Община Благоевград с поредна финансова корекция, „олеква” с 300 000 лв. заради нарушения с мегапроекта за ремонт на централни улици и велоалея

Административен съд отхвърли жалба на община Благоевград срещу наложената финансова корекция от МРРБ в размер на 312 831.42 лв. заради нарушения при провеждане на обществена поръчка по ОП „Региони в растеж“ на ЕС във връзка с мащабния проект за благоустрояване на ІV микрорайон на Благоевград. Той включва рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул.”Ветрен“ до ЮЗУ „Неофит Рилски“, благоустрояване на ул. ”Марица“ в участъка от бул.“Димитър Солунски“ до ул.“Иван Михайлов“ и изграждане на велосипедна алея, свързваща бул.“Димитър Солунски“, ул.“Даме Груев“, бул.“Васил Левски“, бул. „Св.св. Кирил и Методий“ (до хотел „Ален мак“) и от ул.“Марица“ до ул.”Иван Михайлов“. Начислената корекция от 5%  е върху стойността на договорите в общ размер на 6 256 628.43 лв. и следва да не се верифицира при обработката на последващи искания за плащане, тъй като са допуснати нередности – ограничителни критерии и незаконосъобразна методика при провеждане на обществената поръчка. Припомняме, че поръчката за над 6 милиона бе  проведена преди две години и разделена на три обособени позиции. Няколко участници бяха отстранени от конкурса заради неточности и нередности в представената от тях документация. За това, че предложеният гаранционен срок надвишава два пъти минималния, изискан от общината, а това не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, от конкурса отпаднаха фирмите „Агромах” ЕООД , „БСИ-ТТ Консорциум“ и „Пътища Пловдив“ АД.  Благоевградската фирма „Пиринстройинженеринг“ ЕАД с управител Стефан Стоев също не бе допусната до последния етап – отваряне на ценови оферти, и бе дисквалифицирана,  тъй като комисията констатирала, че в част „Конструкции“ е приложено становище от „Инфра Про Консулт“ ЕАД – София, което е автор на инвестиционния проект за обекта, и общината е сключила с него договор за авторски надзор. Това според председателя на комисията Антоанета Методиева навеждало на предположения за наличието на необосновано предимство, както и свързаност между „Пиринстройинженеринг“ ЕАД и „Инфра Про Консулт“ ЕАД , което нарушава основния принцип на равнопоставеност на участниците в процедурата.

На първо място за позицията „Благоустрояване на ІV микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до ЮЗУ „Н. Рилски“ бе класирана Обединение „ММ СТРОЙ“ с оферта 4 845 770,11 лв. без ДДС. За благоустрояване на ул. „Марица“ предложената от единствения допуснат до финала участник „КО-БИЛД“ ДЗЗД  офертата бе 2 077 224, 21 лв. Кюстендилската фирма „Булпланинвест“ ООД с управител Николай Йосифов и съдружници Антон Стоянов, Николай Йосифов и Димитър Делийски спечели с най-ниска цена от 691 793,68 лв. за изграждане на велоалеите.

Две години след проведената обществена поръчка се оказа, че комисията, провела обществената поръчка, е допуснала нередности и средства за над 300 000 лв. няма да бъдат потвърдени заради наложената финансова корекция на зам. министъра на МРРБ. Община Благоевград обжалва корекцията, но административният съдия Иван Шекерлийски я отхвърли. Същият съдия остави в сила финансова корекция на община Благоевград в размер на 5% и върху разходите за доставка и монтаж на оборудване в Благоевградската професионална гимназия по програма на ЕС. Корекцията се отнася до европейско финансиране за оборудване на физкултурния салон на училището на стойност 12 636 лв. без ДДС. Причината за налагането е незаконосъобразна методика при оценяването, водеща до ограничена конкуренция и предпоставки за некласиране на икономически по-изгодни оферти, което може да навреди на националния бюджет или този на ЕС. Тези изводи на зам. министъра на МРРБ се споделят от съдия Иван Шекерлийски, който отхвърля жалбата на община Благоевград. Решенията подлежат на касационен контрол във ВАС. 

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *