ОбС – Разлог разреши закупуване на система за кислородна терапия в разложката болница за 192 000 лв.

Общинският съвет в Разлог даде съгласие за закупуване на система за назално високопоточна кислородна терапия, която  представлява отворена система за дозирано подаване на овлажнен и затоплен кислород, както и вирусицидни и бактерицидни йонизиращи лампи за всички отделения в МБАЛ – Разлог. Точката е внесена като извънредна в дневния ред на провелото се в четвъртък редовно месечно заседание.  Средствата ще бъдат осигурени от натрупаните средства по чл. 64 от ЗУО, 30% от които с оглед бошуващата пандемия от коронавирус могат да бъдат изразходвани за здравеопазване. Местният парламент е дал съгласие за момента да бъдат изразходвани общо 192 хил. лева, като 105 хил. са за доставката и монтажа на системата и йонизиращите лампи, а останалите за покриване на вече направени разходи, в т.ч. дезинфекция на сгради и съоъръжения, лични предпазни средства и дезинфектанти за детските градини, за направени лабораторни анализи и други, които са заплатени със средства от общинския бюджет. Сумата е доста по-висока от първоначално заложената за закупуване на системата от 45 хил. лева, а причината за увеличението е, че след среща с ръководството на болницата завеждащите отделения са изразили мнение, че е добре да бъдат закупени и обезпечени с йонизиращи лампи поне общите части и на останалите отделения. 

На заседанието е изтъкната важността на новите апаратури и най-вече на системата, чиято основна цел е да се избегне интубацията на пациенти със затруднено дишане. Тази терапия е включена и от СЗО в препоръчителните насоки за лечение на Covid-19. Тя ще бъде монтирана в двете отделения, където се лекуват пациентите с коронавирус – вътрешно и инфекциозно. Такава система се използва в „Пирогов” и има добри препоръки в борбата с вируса.

 Общинският съвет в Разлог е дал съгласие и за откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на ОП „Бани и перални“ – село Баня. Точката е гласувана с 12 гласа „за“, 2-ма „против” и четирима „въздържал се”. Местният парламент е гласувал и условията за провеждане на процедурата, минималните и специфични изисквания към кандидатите.

На сесията е поставен въпросът за необходимостта от избор на управител предвид факта, че банята е продадена и се стопанисва от предприятието под наем. Направено е и предложение временно изпълняващият длъжността към момента Николай Ушев да съвместява две длъжности – настоящата си в Общинска администрация и управител на предприятието. Пояснено е обаче, че това не е възможно, тъй като става въпрос за търговско предприятие и за всяка следваща стъпка, дори и ликвидация (ако това е необходимо), трябва да има управител, който да го представлява.

На заседанието е гласувана и петчленна комисия, която да проведе процедурата по подбор. Тя ще бъде в състав  Димитър Крънчев, секретар на  община Разлог, който ще бъде и председател, и членове: финансовият директор Тодор Дамянов, юристката Елена Пандева, Костадин Пандев и общинският съветник Кирил Калоянов.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *