HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Топ теми

Новина за бизнеса! ОбС шефът Р. Тасков иска преференции за фирми със сертификат Б, ще купуват и наемат общински имоти без търг

Фирми, които получат от община Благоевград сертификат Б, ще се ползват с огромни привилегии, те ще бъдат обслужвани с предимство, в съкратени срокове от общинските служби и ще наемат и купуват общински имоти без търг или конкурс. Предложението е на председателя на Общинския съвет Радослав Тасков, в петък той внесе за обществено обсъждане проекта за общинска наредба, с която да се гарантират новите правила. Проектът за наредба вече е минал първо одобрение на председателски съвет в края на миналата седмица.

Бизнесмените, които ще кандидатстват за сертификат Б, ще трябва да отговарят на цял набор от изисквания. Сертификат Б може да се издава за бизнес в сферата на програмни продукти и дейности в областта на информационните технологии и информационни услуги, за счетоводни и одиторски дейности и данъчни консултации, за професионални дейности в централни офиси, архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи, научноизследователска дейност, за образование, за хуманно здравеопазване и медико-социални грижи с настаняване, за складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта, за административни и спомагателни офис дейности, дейности на телефонни центрове за услуги и спомагателно обслужване на стопанска дейност, което не е класифицирано на друго място.

Не се насърчават инвестиции в секторите рибарство и аквакултури, в първичното производство на селскостопанска продукция, във въгледобива, в стоманодобивния и корабостроителния сектор, както и при производството на синтетични влакна.

За да има право на сертификат клас Б, бизнесменът трябва да докаже минимален размер на инвестициите си и брой нови работни места, които са различни в зависимост от сферата на дейност. За икономическа дейност в индустрията, сектор преработваща дейност, най-малкото вложение е 5 млн. лв., за складиране на товари и транспортни спомагателни дейности, както и за телефонни центрове за услуги и спомагателно офис обслужване се изисква поне 1,5 млн. лв. вложения, за инвестиции в един обект във високотехнологичните дейности от индустриалния сектор на икономиката задължителните инвестиции за придобиване на сертификат Б са 2 млн. лв. Вложенията за високотехнологични дейности в сектора на услугите трябва да са поне 1 млн. лв., изискването за задължителен размер на инвестициите може да се намали почти наполовина само при разкриване на значителен брой нови работни места – между 100 и 150, които да се запазят 5 години.

Има въведено и задължително изискване за минималния брой нови работни места, които се предвиждат с реализацията на всеки инвестиционен проект, за сертификат Б те са 10.

Новата наредба няма да важи за бизнес намерения на осъдени лица, освен ако те не са реабилитирани, за хора, чиито фирми са обявени в несъстоятелност, в ликвидация или имат неразплатени заплати на служители и работници, без значение дали те са българи или чужденци.

Кметът на общината Ат. Камбитов ще има правото да упражнява пряк контрол върху изпълнението на сертифицирани инвестиционни проекти, както и да издава актове при констатирани нарушения.

„Контролът ще е сериозен и няма опасност от злоупотреби“, твърди председателят на ОбС Радослав Тасков, който е и вносител на проекта за наредбата. „Всяка година кметът ще подава информация за броя на издадените сертификати и извършения върху тях контрол в Агенцията за насърчаване на инвестициите и в Министерство на икономиката. Самите сертификати не са „доживот“, те са с 3-годишен срок на валидност и се издават след решение на ОбС“, обясни още Р. Тасков, като се мотивира, че целта е да са повиши конкурентоспособността на икономиката на община Благоевград чрез нарастване на инвестициите.

С подобни наредби и издаване на сертификати клас Б се толерират инвеститори в още над 20 общини в страната, сред които София, Русе, Стара Загора, Кюстендил, Плевен, Бургас, Добрич, Сливен, Троян, Трявна, Луковит и др. В рамките на следващия месец благоевградчани ще могат да коментират проекта и да правят предложения за новата наредба, преди тя да се придвижи за обсъждане в местния парламент.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *