Отвориха офертите за изграждането на нова клетка на депото за отпадъци в Баня

Три софийски и една разложка фирма са подали оферти за участие в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка за изграждане на нова клетка за отпадъци на депото в разложкото село Баня, обявена от община Разлог. Обществената поръчка е „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог“ и е на обща прогнозна стойност от 2 648 338 лева без ДДС, или 3 178 338 лева с ДДС.

 Оферти за участие са подали софийските фирми „Трейс Груп Холд“ АД, която е и сред участниците по обществената поръчка за ремонт на улици в Баня на стойност над 1.5 млн. лева, както и  „Виа Конструкт Груп“ ЕООД. Оферти са входирали още  столичното дружество „Полимар Разлог“ ДЗЗД и местната „Миле инженеринг“ ЕООД на Георги Фарфаров, също сред участниците по поръчката за ремонт на улици в Баня.

Техническите предложения на участниците бяха отворени  на заседание на комисията, на което не присъстваха представители на фирмите. След преглед и оценка на документацията комисията ще излезе с решение кои участници ще бъдат допуснати до втория етап на процедурата – отваряне на ценовите оферти. Условията за възлагане на обществената поръчка  е оптимално съотношение качество-цена.

Обществената поръчка включва дейности по изграждане на допълнителни съоръжения към  депото в разложкото село Баня с цел подобряване на техническата му и технологична структура; преструктуриране на клетка №5 за депониране на твърди битови отпадъци с оглед увеличаване общия обем на депонираните в депото отпадъци, респ. увеличаване времето за неговата експлоатация; изграждане на прилежащи съоръжения на депото и подхода към клетка №5: стабилизиране на пътния насип на обходния път в южния участък на клетка 1 и по-конкретно външната (източна) берма в подхода към клетка №5; към дейностите е включена и напорна система за оросяване на отпадъците с инфилтрат по трасето, като напорният тръбопровод ще обслужва клетка 1.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *