Отпада общинската такса от 3 лв. за собствениците на кучета в Разлог, но се бъркат в джоба поне 30 лв. за микрочип

Собствениците на кучета в община Разлог вече няма да заплащат такса за издаване на идентификационен медальон и удостоверение за регистрация за домашния си любимец. Таксата, която е в размер на 3 лева и е регламентирана в раздел VII – такса за притежаване на куче от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог, отпада като задължение към общинската хазна. Остава само таксата за притежание на куче, която е в размер на 12 лева годишно.

В тази връзка предстои да бъдат гласувани измененията в наредбата, които предвиждат отпадане на гореспоменатата такса. Тя бе уредена в Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Разлог. Нормативният акт регламентираше реда и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на местно ниво, и бе отменен миналия месец с решение на Общинския съвет. Причината за това са новите изменения в Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са довели до несъответствия на разпоредбите в общинската наредба, която е нормативен акт от по-ниска степен и следва да се спазват тези от по-висока, още повече че с измененията отпадат и задълженията на общинските съвети да приемат такава наредба.

С отменения нормативен акт отпада още едно задължение на собствениците на кучета, а именно да представят в Общинската администрация ветеринарномедицинския паспорт на своя любимец за вписването му в регистър. Сега тази информация ще се предоставя по служебен път от ветеринарния лекар.

Промените далеч не означават изцяло отпадане на задължението на собствениците да регистрират домашния си любимец. Това вече ще се прави в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните. Регистрацията ще се прави при ветеринарния лекар, който е длъжен освен да издаде паспорт и да направи ваксинация и обезпаразитяване на кучето, а да му постави и микрочип. Това ще бръкне по-дълбоко в джоба на притежателите на кучета, тъй като устройството се заплаща от собственика, като цената му е минимум 30 лева.

ЯНА ЙОРДАНОВА

 

 

 

 

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *