НСИ: Разходите на работодателите скачат с 9.9% за отработен час

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на
2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с
9.9% спрямо второто тримесечие на 2019 година. Увеличението в индустрията е с 10.7%, в услугите

 • с 9.1%, и в строителството – с 6.0%.
  По икономически дейности през второто тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите
  разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите
  сектори „Операции с недвижими имоти“ – с 23.3%, „Образование“ – с 18.5%, и „Добивна
  промишленост“ – с 13.8%.
  През второто тримесечие на 2020 г. спрямо второто тримесечие на 2019 г. разходите за
  възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9.7%, а другите разходи (извън тези за
  възнаграждения) – с 10.9%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения
  спрямо същия период на предходната година варира от 24.1% за „Операции с недвижими имоти“ до
  3.4% за „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *