От 8 на 12 скачат промилите за такса смет на жителите на Струмяни, за фирмите – без промяна

Жителите на община Струмяни ще посрещнат 2021 г. с повишена такса смет. От 8 на 12 скачат промилите върху оценката на имотите им.

По предложение на кмета на общината Емил Илиев причината за поскъпването е повишеният размер на отчисленията при депониране на отпадъци – от 69 лв. на тон тази година през 2021 г. той вече ще е 82 лв. на тон, повишеният разход за депониране на тон битов отпадък – от 15,36 лв./тон той вече ще е 23,12 лв./тон, към тях трябва да се добавят експлоатационните разходи на съоръжения за сепариране, които са 41 820 лв., повишаващият се размер на минималната заплата, който от 1 януари ще е 650 лв., и др.

Предложението на кмета е да се увеличи промилът за такса битови отпадъци за застроени жилищни и нежилищни имоти на граждани, както и за застроени жилищни имоти на юридически лица в селата Велющец, Вракуповица, Гореме, Горна Рибница, Горна Крушица, Драката, Добри Лаки, Игралище, Каменица, Клепало, Кърпелево, Колибите, Махалата, Никудин, Палат, Раздол, Седелец и с. Цапарево от 8 на 12 промила, а за с. Илиненци, с. Микрево и общинския център с. Струмяни – от 8 на 10 промила.

Промяната се отразява процентно за услугата „за сметосъбиране и сметоизвозване” – 7 на хиляда върху данъчната оценка на имота, за услугата „обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения” – 3 на хиляда върху данъчната оценка на имота, и за услугата „за чистота на териториите за обществено ползване” – 2 на хиляда върху данъчната оценка на имота.

Ще се запази таксата битови отпадъци за застроени нежилищни имоти на предприятия, включително и фирми на еднолични търговци, в районите на обслужване и през следващата година тя ще е 11 промила.

За имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци, които не са застроени, но се намират в районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, таксата ще е 5 промила върху данъчната оценка на имота. Толкова ще се плаща и за имоти на граждани и жилищни имоти на юридически лица и еднолични търговци, които са застроени, но неизползваеми целогодишно, но само ако това обстоятелство е декларирано до 31 октомври предходната година.

За имоти на граждани, юридически лица и еднолични търговци, които се намират извън районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, не се събира такса за битови отпадъци.

От направения анализ и от конкретните изчисления, свързани с предложения нов облог на физическите и юридически лица, кметските финансисти са изчислили, че при 100 процента събираемост през следващата година в общинската хазна ще постъпят 199 523 лв. Същеверменно разходите на общината за сметосъбиране и сметоизвозване ще са 291 876 лв., а разликата ще трябва да бъде покрита от други дейности.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *