ОбС – Петрич развързва щедро кесия, ще плаща до 700 лв. на стихосбирка, авторите на романи с по 1500 лв. помощ, най-доволни рапърите – с 2500 лв. за албум…

Петричкият Общински съвет е на път следващата година да развърже широко кесията за финансиране на различни частни културни проекти и прояви. Това става ясно от новата наредба, подготвена за определяне на условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на община Петрич за реализиране на различни фестивали, събития, прояви и др. на територията на община Петрич. За пари по тази наредба могат да кандидатстват както юридически, така и физически лица. Всеки от техните одобрени проекти ще бъде включен в Културния календар на община Петрич.

Според предложените от новия ОбС разценки за фестивали, панаири на изкуствата и др. общината ще отдели между 15 и 30% от средствата, които съветниците ще гласуват в Календара на културните събития заедно с бюджета на община Петрич за 2020 г. До 15% от този бюджет ще се дадат за подкрепа участия на творци и самодейци, творчески формации и състави от Петрич в национални и международни културни събития извън общината. 5% от културния бюджет ще се раздадат на местни творци.

За индивидуални пътувания на петричани с творчески изяви извън общината от хазната ще се плащат до 500 лева. Групови пътувания с до 5 участници ще се обезпечават финансово с до 1500 лева, а за пътувания над 10 участници парите ще стигат 3500 лева.

Наредбата сериозно е ощетила поетите, защото за издаване на стихосбирка е планирала плащане до 700 лева, докато за белетристична творба възнамерява да отпусне до 1500 лв. Най-щедри ще са общинарите към музикантите – музикален албум ще получава финансиране до 2000 лева, а видеоклип – до 2500 лева. 2500 лв. ще могат да получат и потенциалните режисьори, ако решат да направят филм. За всички писатели и певци важи уточнението, че имат право да се надяват на плащане само за 1 свое произведение в рамките на годината.

Колкото и да е щедра, общината е решила да не покрива разходи за такси за участие, хотелско настаняване, визи и командировъчни, е записано в наредбата.

Всяко от предложенията на петричани за участието им в културно мероприятие или спонсориране на собствена стихосбирка ще се разглежда от 7-членна комисия с представители в нея на служители на Общинската администрация, общински съветници и външни експерти. Решенията на тази комисия ще се подписват от кмета Димитър Бръчков, който ще утвърждава класирането или връща протоколите в комисията за доработване. Любопитен детайл е, че членовете на комисията нямат право да консултират вносителите на предложения, освен това с нарочен член от наредбата са задължени да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *