Община Разлог тегли 9 млн. лв. кредит за сепарираща инсталация на депото

Официално Общинският съвет в Разлог е дал съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 9 млн. лева за изграждане на сепарираща инсталация на депото за неопасни отпадъци. Това стана на последното за 2020 година закрито заседание на местния парламент. Точката предизвика дебати по темата, като основно въпросите акцентират върху възможностите за безвъзмездно финансиране – държавно или европейско, както и за възможността останалите три общини – съдружници в Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Разлог, и ползващи услугите на депото, да станат съдлъжници по кредита. Основните опасения на част от парламентаристите са, че ако те спрат да плащат дължимите такси, погасяването на заема ще легне изцяло на община Разлог.

Подробни разяснения по въпросите е дал кметът инж. Красимир Герчев. По думите му изграждането на сепарираща инсталация е било включено и в първоначалния идеен проект за изграждане на депото, но в процеса на договаряне е отхвърлено и тя не е изградена. Към настоящия момент няма и яснота дали държавният бюджет ще финансира подобни проекти, както и дали в следващия програмен период се предвижда такова финансиране.

Община Разлог вече е изпратила официално запитване и ако има друга възможност за финансиране, кредит няма да бъде теглен. Градоначалникът е пояснил още, че е добре решението да бъде подкрепено, за да може община Разлог да има готовност при липса на друга възможност за финансиране и при наличие на такова няма да се подпише договор за кредит. Той е бил категоричен, че стъпките в тази посока няма да попречат на общината да кандидатства при възможност за безвъзмездно финансиране.

На въпроса общините Банско, Белица и Якоруда да бъдат съдлъжници по кредита Красимир Герчев е пояснил, че това не е проучено, но е бил категоричен, че досега те са внасяли редовно таксите си по чл. 60 и чл. 64, както и че сметката, в която има генерирани средства, е гарант по кредита.

Градоначалникът е изтъкнал и спешната необходимост от изграждане на сепарираща инсталация поради завишения брой отпадъци, които се депонират и които възлизат на 29 хил. т годишно. Изграждането на сепариращата инсталация ще намали значително количеството на отпадъка, а оттам и на експлоатационния срок на депото.

След обширните дебати предложението е прието с 19 гласа „за“ и 1 „въздържал се“. Така реално община Разлог е получила зелена светлина за поемане на дългосрочен общински дълг от фонд ФЛАГ в размер на 9 млн. лева със срок на погасяване до 240 месеца.

За изграждането на инсталацията вече има и идеен проект. Очакванията са с изграждането на сепариращата инсталация да бъде намален депонираният отпадък с над 60%, което ще доведе както до намаляване разходите за депониране, така и на размера на отчисленията. Очаква се и положителен екологичен ефект, който ще се постигне с оползотворяването на значителна част от рециклируемите отпадъци, както и от реализиране на приходи от тяхната продажба.

На сесията са гласувани и средства в размер на 50 хил. лева за изградената в МБАЛ – Разлог PCR лаборатория. Средствата за нея са от спестените от празничния календар на община Разлог. За тази цел местните парламентаристи са гласували промяна на бюджета на община Разлог за 2020 година.

Приети са и предвидените изменения и допълнения на Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, касаещи провеждането на заседанията на местния парламент и комисиите към него от разстояние. Това реално дава възможност Общинският съвет в Разлог занапред да заседава онлайн.

Местният парламент е дал съгласие и за избор на независим одитор, който да извърши проверка и да завери годишния финансов отчет на МБАЛ – Разлог за 2020 година.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *