Община Благоевград загуби делото срещу МОСВ за депото в Бучино заради нередности при обществената поръчка

Община Благоевград загуби делото в Административен съд против решение на Министерство на околната среда и водите от 8 март 2019 г., с което на община Благоевград е наложена финансова корекция от 5%  заради нередности при провеждане на обществената поръчка за регионалното депо. Поръчката за новото сметище при Бучино, за което са отпуснати като безвъзмездна помощ европейски средства по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, бе спечелена от ДЗЗД „Балканика Грийн Саут Уест Проджект“ с оферта от 10 693 800 лв. с ДДС. Вследствие на проведената процедура е сключен договор на 20.12.2018 г. за изпълнение на пълен инженеринг – проектиране и авторски надзор на основна инфраструктура, СМР на основната инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и въвеждане в експлоатация по проекта за регионалното депо, включващ общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, финансиран от ЕС. Към договора впоследствие е сключено и допълнително споразумение от 16.01.2019 г. При последващ контрол проверяващите от МОСВ са констатирали  нарушения при провеждане на обществената поръчка, като граничителни критерии за подбор и възлагане и незаконна методика за оценяване. Интересното е, че финансова корекция все още не е наложена, но предстои да бъде определена такава в размер на 5%  след верифициране на разходите, извършени от ДЗЗД „Балканика Грийн Саут Уест Проджект“.

От община Благоевград оспориха акта на МОСВ пред Административен съд с мотива, че липсва реално настъпила вреда за бюджета на европейските социални и инвестиционни фондове от проведената обществена поръчка, оттам и липсата на нередност, като основание за налагане на финансова корекция. В хода на делото е назначена съдебно-счетоводна експертиза, в която вещото лице е изчислило, че размерът на националното съфинансиране по договорите за изпълнение и инженеринг на проекта е за над 2,5 млн. лв., а собственият финансов принос на община Благоевград е към 2 млн. лв. След анализа на доказателствата съдия Иван Петков счита, че решението на МОСВ за определяне на финансовата корекцията от 5%  след верифициране на разходите за изграждане на регионалното депо е законосъобразно. Основната цел на финансовата корекция е да се постигне или възстанови ситуацията, при която всички разходи, сертифицирани пред Европейската комисия, са в съответствие с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство.

При установяване на нарушение, което се квалифицира като нередност, управителният орган не само може,  но е и длъжен да наложи финансова корекция на безвъзмездната финансова помощ, тъй като действа в условията на обвързана компетентност и неизпълнението на това задължение би могло да доведе до налагане на финансова корекция на цялата оперативна програма. С тези мотиви съдия Иван  Петков отхвърля жалбата на община Благоевград. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

Както „Струма“ писа, ДЗЗД „Балканика Грийн Саут Уест Проджект“ бе избрана да изгради  новото сметище край благоевградското село Бучино на цена от 10 693 800 лв. с ДДС след отстраняване на конкурентите им от регистрираното в София „Струма 2018“ ДЗЗД, включващо „Джи Пи Груп“ АД с управители Владимир Владимиров-Житенски и Стефан Тотев, „Би Ес Проект“ ЕООД на Тома Чакалов, „Юнайтид груп“ ЕООД на Кристиян Андреев и унгарската фирма „Евроасвалт Епито Еш Шолгалто Корлатолф Фелелоссегю Тарсасаг“, чиято ценова оферта изобщо не беше отворена.

Мотивите на председателя на общинската комисия Антония Методиева, директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“,  за дисквалифициране на „Струма 2018“ ДЗЗД бяха, че техническото  предложение не отговаря на изискванията на възложителя, нарушена била технологичната последователност на изпълнение на отделните части в етапа на проектиране, липсвали временни отговорности за изпълнение на проекта в част „Архитектура“ и диаграма на работната ръка и имало неяснота в разпределението на функциите, ролите и отговорностите на ръководството на екипа. Класираното на финала „ Балканика Грийн Саут Уест Проджект“ ДЗЗД обединява дружествата „Балканика Енерджи“ АД с борд на директорите Димитър Георгиев, Виден Георгиев и Аглика Георгиева, „Мега Хидрострой“ ЕООД с регистрация в Божурище на Зоран Костов и пазарджишката фирма „Р-Студио“ ЕООД с управител Светослав Влайков. Те предвиждаха 60 календарни дни за изработване на работен проект, а за строително-монтажни дейности, включително доставка, монтаж и пуск на съоръженията, оборудване и механизация на инсталацията посоченият срок беше 340 календарни дни.

И до днес обаче депото не е готово и общината продължава да плаща огромни суми за извозването и депонирането на боклука на териториите на други общини.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *