ОКОНЧАТЕЛНО! ВАС бетонира проф. Борислав Юруков за ректор на ЮЗУ

Ректорът на Югозападния университет проф. Борислав Юруков остава на поста си, след като спечели делото, в което се оспорваше избирането му за втори мандат, и във ВАС. На практика с вчерашното си решение тричленният състав на ВАС, председателстван от Марина Михайлова, потвърди решението на Административен съд – Благоевград от 25 август миналата година. Тогава съдия Румяна Митева отхвърли жалбата на тримата професори Иван Мирчев, Георги Апостолов и Антони Стоилов, които бяха кандидати за ректори, срещу решението на Общото събрание на ЮЗУ „Неофит Рилски“ от 27 ноември 2019 г., с което проф. Борислав Юруков е избран за втори мандат.

Според съдия Митева от събраните по делото доказателства не се установяват и не са доказани твърденията на жалбоподателя за съществени процесуални нарушения и немотивираност на процесния акт, поради което следва да бъде оставен в сила, а оспорването – отхвърлено. Съдът счете за неоснователно и възражението на оспорващите, че избраният кандидат не отговаря на изискванията за заемане на длъжност. Решението отчита и факта, че към момента на избора проф. д-р Борислав Юруков е навършил 65 години, но възрастовото ограничение като условие по допустимост при избор на ректор е въведено с новата редакция в Закона за висшето образование, която е действаща занапред. 

В касационната си жалба тримата професори, които бяха представлявани от адвокат Л. Вълчева, посочваха, че решението на Административен съд – Благоевград е неправилно и взето в нарушение на закона. Становището на ответника – Общото събрание на ЮЗУ, е, че жалбата е неоснователна, а вторият ответник проф. Юруков не беше изразил становище по жалбата.

Прокурорът от ВАП дава мотивирано становище за частична основателност на касационната жалба. Тримата съдии от ВАС споделят изводите на благоевградската съдийка като законосъобразни и обосновани, и оставят в сила решението, с което жалбата на тримата професори Апостолов, Стоилов и Мирчев е отхвърлена. Те трябва да изплатят на Общото събрание на ЮЗУ направените съдебни разноски в размер на 1210 лв. Решението е окончателно.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

5 Коментара

 1. Потресаващо

  Само България и българските съдии не се съобразяват и спазват разпоредбите и законите на Европейския съд.
  А Европейският съд е казал, че договорите на българските професори и доценти след 65 г. могат да бъдат само срочни, най – много за три или две години.
  Т.е. договорът на Юруков е срочен и няма право по закон да се кандидатира за ректор.
  Но за министърката на правосъдието, с диплома от ЮЗУ, за главния докторант на ЮЗУ, за Юруков и Марин, които са над закона, няма закони. Всичко е позволено.
  Няма държава, няма съдилища и прокуратура в България – всички са корумпирани и политически обвързани.
  Жалко за ЮЗУ, Благоевград и България!!!

  Отговор
 2. Няма закони

  Прокурорът каза:По същество е частично основателна. Оспореното съдебно решение е постановено при нарушение на материалния закон и е необосновано (отменителни касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК) – относно приетото от съда във вр. с характера на правоотношението на избрания за ректор ответник по касация преди направения избор, респективно – при тълкуване разпоредбата на чл. 31, ал. 1 ЗВО и свързаните с нея.
  Неправилно и необосновано обаче съдът е тълкувал разпоредбата на чл. 31, ал. 1 ЗВО – относно характера на съществуващото към деня на избора (27.11.19 г.) правоотношение на избрания за ректор, а оттам – такова е и обжалваното съдебно решение в тази му част. Съгласно разпоредбата на цитирания текст от закона, за ректори се избират хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище. Не се спори, че към датата на избирането му ответникът по касация е бил хабилитирано лице, работещо по трудов договор в ЮЗУ, като спора (и съществен въпрос в казуса) е бил ли е основен този договор за лицето, съответно – отговаряло ли е същото на условията за ректор по смисъла на закона. ЗВО е специалния такъв в случая, като правилното тълкуване на относимите негови норми е от първостепенно значение за правилното решаване на спора. В казуса съдът неправилно е изтълкувал понятието „основен трудов договор“, като е извършил неправилна интерпретация на релевантните факти и на относимите правни норми, довело до неправилност на решението му в тази част (свързана с необоснованост и нарушение на материалния закон). След като условията и реда, по които възниква правоотношението на ректора са уредени в ЗВО, на първо място следва да бъдат съобразени разпоредбите на този закон. § 4д от ДР на ЗВО дава определение на понятието „Основен трудов договор“, който по смисъла и за целите на ЗВО е трудовият договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ (за неопределено време). Съгласно § 11 ПЗР на ЗВО (ДВ, бр. 33/05 г. – относима разпоредба към датата на избора), след решение на Академичния съвет трудовите договори с хабилитираните лица, заемащи длъжността „професор“ при навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ могат да бъдат удължени за срок от 1 година, но за не повече от три. В конкретния казус ответникът по касация е навършил възрастта по цитирания текст от КТ по време на предходния му мандат, като с решение на Академичния съвет трудовото му правоотношения е било удължено с 1 година (Протокол № 38/22.05.19 г.), т.е. до 22.05.20 г. (за което е сключено и съответното споразумение към трудовия договор). От горното следва извода, че към датата на избора ответника по касация не е отговарял на условията на чл. 31, ал. 1 ЗВО – за работещ към тази дата в ЮЗУ на основен трудов договор, който по смисъла и за целите на специалния закон е такъв по § 4д от ДР на ЗВО, вр. чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ (за неопределено време).
  Т.е. изборът на Юруков за ректор е незаконен.
  Но калинките – министър, гл. докторант, шефове и съдии с дипломи от ЮЗУ и облечени временно във власт се разпореждат и решават, че черното, е бяло. Смятат се за Господ.
  Обявяват изборътна Юруков за законен и, че материалния закон не е нарушен.
  Но…….има Господ. И той забавя, но не забравя!!!

  Отговор
 3. ВАК-овски професор

  “Браво” на корумпираното ни “правосъдие”! Бетонираха един доказан некадърник, крадец, плагиат и мръсник, пенсионер за още години, за да може да раздаде тапиите от ПИФ на бивши и настоящи министри, ченгета и мързеливци, облечени временно във власт. Бог да го прости ЮЗУ-то, малкото кадърни кадри напуснаха или ги пенсионира преждевременно наборът им. Да дораздаде на подлизурковците и роднините си последните “мазнинки” от държавната баница, пък после ще си тегли проклятието. Бог забавя, но не забравя!

  Отговор
 4. Възмутен

  ВЕРОЯТНО Е РАЗДАВАЛ ДИПЛОМИ НА ТИЯ ОТ ВАС.ВЪЗМУТИТЕЛНО.КАКВО ДОВЕРИЕ ДА ИМАМЕ В ПРАВОСЪДИЕТО.

  Отговор
 5. Искра

  Нека го бетонира за да има време да закрие университета. Нека властват пенсионери, а като се разкарат всичко ще е приключило и няма да има нито университет, нито нужда да се правят избори.

  Отговор

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *