Окръжна прокуратура – Кюстендил представи годишния отчет за дейността си през изминалата 2018 г.

         На 04.04.2019 г. Окръжна прокуратура – Кюстендил е провела годишно събрание за отчет на дейността на прокуратурите от окръжния район за изминалата 2018 г. Сред гостите на събитието са били заместниците на главния прокурор при ВКП Пенка Богданова и Мария Шишкова, завеждащ отдел „Административен“ във ВКП Славка Славова, представителят на прокурорската колегия във ВСС Йордан Стоев, и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – София Албена Вутова, заместник-председателят на Окръжен съд – Кюстендил Пенка Братанова, заместник-председателят на Административен съд – Кюстендил Галина Стойчева. Присъствали са и заместник-директорът на ОД на МВР гр. Кюстендил Веселин Рангачев и главен разследващ полицай Димитър Мицов, както и заместник-началникът на РД ГП гр. Кюстендил Светослав Петров. Участие са взели и магистрати от окръжната и районните прокуратури в гр. Кюстендил и гр. Дупница.

         В доклада си окръжният прокурор Камелия Стефанова е подчертала, че през 2018 г. е било обърнато сериозно внимание върху качеството на прокурорската работа за намаляване до минимум върнатите от съда дела и на оправдателните присъди, както и намаляване продължителността на досъдебната фаза.

Общият брой на решените досъдебни производства от прокурор е 2563 или 87,33% от наблюдаваните. Наблюдава се тенденция за намаляване броя на ДП, чието разследване е продължило повече от една година. Като положителен факт е отчетен увеличеният брой на бързите производства – 349 през 2018 г.

         Най-голям брой от новообразуваните досъдебни производства са за престъпления против собствеността, от които доминират кражбите. Следват производствата за извършени общоопасни престъпления, сред които най-голям дял имат тези за управление на МПС след употреба на алкохол. На трето място са престъпления против личността, предимно за причиняване на средна телесна повреда. Не малък дял имат и престъпленията против стопанството.

През 2018 г. са наблюдавани общо 24 досъдебни производства за корупционни престъпления, от които новообразуваните са 10.

         Постановените осъдителни и санкционни решения през изминалата 2018 г. по актове на прокурори от района на Окръжна прокуратура – Кюстендил са 738, което е 89,78 % от общия брой на постановените съдебни решения. Този значителен процент е последица от доброто качество на прокурорската работа в различните фази на наказателния процес.

         Окръжният прокурор Камелия Стефанова е обърнала внимание на присъстващите на годишното отчетно събрание, че положителните резултати за 2018 г. са особено видими в показателите на районните прокуратури в гр. Кюстендил и гр. Дупница, което налага извод за значително подобреното качество на тяхната дейност. През изминалата година е продължила възприетата практика върнатите за доразследване дела от съда да бъдат обсъждани и анализирани на работни съвещания. Това се прави ежемесечно и безспорно има положителен ефект.

         През отчетния период е намалял броят на делата, върнати от съда на прокуратурите в гр. Кюстендил и гр. Дупница, които са общо 16 броя. Постановените оправдателни съдебни акта са 39 или 4,74 % от общо решените 822 дела. Налице е и висок процент на приведените в изпълнение присъди – 99,77 % или 441 броя от общо получените.

         В изказванията си присъстващите на представянето на отчетния доклад гости, са дали много добра оценка за дейността на Окръжната прокуратура и районните в гр. Кюстендил и гр. Дупница през изминалата 2018 г.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *