Общинският съветник от ПП “Отечество” К. Николов: Планината над Сапарева баня е обезобразена от масовата сеч, за 2 г. ОбС е разрешил добив на 43 000 куб.м дървесина, къде са отишли над 1.2 млн. лв. от продажбата им

Гората, собственост на община Сапарева баня, към момента изобилства от сечища, мнозинството от които законни, но се сече масово и има райони в гората, които са обезобразени, сигнализира общинският съветник от ПП “Отечество” Костадин Николов, който е юрист.

Ето какво разкри той:
“За двете години на съществуването си последният Общински съвет е приел решения за отсичане на рекордно количество от приблизително 43 000 куб.м дървесина, която цифра според мен е смущаваща на фона на добива отпреди две години, който варираше от 3000 до 4000 куб.м годишно. На пръв поглед просто числа, но ако хипотетично си представим 43000 куб.м дървесина, отрязана и натоварена в камиони, то би се образувала непрекъсната колона от Сапарева баня до Благоевград. Приблизителната сума, която е постъпила в хазната на община Сапарева баня за 2016 г. и първото шестмесечие на 2017 г. от дърводобив, е в размер на eдин милион и шестотин хиляди лв. Парите, необходими за издръжка на общинското лесничейство за заплати, гориво, поддръжка и т.н., са в размер на 100 хил. лв. годишно, или за двете години общо 200 хил. лв., резонно възниква въпросът къде са отишли останалите един милион и четиристотин хиляди лева от продажбата на трупи” Доколкото ми е известно, рекултивация на общинския горски фонд за последните две години не е извършвана.

Предвид факта, че собствеността върху общинските гори бе възстановена по съдебен ред на община Сапарева баня благодарение на усилията на предходното управление и бе създадено общинското лесничейство, буди недоумение обстоятелството, че настоящото управление постоянно търси оправдание за лошото финансово състояние в “предишните”. Постъпленията над един милион и половина за последните две години от горския фонд изглежда са малка сума за настоящото общинско ръководство, предвид “мащабното” развитие, което търпи общината през настоящия мандат.

На гората не бива да се гледа само като средство за попълване на общинския бюджет, горите над Сапарева баня са били тук преди нас и трябва да останат и след нас. Разбира се, ресурсът на горския фонд трябва да се оползотворява, като се извършва дърводобив в полза на общината и нейните жители, но това трябва да се извършва разумно, тъй като този ресурс не е неограничен. Акцента искам да поставя обаче върху това, че измежду законната сеч има и множество незаконна такава. Наскоро се натъкнах на сечище в общинската гора на Сапарева баня, при вида на което възникват множество въпроси и съмнения. Не съм специалист в областта, но съм наясно с правилата, при които едно регламентирано сечище се маркира, изсича и освидетелства. Според нормативните правила определените за сеч дървета се маркират с контролна горска марка. Марката представлява правилен шестоъгълник, с дължина на страната 17,5 мм, в който са посочени серията и поредният номер на марката. Удостоверение за притежаване на КГМ се издава от Изпълнителната агенция по горите на лица, които осъществяват регламентирана лесовъдска практика. След отсичането дънерите също се отбиват с контролна горска марка. По този начин може да бъде упражняван контрол и е ясно кой носи персоналната отговорност при маркиране на дърветата за отсичане и отбиването на отсечените.

Във въпросното сечище липсваше КГМ, поставена от лице, осъществяващо регламентирана лесовъдска практика, а дърветата за отсичане просто бяха белязани с блажна боя от флакон, като дънерите на вече отсечените бяха белязани по същия начин. Това е недопустимо, по този начин всеки може да отиде в гората и да си маркира дървета за отсичане. Фирмата, на която е даден определен отдел да извърши огледна сеч, съвсем безогледно може да си маркира сама допълнително дървесина за отсичане, която дървесина на практика ще бъде незаконно изсечена, няма да бъде платена на общината.

Към момента по-голямата част от дървесината, добита от горския фонд на община Сапарева баня, се извозва по горски пътища откъм с. Говедарци, което затруднява осъществяването на контрола върху дейността. Предвид начина на маркиране и маршрутите на извозване си позволявам да поставя под съмнение законността на дърводобива в общинската гора.
На заседание на Общински съвет – Сапарева баня при обсъждане на поредния проект за дърводобив от опозицията направихме предложение за условие в тръжното решение, с което общината да задължи фирмите, спечелили търговете за дърводобив, да извозват дървесината по пътя с. Паничище- гр. Сапарева баня, като по този начин ще бъде улеснено осъществяването на контрола върху това каква дървесина се извозва, откъде се извозва, отбита ли е с контролна горска марка и т.н. За съжаление това наше предложение не получи подкрепа от ръководството на общината и общинското лесничейство и бе отхвърлено.
Като се добавят и постоянно увеличаващите се съхнещи масиви вследствие вредата, нанасяна от бръмбъра корояд, пейзажът в общинската гора на Сапарева баня не е много приятен за наблюдение, категоричен е К. Николов.
ЙОРДАНКА ПОПОВА

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *