Община Кюстендил отваря фонд от 90 000 лева за местни инициативи

Сред допустимите дейности, които могат да бъдат финансирани от 1000 до 5000 лв., са почистване на паркове, междублокови пространства, детски площадки, поставяне на барбекюта, беседки… с доброволен труд

Община Кюстендил отвори процедурата за набиране на проектни идеи за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи. Общият размер на средствата в рамките на общинския фонд е 90 000 лв. За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани в рамките на предвидения финансов ресурс по схемата, сумата е от 1000 лв. с ДДС до 5000 лв. с ДДС.

От администрацията  на кмета Петър Паунов уточняват, че кандидатите с проектни предложения с искане за безвъзмездна финансова помощ на стойност до 2000 лв. с ДДС осигуряват доброволен труд към изпълнение на проектните инициативи.

Бенефициентите с проектни предложения с искане за финансиране между 2000 и 5000 лв. с ДДС осигуряват собствен финансов принос в размер минимум на 50% от исканата помощ за горницата над 2000 лв., като безвъзмездната помощ не може да надхвърли 5000 лв., и доброволен труд към изпълнение на проектните инициативи.

От фонда могат да се възползват етажни собствености или сдружения на етажна собственост, вписани в регистъра, читалища, местни културни и образователни институции, детски градини, училища, ОДК, Регионалната библиотека, църковни настоятелства и храмове на Българската православна църква, организации, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, собственици или ползватели на търговски или обслужващи обекти.

Инициативите могат да се реализират в населените места на територията на община Кюстендил в имоти – публична или частна общинска собственост, имоти на БПЦ или на нейните поделения и настоятелства.

Сред допустимите дейности са почистване на паркови пространства, зони за отдих, междублокови пространства, прилежащи площи към сгради, благоустрояване на прилежащи площи към сгради, в режим на етажна собственост и на пространства към обществени сгради; създаване, реновиране и възстановяване на нови паркови пространства, зелени площи в улици и кръстовища, залесяване и засаждане на почистени площи, за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и съобразено със Закона за движение по пътищата и наредбата към него. Ще се финансират поставяне на градинско обзавеждане, беседки, барбекю, закупуване и ремонтиране на детски и спортни съоръжения в места, допустими по ПУП и правилата и нормите за застрояване; въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от домакинства, включително на зелени отпадъци; създаване на достъпна среда; текущ ремонт и поддръжка на съществуващи спортни игрища; благоустрояване на църковни дворове, вкл. при наличие на разрешение за строеж.

ГЕРГАНА ИВАНОВА 

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *