Независимият кандидат за кмет на община Сапарева баня Костадин Николов: Ще работя за популяризирането на курортната община, за повишаване жизнения стандарт на жителите и осигуряване благоприятен климат за инвестиции

– Г-н Николов, Вие сте независим кандидат за кмет на община Сапарева баня. Какви ще са приоритетите Ви в управлението на общината?

– Основен приоритет е популяризиране на община Сапарева баня като целогодишна туристическа дестинация и развитието на балнеологията. Важно е изграждането на техническа инфраструктура – асфалтирането на улици, доизграждане на ВиК мрежата в общината, рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови довеждащи водопроводи и съоръжения за резервиране на питейна вода на територията на община Сапарева баня, създаване на зелени площи и места за отдих, в това число детски и спортни площадки на открито. Едно от условията за утвърждаването на общината ни като целогодишна дестинация е изграждането на ски зона. Терените, предвидени за изграждане на пистите, са общинска собственост и са извън територията на НП „Рила”, необходимо е провеждане на процедури по концесиониране и привличане на инвеститори. Благоустрояване на дворното пространство на СУ „Христо Ботев” също е в програмата ми. Акцент поставяме върху изграждане на пешеходна зона в централната част на гр. Сапарева баня и провеждане на теренни археологически проучвания и експониране на археологически обект „Древен град Германея”. Разпореждане със сградния фонд и прилежащото дворно пространство на бившите основни училища в с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово с цел използване и благоустрояване – в момента тези сгради са изоставени на произвола на съдбата. Ще насочим внимание и ресурс към проучване, изграждане и реализация на летище за чартърни полети  на територията на община Сапарева баня – има заявен интерес от инвеститори към този проект.

Съдействие и комуникация с компетентните държавни институции по отношение проектиране и изграждане на съоражения за увеличаване на мощностите и подобряване качеството на услугата  за задоволяване потребностите на общината с електрозахранване.

Ще се стремим към оптимално използване на природните ресурси – балансиран подход, щадящ природата, при разпореждане, управление и стопанисване на общинския горски фонд. Разработване на общинска стратегия за разпореждане и управление на минералната вода, проучвателна дейност за нови сондажи и повишаване експлоатационните ресурси на съществуващите. Не на последно място, насърчаване развитието на селското стопанство и предприемане на конкретни мерки и действия по отношение опазване на селскостопанското имущество, както и поддръжка на съществуващите и изграждане на нови напоителни канали. Ще се стремим да избегнем презастрояване на градската среда.

– Ще промените ли работата на Общинска администрация и необходима ли е такава?

– Считам, че следва да бъде внедрено електронно обслужване в Общинската администрация с цел предоставяне на съвременна и бърза услуга. Осъщесвяване на необходимия контрол за спазване на законоустановените срокове. По отношение дейността на Общинската администрация е необходимо да има откритост и прозрачност, публичните средства да се планират и разходват съобразно изискванията за добро управление. Ще се стремим към реализиране на успешни форми на партньорство с общността. Ефективно управление на общинската собственост. Активно партньорство с държавната администрация. Подобряване управлението на човешките ресурси.

– Каква е визията Ви за развитието на община Сапарева баня през следващите години?

– Визията ни е устойчива местна икономика, поддържане ниско ниво на безработица чрез разкриване на нови работни места, създаване на благоприятен климат за инвестиции и възможности за бизнеса, изграждане и подобряване на инфраструктурата, повишаване на жизнения стандарт и подобряване на условията за живот на жителите на общината.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *