Общинарите в Кюстендил разписаха условията за отглеждане на домашни животни и птици, определиха и глобите за нарушителите

Община Кюстендил анонсира условията за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията си. Със съответната наредба общинарите разработиха правила за реда и условията на стопанисването им, а идеята е подобряване на хигиената в населените места, включително чрез предотвратяване на изхвърлянето на животински отпадъци, подобряване средата на живеене, здравето на хората и животните, опазване на спокойствието и повишаване на отговорността у жителите на община Кюстендил по отношение на отглеждането на животните.

Според разпоредбите не се допуска отглеждане на домашни животни и птици в зоната, ограничена от няколко големи улици в града, попадащи в централната част. Това са „Цар Освободител”, „Александър Стамболийски”, „Христо Ботев” и „Дондуков”. Само за отглеждане на домашни животни са разпоредбите за хората, живеещи на улиците „Власина”, „Спартак”, „Трайко Китанчев”, „Гоце Делчев”, „Овощарска”, „Камчия”, „Цар Самуил”, „Граф Игнатиев” и още осем други улици, попадащи в периферията на градския централен участък.

Стопанствата пък, създадени от хората, които имат възможност да отглеждат домашни животни и птици, трябва да са на отстояние 6 метра от съседите. При замърсяване на тротоари, улици и други места собственикът е задължен незабавно да ги почисти. Отглеждането пък трябва да става в имот, предназначен за животновъден обект и регистриран съобразно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Местата за събиране на животни за паша и маршрутът по улиците, по които се отвеждат, се определя всяка година със заповед на кмета или кметския наместник в съответното населено място.

Забранени са отглеждането, престоят и паша на животни на териториите на местата за обществено ползване, като в тях влизат тротоари, улици, площади, междублокови пространства и санитарноохранителни зони на водоизточници. Не се позволява също клането на животни и обработката на животински продукти, както и съхраняването на торова маса в открити транспортни средства.

Строги санкции грозят нарушителите, определени са глоби в размер от 150 до 500 лева, ако се отглеждат животни извън загражденията, а от 50 до 200 лева е наказанието за противодействие или отказ за осигуряване на достъп и възпрепятстване контрола на служителите. Двойно по-високи от установените са актовете за търговци и юридически лица съгласно разделите на наредбата.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *