Отстранената ДЗЗД „Божанов – Хидро” блокира в КЗК поръчката за почистване на р. Златарица в Елешница за 2.8 млн. лв.

ДЗЗД „Божанов – Хидро“ атакува пред КЗК решението за избор на изпълнител по обществената поръчка на община Разлог „Превантивно почистване на коритото на река Златарица в регулацията на с. Елешница, община Разлог“. Обединението бе сред участниците в процедурата, но заради пропуски в техническото предложение бе отстранен от по-нататъшно участие и ценовото му предложение не бе отворено от комисията по провеждане на обществената поръчка.

Със свое решение от 24 август комисията е определила за изпълнител единствения участник, който бе допуснат до втория етап на процедурата – „ВДХ“ – София, представлявана от изпълнителния директор Момчил Борисов. Заради депозираната жалба договор за изпълнение не е подписан. Дали ще се стигне до това, ще стане ясно след проверка на КЗК по депозираната жалба.

Общо пет фирми бяха подали заявления за участие в процедурата по обществената поръчка, която е с прогнозна стойност от 2 852 389 лева с ДДС. Четири от тях, сред които и дружеството жалбоподател, в което съдружници са „Божанов Груп“ ЕООД на разложкия бизнесмен Николай Божанов и софийската „Хидростроителство“ ЕООД, бяха отстранени заради непълноти в техническите им предложения и несъответствия с критериите за подбор, а ценовите им оферти не бяха отворени. Другите отстранени са ДЗЗД „ТТЛ – Авон 2020“, в което съдружници са фирмите на разложкия бизнесмен Иван Стойчев – „Триада транспорт и логистик“ ЕООД, и на банския бизнесмен Георги Бенин – „Авон 5“ ООД, както и благоевградските фирми „Растер-юг“ на Радослав Костов и Антон Муртов и „Стилстрой – М“ ООД на Михаил Камбитов.

Без обжалвания мина решението за избор на изпълнител по другата обществена поръчка на община Разлог – „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект: “Аварийна подмяна на захранващ водопровод на село Годлево, община Разлог“, която е с обща прогнозна стойност от 4.2 млн. лв. с ДДС. Там също до отварянето на ценовите оферти бе допусната една от общо три фирми участнички – обединение „Хидро – Вод Строй“ ДЗЗД, представлявана от Момчил Борисов и Живко Недев. Тя е избрана за изпълнител, а в обединението участва и избраната за изпълнител по обжалваната поръчка фирма „ВДХ“ – София. Другите две фирми  бяха отстранени отново поради пропуски в техническите предложения и несъответствия с  изискванията на възложителя. Това са софийската „Парсек Груп“ на Бончо Бонев и разложката „Миле Инженеринг“ на Георги Фарфаров. 

 ЯНА ЙОРДАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *