Община Благоевград загуби дело за над 8 млн. лв. заради просрочена жалба, юристите с опит да оправдаят пропуска си с Ковид-19, но ВАС ги отряза

Дълг за над 8 милиона лева увисна на сметката на община Благоевград. Регионална инспекция по околната среда и водите е изготвила акт, с който са установени публични държавни задължения на общината в общ размер 8 804 164.91 лв., от които главница – 7 281 579.70 лв., и законна лихва за забава – 1 522 585.21 лева, за периода 2011-2017 г. Въпросният акт бил изготвен на 28 април тази година и връчен в общината. Той бил оспорен в срок по административен ред с жалба от 13 май пред министъра на околната среда и водите.

Жалбата била получена в МОСВ на 26 май, като министърът не се е произнесъл в 14-дневния срок, който изтекъл на 9 юни. Тогава последвала жалба пред Административен съд – Благоевград от страна на кмета Румен Томов, като представляващ общината. Съдията докладчик Иван Шекерлийски установил, че жалбата е просрочена, тъй като била депозирана на 1 юли, след 14-дневния срок, който бил изтекал на 23 юни. Жалбата е приета за недопустима и съдията прекратил делото.

Определението е атакувано пред ВАС, като в жалбата, депозирана от юрисконсулт Янева, са изтъкнати доводи за възстановяване на срока за обжалване на основание чл. 161, ал. 1 АПК, според който пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства или от поведение на администрацията, въвело жалбоподателя в заблуждение. Тричленият състав на ВАС, председателстван от Мирослав Мирчев, счита тези доводи за неоснователни, тъй като законът изисква пречката да бъде от такова естество, че да не зависи от волята на страната, за да я преодолее. В конкретния случай не са представени доказателства, обосноваващи наличието на такива обективни непреодолими причини, довели до невъзможност на юриктите на общината за реализиране на правото на оспорване на акта на РИОСВ по съдебен ред.

Двата броя заповеди, приложени към жалбата, касаещи дезинфекция на сградата на община Благоевград, не могат да обосноват извод за наличието на непредвидено обстоятелство, което да е възпрепятствало възможността на представителя на общината да упражни правото си на жалба в законово предвидения срок. Съдът споделя възраженията на юрисконсулта на РИОСВ –  Благоевград Топчиев, че пропускането на срока се дължи на бездействие на общински служители, а не на ситуацията, възникнала в държавата поради пандемията от коронавируса. Още повече че достъпът в сградата на община Благоевград по времето на дезинфекцията е бил забранен само за външни лица, но не и за общинските служители.

Доводите на жалбоподателя, че е изпаднал в обективна невъзможност да предприеме процесуалните действия за защита на своите законни права и интереси, са недоказани. По тези съображения касационният състав на ВАС преценява искането за възстановяване на срока за обжалване като неоснователно и оставя в сила определението на АС – Благоевград. С това казусът е приключен, а съдебните маневри изчерпани, поради което РИОСВ е в правото си да предприеме действия за събиране на дължимите суми – над 8 млн. лв., от хазната но община Благоевград.

Иван Шекерлийски

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Аман от простотии!

    Калинка до калинка, майно льо, Бог да го прости града!

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *