ОбС – Благоевград одобри финансирането на нова инсталация за третиране на битови отпадъци

На днешната си извънредна сесия местният парламент одобри с пълно мнозинство отпускането на средства за участие в проекта за изграждане на нова компостираща инсталация /биологично разграждане на отпадъци/. Не се налагат корекции в актуалния общински бюджет, тъй като предвидените средства са за 2018г.

Община Благоевград, в партньорство с общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Благоевград, включващо общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново иБобошево, кандидатства по Процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

С този проект се гарантира, че постъпващите битови отпадъци на територията на община Благоевград ще бъдат обработвани и третирани по безопасен за околната среда начин. Основната цел е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци чрез предварително третиране на смесено събраните отпадъци и разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

С реализиране на проектаще се подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава – членка на Европейския съюз, произтичащо от чл. 6 на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *