ОбС – Сандански се оплете по темата с избора на управител на “Стройкомтранс”, единственият кандидат Л. Карамитов ще трябва да изчака обявяването на нова процедура

Снежана Стоянова оглави временната комисия към ОбС по провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели в Районен съд – Сандански. Номинацията бе направена вчера на извънредна сесия на ОбС от Явор Аргиров. Влизат още съветниците Ивелин Терзийски, Петър Додушев, Георги Батев и Юлиян Ефендийски. Процедурата по избор на новия състав на съдебните заседатели трябва да приключи до края на тази година и те да встъпят в мандат от началото на март 2020 г.
Съветникът Стоян Ангов бе освободен като член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт. До това се стигна, след като стана известно, че той е член на 4 постоянни комисии към местния парламент, а съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация може да участва само в три. На мястото на Ангов бе избран колегата му от ГЕРБ Петър Додушев.
По време на извънредното заседание вчера в остър словесен спор влязоха съветниците Явор Аргиров и Яне Янев заради процедурата по избор на управител на общинско дружество “Стройкомтранс”. Председателят на Общинския съвет Николай Шаламандов оттегли точката за организиране и провеждане на процедурата по избор на управител на общинското дружество.
Председателят на временната комисия Явор Аргиров предложи да се попълни съставът на комисията с нови двама съветници. Той се аргументира, че временната комисия по избор на управител на общинското дружество ще трябва да продължи да работи, а един от членовете – Евгени Панайотов, вече не е съветник и трябва на негово място да се избере друг. Същото касае и председателя Николай Шаламандов, който вече не може да участва в работата на комисията.
Аргиров бе репликиран от колегата си Яне Янев: “Г-н Аргиров, проф. Емилия Друмева, дългогодишен конституционен съдия, по темата мандатност е записала с подробности в рамките на 35 страници легитимиране и конституиране на местното самоуправление и всичките му органи. Конституционният съд има две решения за ЗМСМА, член 21, ал. 1. Всички временни и постоянни структури към един колективен орган, избран измежду състава му, прекратяват съществуването си с изтичане на мандата на този орган. Това е фрапираща некомпетентност. Този юрист, който е изготвил този проект, да си понесе отговорността. В този случай ние се явяваме училище за неграмотници, на които суверенът дава заплати”, обяви Яне Янев.
В отговор кметът Атанас Стоянов заяви, че юрист в Общинската администрация не е участвал в този казус. Предложението е изготвено в Общинския съвет. “Имаме наредба за избор на управител на общинските дружества. По мое лично мнение е нормално да се открие нова процедура и Общинският съвет да вземе едно валидно решение и да се избере нова временна комисия за избор на общинско дружество “Стройкомтранс”. Решението е на Общинския съвет и ние ще се съобразим с вашето решение”, каза кметът Ат. Стоянов.
Съветникът Георги Батев се обърна към колегите с думите: “Пред мен са няколко решения на ОбС. Първото е, с което е удължен със срок до шест месеца договорът за управление на Павел Ерменков, който изтича през февруари 2020 г. С второто решение е открита процедурата по избор на управител на 19 юли. Впоследствие процедурата, след като няма кандидат, е удължена с 15 дни и срокът за подаване на документи е изтекъл на 1 ноември. Вече имаме кандидат за участие в конкурса. Това е Людмил Карамитов. Комисията трябваше да се свика в първия ден след приключване на срока за подаване на документи за участие в конкурса. Това бе времето, в което се провеждаше кампанията за местни избори. И председателят на временната комисия не е успял да свика комисията. Правилното решение е да попълним състава на временната комисия, при положение че единственият кандидат е спазил всички изисквания, може да оспори процедурата и да се започнат дела”, предупреди Г. Батев.
Съветникът Антон Цанев репликира колегите си, като заяви: “Имаме нова ситуация, колеги, и да не се упражняваме на закони и наредби. Има нов кмет. Общинският съвет е политически орган, имаме нов председател, нов кмет и започва нова политика. Дали тя ще е успешна, това ще покаже времето. Отменяме това решение и започваме нова процедура по избор на управител на общинско дружество “Стройкомтранс”, каза Цанев.
На това мнение бе и съветникът Я. Аргиров. Той предложи да се избере правилният начин, за да не се влезе в съдебни процедури и две или три години  дружеството да е без управител. И предложи временната комисия да свика заседание, да се прекрати процедурата по избор на управител и да се открие нова.
ОбС председателят Н. Шаламандов оттегли точката от дневния ред за попълване на състава на временната комисия с мотив, че мандатът на временната комисия е изтекъл с мандата на стария Общински съвет. 
ЛИДИЯ МАНЕВА 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *