Още 60 години са необходими за пълно равенство между половете

С резултат 67,9 от 100 на ЕС ще са необходими поне 60 години, за да постигне пълно равенство между половете, ако продължаваме със сегашните темпове. Последната оценка на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) по индекса за равенството между половете показва, че в ЕС се отбелязва подобрение само с половин точка всяка година. Швеция, Дания и Франция запазват първите си места сред държавите членки. Първенците с най-голямо подобрение са Италия, Люксембург и Малта, като всяка от тези държави е повишила резултата си с около 10 точки от 2010 г. насам. Гърция, Унгария и Румъния изостават от останалите държави.

“Наблюдавахме малки, стабилни постижения всяка година, но този път имаме причина за безпокойство. Пандемията от коронавирус представлява сериозна заплаха за напредъка при равенството между половете, която не можем да си позволим. Повече от всякога отговорните за разработването на политиките лица ще трябва да използват резултатите от нашия индекс, за да разработят приобщаващи решения, с които да се насърчава равенството между половете в нашето общество както по време на пандемията, така и след нея”, посочи Карлиен Шееле, директор на EIGE.

Движещ фактор за напредъка

Подобряването на равенството между половете при вземането на решения е основният движещ фактор за напредъка в ЕС. Областта на правомощията, чрез която се измерва участието на жените и мъжете при вземането на решения в областите на политиката, икономиката, медиите, научните изследвания и спорта, представлява 65 % от целия напредък по индекса от 2010 г. насам. И все пак, с резултат 53,5 от 100, тази област остава с най-ниската оценка.

Подобренията са най-големи в частния сектор, до голяма степен благодарение на подобрения баланс между половете в управителните съвети на дружествата. Близо една трета от управителните съвети на дружествата в Белгия, Дания, Германия, Италия, Нидерландия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство се състои от жени. Франция е единствената държава, в която участието на жените надхвърля 40 %. Въпреки че тези държави помагат за повишаване на резултата в тази област, темпът на промяна скоро ще се забави, освен ако останалите държави не започнат да наваксват.

Разделението ни възпира

Един от най-големите проблеми, възпрепятстващи постигането на равенство между половете, е разделението в образованието и работата. Това означава концентрация на жени или мъже в определени области или работни места. Въпреки усилията за справяне с този проблем, например провеждането на специални инициативи за насърчаване на жените да изучават природни и инженерни науки или ИКТ, разделението всъщност е нараснало от 2010 г. насам. В ЕС само две от десет работни места в областта на ИКТ се заемат от жени. В сектора на грижите за хора липсват мъже. Те съставляват едва 15 % от заетите със сестрински, акушерски и лични грижи в областта на здравните услуги.

Светът на цифровите технологии и бъдещето на работните места

Тази година в индекса се обръща специално внимание на въздействието на цифровизацията върху трудовия живот на жените и мъжете. За жените има малко по-висок риск да бъдат заменени на работните си места от роботи и са недостатъчно представени в разработването на изкуствен интелект, при стартиращи компании в областта на цифровите технологии и високотехнологичните продукти, например космически апарати, оптични влакна, лазерни технологии и микрочипове. Като цяло мъжете доминират в развитието на новите технологии в целия ЕС.

Интересно е, че при разширяването на работата, организирана чрез онлайн платформи, се възпроизвеждат традиционните неравенства между половете, например разликата в заплащането между половете и половата сегрегация. По-вероятно е например мъжете да работят в разработването на софтуер или доставката на храна, докато жените за заети по-често с преводи онлайн или домакински услуги.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *