HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Община Благоевград отново с поглед към екоиновациите

Oдобрен e проект с наименование „Green Crew – Зелена заетост при управление на биоразградими отпадъци” по Приоритетна ос 4 „Социално включване в трансграничната зона”, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България“ 2014-2020 г. Целта на проекта е да се насърчи социалното включване, борбата с бедността и дискриминацията, да се осигури подкрепа на социални предприятия, да се разшири социалното предприемачество в трансграничната зона.

Община Благоевград ще си партнира с Община Серес, със Солунския университет „Аристотел” (Факултет по химия) и с Община Нестос.

Дейностите, заложени по проекта, са свързани с представяне и популяризиране на алтернативни начини за компостиране на биоразградими отпадъци, създаване на социално предприятие на територията на  Република Гърция, обмяна на опит и споделяне на добри практики в областта на компостирането на „зелени отпадъци”, които Община Благоевград ще може да приложи на практика.

Срокът за изпълнение е 24 месеца. Общата стойност на бюджета на проекта е 1 259 535,20 лв., която е разпределена между четиримата партньора, като за Община Благоевград  възлиза на 312 928,00 лв.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Химикала

    “Община Благоевград ще си партнира с Община Серес, със Солунския университет „Аристотел” (Факултет по химия) и с Община Нестос.” А къде е ЮЗУ “Неофит Рилски” в Благоевград в тази програма? Нали божем и там има мастити химици, има и катедра по екология с един куп професори (макар вече у пенсия), смятащи се за корифеи по битовите отпадъци!

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *