Общинските съветници взеха важни решения за благоевградчани

С оспорвани дебати и изказвания извън точките и дневния ред започна днешното редовно заседание на Общински съвет Благоевград. След обсъждане и разяснение от страна на заместник-кметовете по  европейските проекти и програми и по култура и хуманитарни дейности, бе прието предложението относно изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища на Община Благоевград. Новият член в Наредбата се създава на база дадени указания от Управляващия орган и в изпълнение на решенията на Европейската комисия взети месец януари тази година. Направеното допълнение касае приложимия режим на държавни помощи и не променя критериите за настаняване или целевите групи. Потвърдено бе и предвидено  подобряване на инфраструктурата, и изграждане на детска площадка в района на социалните жилища.

В изпълнение на социалната програма на общината, местните парламентаристи одобриха предложениеза увеличаване на средствата за финансово подпомагане на нуждаещите се жители в Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи..Увеличението е с допълнителни 22 885 лв., които ще дойдат от преизпълнение на дивидентите получени от общинските дружества за миналата година. С тези средства сумата за финансово подпомагане за 2018г.,  ще нарасне до близо 96 хиляди лева.Точката бе приета с гласовете на всички присъстващи, като единственият въздържал се бе общинският съветник Калоян Ханджийски.

Съветниците гласуваха отпускането на финансова помощ в максимален размер от 5000 лв. на 14-годишния Иван Христов,който страда от остеосаркома и за лечението на когото в момента тече кампания за набиране на средства.

На днешната сесия бе одобрено предложение относно финансиране на процедури „Инвитро” със средства от бюджета на Община Благоевград за бездетни двойки, останали извън националната програма.

Местните парламентаристи постановиха решение и относно актуализиране списъка на средищните училище в Община Благоевград за учебната 2018/2019 година, както и относно наименуване на улица в Промишлена зона на град Благоевград- ул. „Джумайци“.

Всички точки включени в дневния ред на днешната редовна сесия на Общински съвет Благоевград бяха приети, въпреки подлагането на прегласуване на всяка от общинския съветник Злата Ризова. На основание правомощията, дадени ѝ като общински съветник, тя направи и две заявки за отхвърляне на предложения от дневния ред, а именно предложение относно осигуряване на допълнително финансиране със собствени средства за изпълнението на проект „Интегриране на трансграничното значение на историческите и археологически ценности на България и Гърция в една устойчива тематична туристическа дестинация”- „КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ”. Второто предложение, чието отхвърляне не бе прието от мнозинството съветници, касае отпускането на спешна финансова помощ за лечението на 14-годишния Иван Христов.

loading...


           

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *