Община Благоевград ударена с финансова корекция от 168 000 лв. заради 42 дни просрочие при изграждането на велоалеята при екипа „Камбитов”

Административен съд отхвърли жалба на община Благоевград срещу наложената финансова корекция от МРРБ в размер на 168 408. 31 лв. с ДДС заради нередности при изграждането на велоалеите в града,  което бе финансирано по ОП „Региони в растеж“ на ЕС. След проведена обществена поръчка договорът е сключен на 10 април 2018 г. с кюстендилската фирма „Булпланинвест“ ООД със съдружници Антон Стоянов, Николай Йосифов и Димитър Делийски, която предложила най-ниска оферта от 691 793,68 лв. без ДДС и 110 дни за изпълнение. При последващ контрол в МРРБ е подаден сигнал за нередност и при извършената проверка е установено, че има незаконосъобразни изменения на договора за обществена поръчка – срокът за изпълнение бил удължен с 42  дни – на 152 дни, вместо оферираните 110 дни, като се има предвид, че максималният праг е 120 дни. Според проверяващите това води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата, което е нарушение на Закона  за обществените поръчки, поради което е наложена финансова корекция с решение на зам. министъра на МРРБ, който е ръководител на управляващия орган на ОП „Региони в растеж“. Решението е обжалвано от община Благоевград пред Администратиен съд, която иска да бъде отменено, тъй като няма нанесени щети на европейските социални и инвестиционни фондове. В хода на делото е представена справка от филиала в Кюстендил на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН относно валежите през септември-октомври 2018 г., от която е видно, че е валяло само няколко дни, което е обичайно за сезона и това не са непредвидени обстоятелства. Възраженията на общината, в това число и за неправилно определяне на размера на финансовата корекция, не са приети от съдията Иван Петков, който отхвърля жалбата. Община е осъдена да изплати съдебни разноски от 4881 лв., които са хонорарт на адвоката, ангажиран по делото от МРРБ.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС. Припомняме, че това е поредна финансова корекция, която се налага на община Благоевград за нарушение на Закона за обществените поръчки при усвояване на евросредства. Миналата година Административен съд отхвърли жалба на община Благоевград срещу наложената финансова корекция от МРРБ в размер на 312 831.42 лв. заради нарушения при провеждане на обществена поръчка по ОП „Региони в растеж“ на ЕС във връзка с мащабния проект за благоустрояване на ІV микрорайон на Благоевград. Той включваше рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до ЮЗУ „Неофит Рилски“, благоустрояване на ул. „Марица“ в участъка от бул. „Димитър Солунски“ до ул. „Иван Михайлов“ и изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. „Димитър Солунски“, ул. „Даме Груев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Св.св. Кирил и Методий“ (до хотел „Ален мак“) и от ул. „Марица“ до ул. „Иван Михайлов“. Начислената корекция от 5% е върху стойността на договорите в общ размер на 6 256 628.43 лв. и следва да не се верифицира при обработката на последващи искания за плащане, тъй като са допуснати нередности – ограничителни критерии и незаконосъобразна методика при провеждане на обществената поръчка. Припомняме, че поръчката за над 6 милиона бе проведена през 2017 г. и разделена на три обособени позиции. Няколко участници бяха отстранени от конкурса заради неточности и нередности в представената от тях документация. За това че предложеният гаранционен срок надвишава два пъти минималния, изискан от общината, а това не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, от конкурса отпаднаха фирмите „Агромах” ЕООД , „БСИ-ТТ Консорциум“ и „Пътища Пловдив“ АД. Благоевградската фирма „Пиринстройинженеринг“ ЕАД с управител Стефан Стоев също не бе допусната до последния етап – отваряне на ценови оферти, и бе дисквалифицирана, тъй като комисията констатирала, че в част „Конструкции“ е приложено становище от „Инфра Про Консулт“ ЕАД – София, което е автор на инвестиционния проект за обекта, и общината е сключила с него договор за авторски надзор. Според тогавашния председател на комисията Антоанета Методиева това навеждало на предположения за наличието на необосновано предимство, както и свързаност между „Пиринстройинженеринг“ ЕАД и „Инфра Про Консулт“ ЕАД , което нарушава основния принцип на равнопоставеност на участниците в процедурата. На първо място за позицията „Благоустрояване на ІV микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до ЮЗУ „Н. Рилски“ бе класирано Обединение „ММ СТРОЙ“ с оферта 4 845 770,11 лв. без ДДС. За благоустрояване на ул. „Марица“ предложената от единствения допуснат до финала участник „КО-БИЛД“ ДЗЗД офертата бе 2 077 224, 21 лв. Кюстендилската фирма „Булпланинвест“ ООД с управител Николай Йосифов и съдружници Антон Стоянов, Николай Йосифов и Димитър Делийски спечели с най-ниска цена от 691 793,68 лв. за изграждане на велоалеите. Финансовата корекция на МРРБ бе потвърдена от административния съдия Иван Шекерлийски , а след това и от ВАС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *