ОбС председателят Р. Тасков разследван от КПК за гласуване в полза на съпругата му и новия й апартамент срещу сградата на общината

7 месеца след сигнала антикорупционният орган отсече: Няма конфликт на интереси, той е защитавал не личния, а обществения интерес

Председателят на ОбС в Благоевград Радослав Тасков е гласувал срещу разширяване на сграда в центъра на града, но не в защита апартамента на съпругата му, която е в съседство, а в защита на обществения интерес. Това постанови Комисията за противодействие на корупцията /КПК/ по сигнал, постъпил през януари. В него се твърди, че на 22.02.2018 г. съпругата на Радослав Тасков – Албена, е придобила собственост върху жилище от 89,76 кв.м на ул. „Петко Д. Петков“ № 18, ет. 1, ап. 4. На 16.03.2020 г. кооперацията, която е в идеалния център на Благоевград, точно срещу сградата на общината, е въведена в експоатация.

На 10.03.2023 г. собствениците на съседния на кооперацията имот подали до кмета на община Благоевград заявление за одобряване на проект на ПУП – изменение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) и работен устройствен план, с искане за разрешаване на изменение на коефициента на интензивност на застрояването от 3,16 на 4,19, както и плътността на застрояването да се повиши от 74,30% до 98,00%.

На 18.04.2023 г. бившият кмет на Благоевград Илко Стоянов внася в ОбС мотивирано предложение за разрешаване изменението на коефициента и плътността на бъдещата кооперация. Съветникът Радослав Тасков гласува „против“. В крайна сметка с 20 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“ от общо 41 общински съветници, от които 7 отсъстващи, предложението е отхвърлено.

Според автора на сигнала към момента на участието си в обсъждането и гласуването на Решение № 276/31.05.2023 г. на ОбС Тасков е имал частен интерес да не бъде допуснато исканото изменение заради намиращия се в съседство семеен апартамент. Воден от същите съображения, месец по-рано той подкрепил предложение исканите промени да бъдат върнати за преразглеждане от експертна комисия с цел съзнателно да забави гласуването на предложението по същество.

Пред КПК, където е извикан на изслушване, Радослав Тасков дава обяснение на 10.06.2024 г.

ОбС председателят признава, че апартаментът, собственост на съпругата му, се намира в сграда, която е в съседство с бъдещата сграда, чиито параметри на застрояване са били предмет на Решение № 276/31.05.2023 г. на ОбС – Благоевград, както и че е гласувал „против“. Преписката обаче по никакъв начин не касаела апартамента на съпругата му, който е в съседна сграда, която завършва на калкан с бъдещата кооперация, и изгледът от него е в противоположната посока.

Ако ОбС бе приел да бъдат увеличени коефициентът и плътността на застрояване, то единствено би допуснал да се разшири застроената площ на бъдещата сграда по посока на публичната общинска собственост – централния градски площад „Георги Измирлиев“, разяснил Тасков. Въпросното разширение щяло да е около 6 кв.м, които в момента са зелена площ откъм градския площад, затова  гласувайки „против“, той всъщност защитил обществения интерес. Иначе дори и да бъдело прието разширението на кооперацията, то семейният му апартамент не би претърпял никакви промени, за него не биха настъпили неблагоприятни последици, свързани със закриване на гледка, промяна на етажност и прочее, обяснил още председателят. 


Според КПК, за да присъди конфликт на интереси по отношение гласуването на Радослав Тасков, трябва да има наличие на водещ до облага частен интерес във връзка с осъщественото правомощие, който би могъл да повлияе върху безпристрастното и обективното му изпълнение. В случая обаче такова няма. 

„Двата поземлени имота са съседни, но предвид разположението на вече съществуващата сграда като диаметрално противоположно на евентуално построена в бъдеще такава в съседния имот, то следва да се приеме, че увеличаването на коефициента и плътността на застрояване на последния единствено би разширило застроената площ на бъдещата сграда в посока, противоположна на имота на Тасков. Доколко евентуално построената в бъдеще сграда би могла да бъде разположена единствено на калкан със сега съществуващата, разширяването на застроената й площ е възможно единствено в посока на градския площад, тоест на север от калкана на сградата, в която Тасков притежава собственост. Затова същото не би донесло преки неблагоприятни последици за Тасков“ – така съставът на КПК, председателстван от Антоанета Цонкова, е обобщил казуса, преди да напише в решението си „Липсва конфликт на интереси“.

Препис от решението на КПК вече е изпратен на Окръжна прокуратура – Благоевград, която по нейна преценка би могла да го протестира в съда в едномесечен срок.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *