Топ теми

Окръжна прокуратура внесе два протеста срещу Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник и Трън

При извършена проверка по реда на надзора за законност ОП-Перник  е установила противоречие на норми от приетата от Общински съвет- Перник наредба с материално правна разпоредба на Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/ и Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.Поради това в Административен съд – Перник е внесен протест  с искане приетите от общинския съвет норми да бъдат отменени  като незаконосъобразни.

Член 32 от Наредбата касае такси за административни услуги по гражданското състояние. Общински съвет-Перник е въвел заплащане на такса за административна услуга –  „Пресъставяне на акт за граждански брак от чужбина. Пресъставяне на акт за смърт от чужбина“ и „Признаване на чуждестранни  съдебни решения/прекратяване на граждански брак, промяна на име, установяване  и оспорване  на произход, за промяна в гражданското състояние на лицата“, според сроковете за изпълнение на услугата. По този начин са въведени нови такси, извън предвидените в ЗМДТ.

Съгласно ЗГР събитията по гражданското състояние настъпили в чужбина за лица, които към момента на събитието са български граждани, се регистрират в страната въз основа на  препис или извлечение от съставен от чуждестранен местен орган или от български дипломатически или консулски представител акт за гражданско състояние служебно или по искане на заинтересованото лице. Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗГР  длъжностните лица по гражданското състояние в съответните общини съставят акт за гражданско състояние безплатно.

Подобно нарушение е допуснато и в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета  от Общински съвет –Трън.

Предвижда се заплащане на такса в размер на 4лв. при промяна в актовете по гражданското състояние в противоречие с нормата на чл.110,ал.2, т.4 от ЗМДТ, в която изрично е указано, че такса за тази услуга не се дължи.

Окръжна прокуратура –Перник оспорва и въведените такси от 12 лв. за издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак  и 60 лв. при съставяне на актове за гражданско състояние  на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Очаква се решението на съда по внесените от Окръжна прокуратура – Перник протести.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *