Отстранен участник отмени избора на благоевградската фирма „Растер Юг“ за школски ремонт срещу 3,6 млн. лв. в Петрич

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ отмени решението на заместник-кмета на Петрич Минка Салагьорова, с което през октомври 2023 г. благоевградската фирма „Растер Юг“ на Антон Муртов и Радослав Костов бе избрана да ремонтира сградата и двора на IV ОУ „Христо Смирненски” в Петрич.

Производството в държавния орган бе образувано по жалба на отстранения от надпреварата за обществената поръчка консорциум ДЗЗД „Енергийна ефективност – Петрич“, включваща гоцеделчевската „Екодин“ ЕООД на Костадин Чакалов и софийската „Терма Билд“ ЕООД на Пламен Желев.

Според жалбата офертата на „Растер Юг“ е била неподходяща, дружеството не е отговаряло на поставените от възложителя критерии за подбор, отнасящи се до техническите и професионалните възможности, освен това нямало изискуемия опит през последните 5 г. от поне едно строителство с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.

Сред многобройните твърдения на ДЗЗД „Енергийна ефективност – Петрич“ за нередности в поръчката и документацията на победителя и работата на комисията по оценката на офертите са, че „Растер Юг“ няма персонал с необходимата професионална компетентност, за да е ръководител обект, в офертата на фирмата е допусната несъвместимост на отделните дейности и строително-монтажни работи, а оценителната комисия е третирала неравно участниците в процедурата.

В 62-странично решение КЗК е разгледала обстойно твърденията на отстранения участник и в крайна сметка е преценила, че повечето от тях са основателни.

В резултат преписката вече е върната на възложителя община Петрич с указание за продължаване на процедурата от етап ново разглеждане на техническите

предложения на участниците. Отделно общината трябва да плати на „Енергийна ефективност – Петрич“ направените в хода на производството пред КЗК разноски в

размер на 1700 лв.

Самата обществена поръчка, включваща ремонт освен на училищната сграда, още на физкултурния салон, спортните игрища и зелените площи,  беше с прогнозна стойност 3 645 630,01 лв. без ДДС. „Растер Юг“ я спечели с ценова оферта с 360 лв. по-ниска от прогнозната.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *