Топ теми

Новият директор на Профилираната гимназия Сн. Николова и заместникът й Л. Карамитов: Заварихме ПГ „Яне Сандански” рухнала, притеснени сме дали ще успеем да изплатим заплатите за декември

Три месеца след встъпването си в длъжност новата директорка на Профилирана Гимназия „Яне Сандански”- Сандански Снежана Николова и зам. директорът по учебната дейност Людмил Карамитов, шокирани от оставеното от предишното ръководство наследство, поискаха думата в „ Струма”.

До рокадата в ръководството на училището се стигна, след като Зорица Органджиева бе пенсионирана през лятото. В продължение на 4 години преди това, по времето на предишния кмет на Сандански Кирил Котев, тя бе зам. кмет по културата и хуманитарните дейности. През декември 2016 г. се завърна за три дни начело на училището, след което бе назначен нов вр.и.д. директор, а през ноември м.г. отново пое ръководството на най-старата гимназия в Сандански.

В скандалните разкрития, направени от новото ръководство, е замесено името и на Катина Додушева. Самата тя бе директор на   дирекция „Образование и култура” в община Сандански, също по времето на  Кирил Котев. През 2019 г. за пръв път в историята на Профилираната гимназия бе разкрит нов щат за трети зам. директор и З. Органджиева назначи именно К. Додушева. По същото време нова работа – библиотекар, в училището започна и друг кадър от екипа на К. Котев, бившият  главен експерт „Образование, култура и туризъм” в общината Петя Костадинова.

Ето какво решиха да огласят чрез страниците на вестник „Струма” директорката Сн. Николова и заместникът й Л. Карамитов.

Директорът Сн. Николова: Звучи парадоксално и абсурдно, но г-жа Органджиева бе изтрила от служебния компютър всякаква училищна документация и информация, отказа спечелен проект за хиляди евро

Снежана Николова е учител по география с 16 г. стаж в ПГ „Яне Сандански”. В продължение на 3 години  2016-2019 г./ тя бе временно изпълняващ длъжността директор на санданското училище, докато З. Органджиева бе зам. кмет. Със завръщането на титуляря Сн. Николова продължи работа като редови учител. През лятото спечели конкурса за директор, а сред кандидатите за поста бе и К. Додушева.

 – Г-жо Николова, какво Ви мотивира да участвате в конкурса за директор на ПГ „Яне Сандански”?

 – В продължение на 3 години бях временно изпълняващ длъжността директор, замествайки г-жа Органджиева, която изпълняваше длъжност зам. кмет по социални и хуманитарни дейности.  През периода, в който изпълнявах тази длъжност, се натъкнах на множество нередности, свързани с цялата организация в училището. За съжаление, не ми бе дадена възможност да ръководя училището по начин, по който аз смятам за правилен, тъй като г-жа Органджиева взимаше отношение по всички решения. След приключване на мандата на кмета Котев

г-жа Органджиева се завърна като директор в училището и тогава започна недостойното й поведение към мен. Бяха отправяни обвинения от всякакво естество, дори и за решения, вземани от нея. Така създалата се обстановка и натрупаните от мен знания и опит за ефективен учебен процес ме мотивираха да участвам в конкурса за директор на ПГ „Яне Сандански“. Желанието ми е да върнем мястото на училището в образователната система на община Сандански и то отново да се превърне в най-предпочитаното учебно заведение.

 – Вие сте част от колектива дълги години, но все пак, как Ви приеха колегите при встъпването в длъжността?

 – Преобладаващата част от колектива бяха много доволни, а някои вероятно не толкова. След  началото на учебната година не съм разбрала да има колеги, които да саботират работата в училището или да се конфронтират с мен. Напротив, /болшинството от колегите в ПГ „Яне Сандански”/ 90 % от колектива дойдоха лично да ме поздравят и да заявят готовността си да работим в екип. Категорично считам, че напрежение сред колегите няма.

 – В какво състояние – материално, финансово, документално, заварихте гимназията?

 – Материалното, финансовото и документалното състоянието на гимназията са огромно предизвикателство. Това, което заварих относно материалната база, беше, меко казано, стресиращо. Два кабинета бяха в основен ремонт. Финансирането трябваше да се осъществи от бюджета на училището, което не е било съгласувано с главния счетоводител, а със средства  за съжаление не разполагаме. Библиотеката, която се съвместява с Второ основно училище, беше също в ремонт. Тъжното тук е, че книгите не са били свалени от рафтовете и съхранени по правилния начин. Открити в най-близкия кабинет до библиотеката, струпани на купчинки и покрити в прах. Ремонтът на библиотеката беше  възложен единствено на нашите служители  – огняр и поддръжка сграда. По думите на временно изпълняващия длъжността директор на Второ ОУ – г-жа Карамфилкова, в началото тя е била ентусиазирана, като е смятала, че ще се работи съвместно и така библиотеката ще бъде отново отворена. За нейно разочарование 2 ОУ незнайно защо е било игнорирано.

В рамките на 9 месеца, когато директор беше отново г-жа Органджиева, документацията се оказа, че не е била водена надлежно и съгласно изискванията. Множество документи не са регистрирани в книгата за входяща и изходяща кореспонденция на училището. Други пък не отговарят на номера, под който са заведени. Документите не са класифицирани и подредени спрямо правилата и критериите. Мога да дам пример. От РУ /б.р. Районното управление на Министерство на вътрешните работи/ Сандански ми бе изискана заповед, която се оказа с невярно съдържание. Всичко това беше доказано и от проверяващи експерти, изпратени от РУО на МОН – гр. Благоевград по повод жалби и сигнали срещу мен. Звучи парадоксално и абсурдно, но г-жа Органджиева бе изтрила от служебния компютър всякаква  училищна документация и информация. При встъпването ми в длъжност ключове от дирекцията ми предаде В. Чепилова – СЧР /специалист „Човешки ресурси”/. Госпожа Органджиева не благоволи да издаде по надлежния ред и да се състави приемно – предавателен протокол. За сметка на това започна с безбройните атаки.

Бих искала да кажа и че от предишното ръководство е бил спечелен проект по КД 1 – мобилност на учителите. Той обаче е бил отказан на 14.08.2020 г. от г-жа Органджиева, само два дни след като спечелих конкурса, което беше наистина обидно към колектива. Това е проект за хиляди евро. Това показва колко загрижена е била г-жа Органджиева за развитието на гимназията, а също и г-жа Додушева, която бе готвена от нея за директор. Госпожа Додушева бе назначена като трети зам. директор по учебната дейност в средата на декември 2019 г. с основен мотив, че същата ще отговаря за разработването на европейски проекти. Можете да си представите разочарованието и недоумението у колегите от този факт. Това лиши колектива от възможност за придобиване на допълнителни знания и умения, така необходими в нашата реалност.

От гореизложените факти става ясно в какво състояние се намираха и финансите на училището. Извършвани са разходи, които са утежнили нашия бюджет, и така се оказахме единствените в общината, които не успяхме да получим ДМС за 15.09.2020 г., което ни е заложено във ВПРЗ, приети на общо събрание.

Сега съм силно притеснена дали ще успеем да изплатим заплатите за месец декември. Много от нецелесъобразно извършените разходите, като ремонти напълно ненужни към онзи момент, са били възложени на родителите на член от Обществения съвет – госпожа Лилия Стойкова, което е конфликт на интереси. Също така на г-жа Додушева е бил заплатен от бюджета на училището курс за подготовка за явяване на конкурс за директор. Тук възниква въпросът защо не е заплатен такъв и на останалите кандидати.

 – В този ред на мисли, в какви отношения сте с представителите на Обществения съвет към училището?

 – На 16.11.2020 г. се избра нов ОС. Това се наложи, тъй като членовете на стария ОС установиха, че от тяхно име са разписвани документи, без дори да бъдат уведомени. Постъпиха жалби от родители, в които изразяват своето възмущение относно извършените нередности, които ще бъдат сведени до знанието на правораздавателните органи. Липсва задължителната документация във входящата кореспонденция на училището /протоколи и присъствени списъци, които удостоверяват дейността на съвета/. Така не може да се разбере дали същият е изпълнявал своята дейност съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. На 27.10.2020 г., членовете на ОС взеха решение да се саморазпуснат.

Считам, че с новия Обществен съвет взаимоотношенията ще бъдат координирани и ползотворни, тъй като този орган има за цел да подпомага развитието на нашата институция. Вярвам че ще е така, тъй като получих благодарствено писмо от делегатите на събранието за учредяване на новия ОС за бързото и своевременно решаване на наболелите проблеми.

 – Какви са основните предизвикателства в работата Ви?

 – Предизвикателствата са много. Като оставим настрана проблемите, които изброих по-горе, основното предизвикателство е осъществяването на качествен учебен процес, предвид екстремната ситуация в която се намираме. За никого не е тайна, че образованието е в криза и не от сега. Като директор целта ми е с общи усилия да успяваме да мотивираме учениците за пълноценен и успешен учебен процес.

 – Г-жо Николова, училището се помещава в една сграда с 2 ОУ „Христо Смирненски”, Вечерната гимназия и „Социален патронаж”. Тоест четири институции на едно място. Как съжителствате?

 – Трите учебни институции работят съвместно повече от четири десетилетия. Винаги сме успявали да си партнираме и не виждам причини това да се промени. Четвъртата институция, която се помещава в сградата на училището е,  „Социален патронаж”, на който не смятаме, че мястото е тук. Учители, родители и обществен съвет не одобряват и това съвместителство и настояваме то да бъде прекратено. Вече е инициирана подписка до кмета на община Сандански за извеждането му от сградата, за да имаме повече класни стаи за нормален и пълноценен учебен процес.

Също така мислим в посока съвместно с Второ основно училище да възстановим училищния стол, който беше затворен повече от 20 години. По този начин на възпитаниците и на двете учебни заведения ще бъде предоставена възможност за по-здравословно хранене.

Силно се надявам скоро да се върнем към обичайния си начин на живот и учебният процес да се осъществява в класните стаи, защото личният контакт е най-важен при взаимоотношенията учител-ученик. Дигиталните умения несъмнено са неразделна част от настоящето, но социализацията е необходима за нашето психическо здраве.

Зам. директорът Л. Карамитов: Трябва да престане практиката директорите да управляват по четвърт век, а учениците да се превръщат в пълнеж на обществото

Людмил Карамитов е учител по физическо възпитание и спорт. Работил е като спортен организатор в завод, председател и изпълнителен директор на футболен клуб „Вихрен“/ Сандански/, заместник-директор на „Интерхотел Сандански“. Бил е и председател на съвета на директорите на „Академик 2011“ ЕАД към Министерството на спорта.

С встъпването на Снежана Николова като директор в края на месец август бе назначен за зам. директор по учебната дейност.

 – Г-н Карамитов, в какво състояние екипът Ви пое училището?

 – Заварихме гимназията рухнала и в буквалния, и в преносния смисъл. Административна немощ – касиерка, която е в майчинство се замества от служителката „Човешки ресурси”, която напусна по собствено желание няколко дни след като поехме управлението. Двамата заместник-директори напуснаха по собствено желание, а третият спечели конкурс за директор на Второ основно училище. 

Главният учител заяви, че иска да се оттегли като такъв и впоследствие го направи. Библиотекарката бе в  50-дневен творчески отпуск и след като се завърна, след два дни взе болничен и после напусна. Заварихме и наследихме библиотеката в отчайващо и престъпно състояние.

 Компютърният специалист бил уволнен няколко дни преди да си тръгне бившата директорка. Същата бе отказала подписан договор за финансова подкрепа по оперативна програма.

 Заварихме безпаричие и 158% преразход на капиталовите разходи. За първи път педагогическият колектив не можа да получи ДМС за 15 септември. Човекът по поддръжка на базата е без нормален работен кът, без флекс, електрожен, шпакла, мистрия… От помещението, където хигиенистките си държат помощните средства, изхвърлихме един самосвал боклуци. Нямаше нито един изправен гръмоотвод, нямаше договор с фирма за поддръжка на газовия котел и парната инсталация. В двора нямаше работеща чешма, в сектора за скок на дължина нямаше пясък и т.н. Физкултурният салон е  в отчайващо бедствено положение с течащ таван. За 2-3 месеца успяхме с малки изключения да решим описаните по-горе проблеми, както и много други в оперативен порядък.

          В първите ни дни ни застигна и резултатът на минали проверки от РУО – Благоевград, като в  протокола се доказват недопустими нарушения на наши колеги.

  Заварихме Обществен съвет, разтърсващ се от проблеми, сигнали за фалшиви подписи и протоколи. Бившата директорка не дойде да сдаде документация, архив и т.н.

– Какви са изводите Ви за полученото наследство?

         – Не трябва да забравяме, че образованието ни е достатъчно презряно. Не може и не трябва да се правят компромиси с образованието въпреки някои кусури на системата. Трябва да се прекъсне практиката директорите да директорстват повече от четвърт век и да превръщат училището във феодално владение… два мандата стигат. Когато един учител не става – трябва да бъде изместен от друг. Не трябва да превръщаме учениците в пълнеж на обществото. От друга страна, учителите с тяхната любов към учениците, към учението, трябва да бъдат обгрижвани, за да се чувстват обществено полезни и да оцеляват. Защото, ако възроптаят гласно срещу ниското заплащане – ще ги обвинят, че са материалисти, а не духовници. Ако възроптаят срещу децата, немислимо непослушни и неуважителни – ще ги обвинят в грубост и липса на такт и подход. Ако имат претенции към родителите, които редовно прехвърлят своята роля в лицето на учителя, който трябва да „родителства” – ще ги нарекат непрофесионалисти. Ако възроптаят срещу държавата, пак лошо…

        С кураж, обединени и с общи усилия, с можене трябва да се справяме с предизвикателствата.

Записа: СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *