Община Разлог представи резултатите по още 5 обновени блока на заключителна конференция

Днес на 15.03.2019 г. от 11.30 ч. в залата на Общински съветв град Разлог се проведе заключителна конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – втора група“ (СС “Многофамилна сграда Язо 13” – ул. “Георги Бенковски” 1, СС “Многофамилна сграда Надежда” – ул. “Шейново” 4, СС “Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” – ул. “Шейново” 6, СС “Блок Илинден” – ул. “Илинден” 10, СС “15 Ятака” – ул. “Цар Иван Асен” II, бл. 1)“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0117-C03. По време на конференцията бяха представени постигнатите резултати  и новите градски визии на блоковете.

По проекта са изпълнени строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци  и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под, както и други мерки набелязани при извършения енергиен одит на сградите. Освентезимерки в изпълнениепопроекта е осигуренадостъпнасредазахора с увреждания за 5-те многофамилни жилищни сгради.

На заключителната конференция присъстваха, както представители на фирмата изпълнител, така и собственици и живущи в обновените блокове. Представителят на  многофамилнатажилищнасграданамиращасенаул. “ГеоргиБенковски” 1, изказа своята благодарност за качествено извършените ремонтни дейностии коментира, черазходитезаотоплениесаспаднализначително повременанастоящияотоплителенсезон. 

Общатастойностна проекта е 1 297 408.59 лв., от коитоевропейскотосъфинансиране е в размер1 099 998.19лв., националнотосъфинансиране е194 117.33лв. и собствено съфинансиране е 3 293.07 лв. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Разлог.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *