НОВО АМПЛОА! Управителят на болницата в Г. Делчев д-р Филибев започва добив на гнайси от 28,8 дка в съседната община Гърмен

Управителят на гоцеделчевската болница „Ив. Скендеров“ д-р Петър Филибев започва добив на гнайси от северния и южен участък на находище „Ореше“ в едноименното село в община Гърмен.

Искането на фирмата му „Стоун филс” ООДза изработване на ПУП в местността Балутека на с. Ореше ще бъде вкарано на предстоящата сесия на ОбС – Гърмен от Комисията по териториално и селищно устройство, където вече мина разглеждането му. В него лекарят е посочил, че е получил концесията за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали /гнайси/ в гърменското село на 21 ноември 2019 г., 5 месеца преди да приемепредложението на гоцеделчевския кмет Владимир Москов да оглави болницата.

Към момента, в който е влязъл в каменодобивния бизнес, д-р Филибев беше управител на „Медицински център 1“ в Гоце Делчев. Концесията за Ореше е учредена с Решение № 690 на МС и е за 30 години, до 2049 г. Фирмата я получава след 2 г. проучване на гнайсовото находище, за което има Удостоверение за търговско откритие № 534 от 17 януари 2017 г. Определената концесионна площ е 28,8 дка, а размерът на всяко концесионно плащане ще се изчислява въз основа на добитото количество подземно богатство, но не по-малко от 30% от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 450 куб.м/шестмесечие

Д-р Филибев пристигна в Гоце Делчев от столичния институт „Пирогов“ през 2016 г. с обяснението, че му харесват.

Той започна работа като редови лекар в отделението по образна диагностика и за да го запази като специалист, през 2018 г. местният Общински съвет му предостави безвъзмездно общински терен с право да си построи къща с единственото условие да остане на работа в болницата поне 5 г. – до 31.12.2023 г. Ако през този период той все пак напусне здравното заведение, ще трябва да плати на общината 25 810 лева, представляващи цената на правото на строежа. Едва ли обаче ще се стигне до наказателната санкция, като се има предвид, че допълнителният бизнес на болничния управител е в съседната община.

Освен с искането му за одобрение на ПУП-а в с. Ореше, съветниците ще се занимават с още няколко въпроса на предстоящата сесия. Единият е предложението на кмета на Гърмен Феим Иса за назначаване на нови хора в общинската администрация. Според Иса, за да върви работата, в общината трябва да се назначат одитор в звено за вътрешен одит към специализираната администрация, счетоводител в отдел „Финанси и правно обслужване”, експерт по програми на ЕС и специалист в кметството в с. Хвостяне, който ще помага на селския кмет. Според мотивите на общинския управник при бюджет над 10 млн. лв. е необходимо да има поне 4-ма одитори, а за 2021 г. бюджетът на община Гърмен е планиран на 27 151 272 лв. Сериозната сума налага и създаването на нов щат за счетоводител.

На база брой жители Хвостяне пък става десетото село в общината, което освен кмет ще разполага и със служител на място, който ще му помага за гражданска регистрация, административно обслужване, местни приходи и деловодство. С новите назначения щатовете в общината стават 75.

В краткия дневен ред е включено и предложение с месечните отчисления от Закона за управление на отпадъците общината да купи мултифункционален автомобил за миене на улици и отпушване на канали плюс 3039 кофи на стойност 244 098 лв., както и нов специализиран метометачен автомобил за 150 000 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *