Общинската съветничка Злата Ризова: Спецпрокуратурата погва кмета Камбитов и заместничката му инж. Тунева заради терена около „Гъбата“ на Бачиново

Общинската съветничка Злата Ризова поиска думата в „Струма” и обяви: „Спецпрокуратурата започва разследване на кмета на Благоевград Атанас Камбитов и заместничката му инж. Тунева по данни за извършени престъпления по служба. Това е записано в постановлението на Районна прокуратура – Благоевград, която сезира Специализираното държавно обвинение по мой сигнал за неправомерна промяна на собствеността на земята в парк Бачиново около заведението на бившия съдружник на Камбитов – Иван Давидков. Становището на прокурор А. Димова е категорично – налице са данни за извършени престъпления по чл. 282 от Наказателния кодекс – за нарушаване на служебните задължения или превишаване на властта с цел облага, и чл. 219 от НК – за безстопанственост.

Причина за сигнала ми бе точка в дневния ред на сесията на ОбС, с която кметът Ат. Камбитов предложи прекратяване на съсобственост между общината и Ив. Давидков, като се предлагаше да му продадем общинската част от парцела с площ 581 кв.м, в който частна собственост са едва 170 кв.м. Справка назад в годините показа, че Давидков е купил заведението „Гъбата“ от РПК през 1997. С основание, базирано на отстъпеното право на строеж, през 2003 г. ОбС му продава въпросните 170 кв.м за 8262 лв. През 2015 г. ОбС дава съгласие да се направи ПУП – план за регулация и застрояване за парк Бачиново, като УПИ на Давидков е отреден „за озеленяване и обществено хранене“. За частта от 411 кв.м площ под изградения навес има издадено удостоверение за търпимост. Преди 1 година по искане на собственика на „Гъбата“ от Службата по геодезия, картография и кадастър е издадена заповед за изменение на кадастралната карта на Благоевград. Основанието е, че има непълнота и грешка в действащата карта и неправилно отразяване на начина на трайно ползване на застроената част и на прилежащата общинска площ. Затова е обособен УПИ (урегулиран поземлен имот) с начин на трайно ползване „за търговски обект, комплекс“. Въз основа на актуването на новообразувания имот е съставен акт за частна общинска собственост, като новообразуваният поземлен имот с площ 581 кв.м е бил отразен в кадастралната карта на Благоевград. Това е направено, без да има решение на ОбС, което е задължително при промяна на статут от публична в частна общинска собственост. И именно въз основа на този акт Давидков внася искане в общината да се прекрати съсобствеността му на терена около „Гъбата“, като му продадем 411 кв.м общински терен, на които се разполага цялата тераса около заведението. Личните ми опасения бяха, че с подобен акт ще дадем възможност след време да се стартират процедури по масивно застрояване на терена, който е в сърцето на парк Бачиново.

Проверката на прокуратурата е констатирала, че служители на общината, кметът Камбитов и заместничката му по строителството са пренебрегнали законовите разпоредби и статутът на общинския терен около заведението „Гъбата“ неправомерно е променен от публична в частна общинска собственост.

Като доказателство за предумишлени действия от страна на кмета Каомбитов по казуса прокурор Димова сочи в постановлението си, че той е включил въпросния имот в годишната програма за управление и разпореждане с имоти частна общинска собственост, като е предложил общинският терен да се продаде на фирмата на Давидков „Металком инвест“ ООД.

По казуса е поискано и становище от МРРБ, в което се декларира, че одобрение на ПУП или кадастрална карта не променят характера на собствеността на имотите и в този смисъл без изрично решение на ОбС не е възможно да се промени статутът на земята от публична в частна общинска собственост. 

С този акт на прокуратурата поне засега се блокират евентуални намерения за строителство в парк Бачиново, внимателно подготвени документално от кмета Камбитов, а държавното обвинение предстои да прецени основанията за повдигане на обвинение срещу него”.

ЗЛАТА РИЗОВА,

общински съветник в ОбС – Благоевград

Шефката на дирекция “Правнонормативно обслужване” в община Благоевград А. Методиева: Това е поредният сигнал, който компетентните органи ще отхвърлят

Директорката на дирекция “Правнонормативно обслужване” в община Благоевград Антония Методиева също коментира постановлението на стр. на Районната прокуратура. Ето какво заяви тя:
Категорично смятаме, че процедурата по одобрение на Подробния устройствен план е спазена и е в съответствие със Закона за устройство на територията. Имотът е с променено предназначение и е изключен от зелената площ на парк Бачиново още с одобряване на Общия устройствен план през март 2011 година, като в този период кмет е бил Костадин Паскалев. В съответствие с Общия устройствен план по искане на “Металком инвест” ЕООД е процедирано изменение на Подробния устройствен план. Съгласно съдебната практика, когато е налице решение на Общинския съвет, в случая решение за одобряване на Общия устройствен план, не е необходимо изрично решение на ОбС за промяна предназначението на имота от публична в частна собственост. С решението за одобряване на Общия устройствен план на ОбС – Благоевград и в същото решение се съдържа и промяна на предназначението на собствеността от публична в частна. Т.е. община Благоевград, кметът и зам. кметът по строителството са действали законосъобразно.
МРРБ дават становище на Закона за устройство на територията, а не на Закона за общинската собственост.
Подобен случай вече е разглеждан от българския съд и съдът категорично застъпва тезата, че не е налице твърдяното в прокурорското постановление, евентуално квалифицирано като нарушение.
Това е поредният сигнал, който, след като се разгледа от компетентните органи, ще бъде отхвърлен като неоснователен”, заяви А. Методиева.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Койчо

    То много ясно , че Методиева ще каже каквото трябва …и където трябва . Ако се правеха такива злоупотреби и нарушения от страна на местната управа за хора с повече пари ….или. връзки по – Тодор Живково време на Бачиново нямаше да има и педя трева , както стана по – града . Селяшките преоданци продадоха и обезобразиха Благоевград . На хората собствеността не им върнаха ( заради парка ) …а на тарикатите каквото си поискат това ….егати справедливостта егати и законноста . …

    Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *