HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Топ теми

Общественият съвет по спорт с председател Л. Карамитов заседава в присъствието на кмета К. Котев и екипа му! В община Сандански трябва да има звено от служители, които да координират развитието на спорта и да стопанисват базите и съоръженията

Преди дни на обществен съвет по спорт към община Сандански се взеха важни решения за бъдещото стопанисване на спортните съоръжения. За повече подробности разговаряме с Людмил Карамитов, който е председател на Обществения съвет по спорт и отговаря за спортните имоти в община Сандански.

– Г-н Карамитов, кметът Кирил Котев и неговият екип са присъствали на събранието, какво бе дебатирано?

– Проведеното съвместно заседание на Обществения съвет по спорт към общината бе инициирано от кмета Кирил Котев. Това е логичен завършек на поредица от действия и дейности в посока решаване на проблемите със стопанисване, експлоатация и управление на спортните съоръжения, собственост на община Сандански. Проведе се дискусия по проблема със стопанисване на спортните съоръжения.

– От няколко месеца отговаряте за спортните имоти в община Сандански. За това кратко време успяхте ли да ги ревизирате и какво е тяхното състояние?

– На 03.07.2017 година на вниманието на кмета К. Котев предоставих становище-позиция за търсене на вариант и подготовка за взимане на правилното решение по проблема за стопанисване на спортните съоръжения с няколко опорни точки, които да се приложат в бъдеще. Дни след това представих на кмета план за стартиране на действия и обсъждахме изпълнението му. Тогава съвместно с работна група, съгласувана с кмета, и с участието на началник отдел “Общинска собственост” Ивайло Пензов изготвихме актуален списък на общинските спортни имоти и списък за допълване на същия. Посетихме и проверихме състоянието на всеки един от тях на територията на града. През месец септември предоставихме информация, придружена със снимков материал, за състоянието им, както и съответните изводи и предложения за развитие в перспектива. На база на тази информация и разискванията с Обществения съвет по спорт се наложиха следните изводи: Първо, че спортните съоръжения са в недобро, а някои дори и в лошо състояние, неподдържани и опасни за здравето на спортуващите. Второ, че от друга страна спортната база и съоръженията имат огромен потенциал за развитие и при добро стопанисване и управление да изпълняват социално-обществената си мисия. И трето, всички се обединиха около целесъобразността за създаване на общинско звено за поддръжка и управление на спортната база.

– Община Сандански добър стопанин ли е на имотите си?

– От казаното дотук всеки би си направил извода как се е стопанисвала общинската спортна база. Единодушното мнение на членовете на Обществения съвет по спорт по категоричен начин отговаря на въпроса, че общината не стопанисва своята база правилно.

– Споделихте, че сте готов с концепция за управление на спортните имоти в община Сандански, какво е най-важното и ценно за общината в нея?

–  Да, готова е и на 18 октомври е представена на кмета Кирил Котев. Но със забележка, че тя е проект и може да бъде допълвана и коригирана. Концепцията има за цел да материализира намеренията на кметския екип в начертаването на пътя за реализиране на възможностите и перспективите в поддръжката и развитието на спортните съоръжения и бази в община Сандански в дългосрочен план. Основната й задача е на практика да осъществи социалната мисия и реализиране на общинската политика в областта на спорта за навлизане на физическата и двигателната култура в ежедневието на жителите на общината. Първо, осигуряване на необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт. Второ, стимулиране на децата и младите хора от общината и мотивиране на техните интереси и активност в спорта. Трето, насърчаване на хора, които не се занимават със спорт, да превърнат спортуването в част от ежедневието си. Освен това концепцията дава задание и отговори, че задачите и целите трябва да се фокусират в постигане на изключително желания баланс между двата аспекта на работа и дейност така, че едновременно да може да се осигурява необходимият финансов ресурс за покриване на разходите по експлоатация, поддръжка и обновяване на материалната база, и заедно с това за обезпечаване на социалните цели и реализиране на общинската политика в областта на спорта. Концепцията представлява разработена насока в ръководенето на дейността, която трябва да доведе до постигане на поставените цели и реализиране на очакваните резултати. Концепцията определя ролята на спортните съоръжения в развитието на спорта при отчитане на търговската същност на дейността.

– Община Сандански има ли програма за развитие на спорта в бъдеще?

– Това бе другата по-важна тема, обект на обсъждане на обществения съвет, именно необходимостта от план-програма за развитието на спорта в общината. След проведеното обсъждане и дискусия се оформи единодушно мнение за необходимостта от план-програма. Кметът Кирил Котев възложи изработването й във възможно най-кратък срок. В програмата освен традиционните основни положения, главна цел, принципи, приоритети и основни задачи смятам да включа глави като: спорт за всички и социален туризъм; физическо възпитание и спорт в училище, спортните клубове и организации; физически упражнения спорт и социален туризъм за хора с увреждания и в неравностойно положение; спорт за високи постижения; материално-техническо осигуряване и финансиране, като се надявам на предложения и мнения и от спортната общественост.

– Препоръчително или задължително е общината да има собствена програма за спорт?

– Личното ми мнение е, че общината трябва да има програма за спорт, като част от програмата за развитие, която трябва да бъде финансово осигурена, а не само написана на книга, защото физическото възпитание и спортът осъществяват образователни, здравни, социални, културни и възпитателни функции.
Важно е общината да е в центъра на социалния туризъм, като за целта трябва да предложи реални икономически стимули за бизнеса, за финансова подкрепа на спорта. Общината трябва да предостави за ползване, концесия или под наем дългосрочно спортните обекти и съоръжения на спортни клубове при облекчени условия с ясно разписани правила и конкретна инвестиционна програма. Затова е необходимо в общината да има служители, които да организират и координират развитието на спорта за всички групи от населението.

– Това са само препоръки, но как реално могат да се случат във времето?

– Това може да се случи във времето, след като общината предложи финансови и други стимули на спортните клубове, които разкриват работни места за треньори с призната квалификация. Трябва да се определят приоритетните спортове за общината. Да се определят спортовете с особена социална значимост, като в дългосрочен план към тях се насочат сериозни финансови усилия с акцент: спортна инфраструктура, кадрово осигуряване, детско-юношески школи, ученически и масов спорт. Необходим е ясен статут на треньора с добро заплащане, за да се гарантира социална сигурност.
– В момента се изгражда лекоатлетическата писта на градския стадион със средства, които Вие успяхте чрез Министерството на спорта да осигурите за община Сандански. Кога Сандански ще има съвременна модерна лекоатлетическа писта?

– Средствата в размер на четвърт милион с ДДС за лекоатлетическа писта нямаха да бъдат възможни без бързата и адекватна реакция на кмета на общината Кирил Котев и, разбира се, положителното отношение към спорта и общината на приятеля на Сандански и член на Обществения съвет по спорт проф. Даниела Дашева, тогавашен министър на младежка и спорта в служебното правителство. Имам неофициална информация, че кметът Кирил Котев е осигурил още средства за довършване на пистата, която в запланувания си вид ще дава възможност на лекоатлети от европейско и световно ниво да идват и да водят подготовката си в Сандански. Кога ще бъде готова пистата, на този въпрос ще може да отговори кметът на общината. Само завършването на пистата и построяването на многофункционалната спорта зала са достатъчно и задължително условие за създаването на общинско звено за поддръжка и стопанисване на базата. Същото е посочено като целесъобразно с писмо още от 18.04.2004 година от тогавашното кметско ръководство.
ЛИДИЯ МАНЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *