Топ теми

Община Благоевград: Екипът на проф. Тадаръков ще работи безвъзмездно, докато ОбС приеме концепцията му

Влизането на проф. д-р инж. Димитър Тадаръков в екипа на общинската администрация в Благоевград разбуни духовете в града. Новината, че собственикът на ЗМК заема длъжността ръководител на нов отдел „Икономическо развитие“, огласена на 1 декември от кмета инж. Румен Томов, провокира сериозни обществени коментари, свързани с провелите се малко преди това конкурси за подбор на екип в същия отдел. В тази връзка община Благоевград излезе със следното становище:

„При назначаването на служители в Общинска администрация – Благоевград се прилага Класификаторът на длъжностите в администрацията (КДА), където се посочват разпределението на длъжностите в длъжностни нива, минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, необходими за заемането на всяка длъжност, както и видът на правоотношението, по което тя се заема.

Следва да се обърне внимание и на това, че има разлика между трудово правоотношение (уредено съобразно разпоредбите на Кодекса на труда) и служебно правоотношение (уредено съобразно Закона за държавния служител).

Длъжността Главен експерт „Икономическо развитие” е определена от работодателя за заемане по трудово правоотношение, като минималните изисквания за длъжността са съобразени с КДА, а именно: 2 години професионален опит; образователно-квалификационна степен: бакалавър.

Длъжността Главен експерт „Икономическо развитие” не е определена за заемане след конкурс по силата на нормативен акт, както и от работодателя. В тази връзка Ви уведомявам, че обявеният на 14.10.2020 г. подбор за длъжността Главен експерт „Икономическо развитие” не е конкурс по смисъла на Раздел IV от Кодекса на труда. В подбора бяха заложени минималните изисквания за заемане на длъжността.

Също така следва да се има предвид, че визираната процедура по Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се прилага само за длъжности, определени за заемане по служебно правоотношение.

За заемане на длъжността ръководител на отдел „Икономическо развитие“ се изискват знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект. Ето защо за целта е избран екип от професори, ръководен от професор Димитър Тадаръков, които ще работят безвъзмездно за община Благоевград. Концепция за развитие на Благоевград като свободна икономическа и индустриална зона за 2021-2027 година ще бъде внесена за разглеждане на първата редовна сесия за 2021 година  на Общински съвет – Благоевград.

Екипът на професор Тадаръков ще представи и подробна концепция с акценти за 20-годишно развитие на Благоевград и областта като първата свободна икономическа зона в България.

Екипът, разработил двете концепции, ще бъде назначен в община Благоевград, след като Общински съвет – Благоевград приеме същите”.

Димитър Тадаръков

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *