин. събеседване ще разберете дали кандидатът притежава добри организационни умения и такива за работа в екип? Във връзка с този случай в момента отговаряме на една жалбоподателка. Тя е сериозно притеснена, че процедурата е нарушена, и иска уволнението на директора”, разкри началникът на РУО и съвсем откровено допълни, че ако започне да уволнява заради такива неща, то няма да останат директори по училищата.
Той посъветва ръководителите на учебните заведения да разпишат политика за подбор на персонала и да се движат по процедурата, а ако трябва – да заложат само на два критерия.
И Ив. Златанов, и М. Попов за пореден път подчертаха, че директорите трябва да информират за решенията си всички кандидати за съответните учителски места, а не само тези, които ще назначат.
Това очевидно не се хареса на директорката на Професионалната гимназия по икономика Ася Бояджиева. Тя изрази мнение, че не е целесъобразно да се уведомяват всички кандидати, тъй като ситуацията била динамична. Така в началото на учебната година в ПГИ за едно място в рамките на два дни са се отказали 3-ма кандидати, а впоследствие е назначен първоначално неодобрен кандидидат.
М. Попов заяви, че при такава ситуация в уведомителните писма може да се включи изречение, че при промяна на обстоятелствата кандидатът, с когото не се сключва трудово споразумение, ще бъде уведомен.
Говорейки за динамика, началникът на РУО обърна специално внимание и на временните /срочни/ трудови договори, на които директори продължават да назначават учители. Той показа съдебно решение, с което за такова нарушение директор е глобен от Инспекцията по труда 1500 лв., които трябва да плати от джоба си, а не е за сметка на училищния бюджет. Даде и пример с учител по физическо възпитание и спорт, назначаван на срочен договор цели 6 години подред. “За мен това не е човешко – 6 г. учител да бъде поставян в ситуация “днес те има – утре те няма, на 15 септември си там – на 30 юни те няма”. Не виждам смисъл от цялата тази работа и какво ще спестите, изпращайки учителя за два месеца на борсата? Като изплатите неползвания отпуск от 58 дни, общо взето, спестяването е в рамките на 200-300 лв. Да, има 5 училища в областта, за които 300 лв. са огромна сума, но останалите /б.р. 123 училища/ са в съвсем дуго положение и състояние и не може такава сума да е препъникамък за тях”, анализира просветният шеф и даде указания на директорите да пристъпят към сключване на договори за неопределено време /безсрочни/, а след това на базата на осъществаната контролна дейност, ако се налага, да предприемат стъпки за оптимизиране на персонала.
Срещата започна с напомняне на заповед, че директорите са длъжни в срок да информират подчинените си за резултатите и констативните протоколи от извършените проверки на РУО.
“За да няма спекулации от рода на “Златанов ме уволни заради две запетаи”, в срок от 1 месец от връчените ви резултати, предписания и констативни протоколи искам да свикате педагогически съвет, ако трябва – и извънреден, и да запознаете учителите с цялата информация”, отсече началникът на РУО.
Не бе подмината и темата за училищния план-прием в 1 клас. Един от новите моменти за предстоящата 2018/2019 г. е, че при определяне броя на паралелките учениците трябва да бъдат разпределени равномерно. РУО иска да прекрати досегашната практика в училищата да формират едната паралелка с 16 ученици например, а същевременно другата да е с 27 първокласници. Както и досега, формиране на паралелка в 1 клас може да става с минимум 16 ученици, а максимумът е 22, но завишаването на максималния брой вече няма да е в проценти – 10, а брой ученици – 2-ма. Този “резерв” трябва да бъде прилаган не от началото на кампанията, а в края, и да се използва като възможност за разпределяне на ученици от ромски произход – за насочване по механизма и други аналогични ситуации. Когато паралелката е единствена за дадено училище, се допуска завишаването с до 3-ма ученици в начален етап и също толкова в прогимназиален, 1-и и 2-и гимназиален.
РУО шефът изрази мнение, че проблемът може да се реши единствено чрез въвеждането на централизирано електронно класиране и приемане на първокласниците, каквото има в София, Пловдив, Варна и Бургас. Затова трябва да има и ясна поцизия на общината – какъв е броят на подлежащите за обучение в 1 клас и съответно колко паралелки ще бъдат сформирани. “В противен случай правим и друго нарушение – в едните, привилегировани училища учат еди-кои си, в другите – ромите, ето ви сегрегирани паралелки и дискриминация”, каза Ив. Златанов.
Във връзка с критериите и приема в 1 клас бе посочено, че Комисията за защита от дискриминация разследва 140 училища в страната, сред които и 14 от Благоевградска област, като дискриминационен е всеки критерий, който облагодетелства едни ученици за сметка на други, например да се приема за предимство дете, чийто родител работи в училището.
За казуса с фиктивните ученици началникът на РУО обяви, че Икономическа полиция вече разполага с информация за училища с проблемни ситуации и че се тръгва на проверки.
На директорите бе даден срок до 8 декември /петък/ да прецизират и длъжностните характеристики на учителите във връзка с дейностите за обхват и задържане на учениците, и ежемесечно предоставяне на кмета на общината на информация за предходния месец за неосигурено задължително присъствие на ученици за повече от 5 учебни часа по неуважителни причини с цел налагане на наказания на родителите. Ив. Златанов заяви, че ще запознае Икономическа полиция с това кой и как пише отсъствия на учениците и дали те се отразяват по дневниците.
По темата с обхвата и задържането на учениците обстановката в залата разведри директорът на ПГ по МСС в Гоце Делчев Ангел Живков. Той сподели, че от спрените детски надбавки в училището са постъпили 5004 лв. “Знам, че е желателно средствата да се изразходват за допълнително обучение на тези отсъстващи ученици, но те като не идват на училище, ние няма как да ги обучаваме”, каза А. Живков и попита дали с тези 5000 лв. може да закупи 2 дивана.
Въпросът предизвика оживени коментари и тъй като парите от санкциите на родителите трябва да се изразходват за допълнителна подкрепа на учениците, присъстващите започнаха да се чудят как диванчетата ще допринесат за задържането на учениците в училище.
Директорът на Земеделската професионална гимназия в Сандански Емил Терзийски сподели, че с парите от спрените детски надбавки е назначил психолог на половин щат. Това беше и една от другите важни теми, засегнати на срещата. От изнесените данни стана ясно, че в областта има назначени 43 педагогически съветници, 40 логопеди и 24 психолози.
“Молбата ми е там, където има дефицит от такива специалисти, да назначите, ако трябва, и на половин щат, като може да се комбинират и две съседни училища”, даде приоритет на психолозите РУО шефът. Директорите трябва да предприемат действия по назначаването и на ресурсен учител, за да работи с учениците със специални образователни потребности. В СУ – Банско например се обучават 9 ученици със СОП, в благоевградските 5 СУ – 11, 7 СУ – 22, 8 СУ – 11, и т.н. Същевременно с постановление на МС от следващата учебна година училищата ще получават 2476 лв. за всеки ученик със СОП, т.е. ще имат необходимата финасова обезпеченост за разкриване на щат за ресурсен учител.
За финала бе оставена и определената от Ив. Златанов като “парлива” тема – пенсиониранията. “В системата на образованието работят 150 човека, придобили право на пенсия. Това е лицемерие спрямо младите хора. Уж им казваме да стоят в страната, но без работа. Нямам нищо против колегите, отговарящи на условията за пенсиониране, но все ми се струва, че незаменими специалисти още не са се родили”, заяви Ив. Златанов. Той припомни, че през тази година в РУО – Благоевград бяха пенсионирани трима експерти, и поиска до 31 декември всяко училище да изготви политика за пенсионирания и да я изпрати в РУО. Идеята е непедагогическите специалисти, като счетоводители, касиери, домакини, параджии, хигиенисти… да се пенсионират в края на календарната /респективно финансова година/, в която са навършили годините за пенсия, а педагогическите – при приключване на учебната година.
СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. РУО

    При Бояджиева всички “се отказват”…И остава Единственият! “Избраният”…от някой “горе”…А тя не се отказва…

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *