Отреждат общински имот в землището на Българчево за изграждането на анаеробната инсталация за биоразградими отпадъци за близо 11 млн. лв.

Общинско пасище в местността Цалините в землището на с. Българчево се предлага да се отреди за изграждането на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци, която община Благоевград предстои да направи с финансиране по европейски проект по ОП „Околна среда“. Общинските съветници трябва да решат на сесията си в края на август дали да се измени Общият устройствен план  на Благоевград за новото модерно съоръжение.

С изграждането на анаеробна инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци се цели да се намали количеството на депонираните битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране с анаеробно третиране на разделно събирани биоразградими отпадъци на територията на община Благоевград. Те ще се обработват и третират по безопасен за околната среда начин. Инвестиционните мерки ще доведат до постепенно намаляване на количествата на депонираните и увеличаване на количествата на рециклираните (оползотворени) биоразградими отпадъци.

Местността Цалините е в непоследствена близост до устройствена зона, отредена за депа и претоварна зона за твърди битови отпадъци. В края на май е проведено обществено обсъждане, а Общинският експертен съвет по устройство на територията е изразил положително становище за одобрението на изменение на Общия устройствен план.

В началото на септември е насрочена обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, и въвеждането им в експлоатация. Проектната стойност е 10 835 127 лв.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *