Общинските съветници отхвърлиха искането на Ил. Лулеов 50% от таксите за минералната вода да се връщат в с. Баня

Разложкото село Баня остава без исканите 50% от средствата от таксите от разрешителни за минерална вода, които постъпват в общинската хазна да се връщат обратно в селото. Това решиха общинските съветници в Разлог на провелата се завчера редовна месечна сесия. След дълги дебати за законосъобразността на предложението общинските съветници го отхвърлиха, като 14 гласуваха „въздържал се“, един „против” и единствено вносителят Илия Лулеов и адвокат Емил Колевичин гласуваха „за”.

Въпреки категоричното становище на общината, че в този му вид искането е законово необосновано, то беше внесено за разглеждане в местния парламент. По време на сесията стана ясно, че след разискванията на заседания на постоянните комисии е дадена възможност на вносителя да направи обосновка на предложението си и тя да бъде разгледана по-обстойно на заседанието на местния парламент. Тя обаче не беше одобрена от повечето от съветниците, които счетоха, че обосновката се базира на собствени проучвания на Лулеов относно постъпленията от разрешителни, а изнесените цифри не са действителни, неподкрепени документално и има съществени разминавания с отчета, представен от кмета Красимир Герчев относно приходите и разходите на Баня за 2016 година.

По данните в него постъпленията от такси за ползване на минерална вода от всички обекти с разрешителни, издадени от община Разлог, са 146 294,34 лв., като е отбелязано, че за пръв път приходите от това са в такъв размер и в минали години той е бил по-малък. Според проучването на Лулеов постъпленията само от четирите от по-големите хотели са в размер на 158 500 лв.

Справка на „Струма“ показа, че разминаванията в цифрите произхождат от факта, че има издадени разрешителни от МОСВ. Официалните данни за посочените обекти сочат, че таксата, заплатена от най-големия ползвател на минерална вода – новостроящия се хотел на Явор Капитанов, възлиза на 66 038 лв. Тя ще бъде по-висока при плащането през тази година, тъй като има одобрение за по-голям дебит.

Другият по големина хотел „Римска баня“ е заплатил през 2016 година 16 238 лв. Той обаче има издадено разрешително за водоползване и от МОСВ, и тези пари не постъпват в общинската хазна. По-големи ще бъдат постъпленията от хотела през тази година, тъй като той е получил разрешително от община Разлог за повече дебит и сумата ще се увеличи с около 10 000 лв.

С по две разрешителни има и други обекти. Голям ползвател е и х-л „Аквилон СПА“, който обаче засега е с разрешително единствено от МОСВ и средствата отиват в държавната хазна, а не в общината. Той има внесено проектно предложение за водоползване и към община Разлог, но предстои то да бъде разгледано и да получи разрешително. Хотел „Аспа Вила“ пък заплаща 9086 лв.

Общата сума от тези обекти са под 100 хил. лв. Има и обекти с плащания малко над 1000 лв. Сред тях са луксозната вила на известния финансист Камен Колчев и съпругата му Петя, които са съседи с президента Росен Плевнелиев, а къщата е вписана в регистрите като „Семеен хотел за ски и СПА – с. Баня“. Тяхната годишна такса за минералната вода, с която е захранена вилата им, е в размер на 1488 лв.

От Общинска администрация очакват през настоящата 2017 година, когато се заплащат дължимите суми за 2016 година, постъпленията да надхвърлят 200 хил. лв., тъй като има както увеличени дебити, така и одобрени нови разрешителни.

Според отчета, представен пред местния парламент, изготвен по данни от счетоводните записвания за приходите и разходите на съответните отдели към община Разлог, е отбелязан дисбаланс в издръжката за дейността на село Баня в размер на 77 967 лв., или разходите за цялостна издръжка са повече от постъпленията в хазната. Цифрите сочат, че през 2016 година Баня е реализирало приход от 421 359 лв., като в това число влизат приходи от данък недвижим имот и превозни средства, такса битов отпадък, туристически данък и такси за ползване на минерална вода, както и приходи от минерален плаж, микропатронаж, детска градина, наеми на помещения, търговски обекти и земеделска земя.

Цифрата за разходите пък е в размер на 499 327 лв. Това са разходи за фонд „Работна заплата“ и издръжка на персонала, разходи за микропатронаж, детски градини, чистота, изкърпване на улици, минерален плаж и дотиране на билетите за минералната баня.

Отчетът беше представен от кмета Красимир Герчев, който още преди две седмици възложи на отделите изготвянето на подробен отчет.

По време на дебатите единствено общинският съветник Емил Колевичин защити предложението на Лулеов, като сподели, че се е въздържал от коментар, за да не бъде упрекнат, че защитава Баня заради факта, че кметът е от БСП.

„Моето мнение е, че трябва да се отделят малко повече средства за Баня, отколкото за другите населени места. Това не касае само банялии, касае едно населено място, което е по-добре развито по отношение на туризма дори и от Разлог. Ако искаме приходи, ние трябва да инвестираме в него”, каза Колевичин.

По този въпрос председателят д-р Мария Копанарова заяви, че както на комисии, така и на заседанието е изяснено изчерпателно, че общината влага достатъчно средства за Баня и не е редно, при положение че общината е с единна финансова система, да се пренебрегват останалите населени места, въпреки че не генерират приходи както Баня, те също са част от общината.

Кметът на община Разлог Красимир Герчев, базирайки се на предоставения отчет, беше категоричен, че дори и 100% от приходите да се връщат в Баня, те няма да бъдат достатъчни за издръжката му.

„Нашето желание е Баня да се развива и правим всичко възможно за това. Само заложеният за тази година за изграждане резервоар за минерална вода е на стойност над 300 хил. лв., само тези средства надвишават приходите от таксите за минерална вода”, каза Герчев.

Той поясни още, че в разходите в предоставения отчет не са включени капиталовите разходи, които за 2016 година са над 600 хил. лв., а вложените инвестиции в Баня за периода 2008-2016 година са в размер на 8 674 882 лв., или средно 963 875 лв. на годишна база, като в посочената цифра са включени средства от оперативни програми и проекти, разработени от екипа на общината.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *