HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Неизпълнени ангажименти от концесионера на язовир остави градините в Баня на сухо посред лято

Източването на водоема в м. Камено поле, землището на разложкото село Баня, от който през активния поливен сезон се захранва с вода реката, преминаваща по цялото протежение на селото, доведе до поредното недоволство на местните жители. То е породено както от неприятната миризма, която се носи от празното корито, така и от невъзможността за извършване на поливни дейности на градини и зелени площи.
Хората споделят, че единствената алтернатива, която им е оставена, е поливане с питейна вода, което ще доведе пък до спад в налягането. Това ще рефлектира върху живеещите в кварталите в най-високите части на селото, защото чешмите им ще спират напълно при по-голямо потребление. Ако се стигне дотам и бъде издадена забрана за използване на питейната вода за поливни нужди, освен високите сметки към водното дружество, които хората трябва да платят, рискуват да отнесат и солидна санкция.
Справка на “Струма” показва, че водоемът е източен заради неизпълнение на предписание на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор за ремонт на изпускателния канал, който е в недобро състояние и не отговаря на изискванията за безопасност на водните съоръжения.
Според кмета на община Разлог Красимир Герчев предписанието е на фирмата концесионер, която не е изпълнила дори задълженията си по концесионния договор, които включват и ремонт на изпускателния канал.
“Това беше предписание на концесионера, но тъй като той не е извършил тези дейности, ще прекратим договора и общината ще си извърши тези дейности. Взели сме необходимите мерки и до дни ще започнат ремонтите. Имаме работен проект, остойностен е и започваме ремонт на изпускателния канал. Сумата ще бъде осигурена от средствата, предвидени за аварийни разходи. Водоемът не може да бъде напълнен, докато не изпълним предписанието, така че в най-кратки срокове ще гледаме да приключим”, коментира Красимир Герчев.
От Държавната агенция по метрологичен и технически надзор разясниха, че по Закона за водите отговорен за техническото състояние на обектите е собственикът, в случая община Разлог, и предписанието е на собственика. От там уточниха, че община Разлог е сред най-стриктните в страната и като цяло се стараят да поддържат всичките си съоръжения добре и да отговарят на всички изисквания.
Относно водоема в м. Камено поле, землището на с. Баня, уточниха, че са дадени три предписания. Първото е да се понижи водното ниво до кота “мъртъв обем”, второто е възстановяване на въздушния откос в зоната на рувината и третото е да се направи анализ на техническото състояние и оценка на сигурността.
“Първото е със срок до три дни да започне и да продължи съгласно инструкция за експлоатация, за да се достигне кота “мъртво поле” и поддържането на тази кота до възстановяване на безопасното техническо състояние на преливния водосток. То е изпълнено. На другите две предписания срокът все още не е изтекъл и е до 30.08.2017 година. Дотогава трябва да се ремонтира преливникът, преходният участък между преливника и бързотока и самият бързоток. Състоянието му е много лошо. Предписание за ремонт е дадено още миналата година и тъй като не е направено, тази година се наложи източване, за да започнат да го ремонтират и да гарантираме безопасното състояние, докато бъде извършено”, коментира инж. Иван Бузов, началник РО към ДАМТН, и допълни, че по Закона за водите, без значение кой стопанисва обекта, отговорност за техническото състояние на обектите носи собственикът, в случая община Разлог. В случай на неизпълнение минималната санкция е в размер на 1000 лв., а максималната – 10 000 лв.
Според зам. кмета Иван Гюров, въпреки състоянието на изпускателния канал, той не е опасен и е в състояние да поеме водата, която се изпуска от водоема. Той допълни, че като цяло водният басейн не представлява опасност за населението, както и че нивото му непрекъснато се следи и контролира, а изпускателният кран е в изправност.
Общинският водоем с площ от 13 185 кв.м в м. Камено поле в село Баня беше отдаден на концесия за 25 години миналата година. Тя бе спечелена от Консорциум “Водоем в село Баня”, представляван от Георги Георгиев, като намеренията на фирмата бяха водният басейн да бъде използван за рибовъдство, спортен риболов, туризъм, отдих и ползване на водни площи за развлекателни и спортни дейности.
Според концесионния договор след първата година таксата е в размер на 1823 лв., определеният общ размер на инвестициите в обекта – 257 416 лв., от които 177 587 лв. за проучвания и рехабилитация, в това число 143 822 лв. за първите 2 години.
Сред заложените за изпълнение дейности през първата година са още извършване на инженерно-геоложки проучвания, изготвяне и реализиране на проект за възстановяване на язовирната стена, изчистване на леглото на водоема, изпълнение на облицовъчен канал на бързооттока, рехабилитация на облекчителните съоръжения и уредите за измерване на водните количества, както и изготвяне на хидроложки доклад и авариен план и почистване на коритото на река Пихла, преминаваща по цялото протежение на селото, включително и благоустрояване на прилежащата територия.
Сред задълженията на концесионера, засягащи голяма част от жителите на селото и земеделските стопани, е именно и подаването на вода за напояване на земеделските земи през напоителния сезон от месец април до месец октомври.
Дали концесията ще бъде прекратена, ще стане ясно скоро. Община Разлог и концесионерът все още водят кореспонденция.
Водоемът вече е бил отдаван на концесия през 2006 година на фирма “Рибарници Баня” ООД с адрес и седалище в София, представлявана от Станимир Жарков. Концесията на фирмата е прекратена през 2010 година, отново поради неизпълнение на концесионните й задължения.
ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *