Петрич отчита провал с приходите от наеми и продажби на общински имоти през 2018 г., причините – спад на инвеститорите и ръст на неизрядните платци

Неизпълнение на годишната програма през 2018 г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост отчита кметът на община Петрич Димитър Бръчков. Въпреки предприетите строги административни мерки за постигане на по-висока събираемост от наеми и многобройните опити да даде празни общински парцели и обекти на наематели общината официално признава, че е много далеч от първоначално заложените приходи от общинска собственост през годината.

Според официалните данни от наеми за 2018 г. в общинската хазна са влезли 155 658 лв., а от такси за ползване на пазари и тротоари – 147 553 лв., което е много под прогнозираното. Сумата не успяла да набъбне и от плащанията на нови наематели, защото от 22 тръжни процедури за даване под наем на имоти, частна общинска собственост, 13 не са проведени поради липса на кандидати.

Аналогично е положението при приходите от наеми на земеделска земя, които са 70 678,56 лв. Миналата година общината се опитала да даде под наем 46 общински парцела, но за 10 от тях не се явил нито един кандидат. Въпреки това са сключени 46 наемни договора за срок от 5 и 10 г., както и 474 договора за наемане на маломерни земеделски земи, за което процедурата не изисква търг, общата приходна сума обаче е малка, тъй като и наемните цени са нищожни.

През 2018 г. в общинската хазна са постъпили още 274 279 лв. от продажба на застроени и незастроени общински терени и земеделски земи, което също е доста под очакваното. Примерът с тръжните процедури тук е същият – от обявени 28 се провалили 14 поради липса на кандидат. Само 45 612 лв. пък са постъпили от наеми на общинските жилища, които са общо 134. Същата година общината е сключила нови 6 договора за наем и е започнала процедура за изземане на жилище от самонастанил се гражданин, а като цяло са съставени 387 акта за общинска собственост към неизрядни платци.

Според авторите на отчета причините за неизпълнение на програмата за 2018 г. са няколко. Голяма част от имотите останали непродадени поради липса на интерес към тях, липсват атрактивни общински имоти, а и като цяло инвеститорските намерения за развитие на бизнес в общината били слаби. Освен това все по-трудно се обособявали самостоятелни общински парцели, до които има изградена инфраструктура, комуникации и административно обслужване, а и се наблюдавал изключително слаб интерес от страна на фирмите за наемане на временни търговски обекти. Лошият приходен резултат се допълвал и от нежеланието от страна на наемателите да си плащат доброволно наемите за откритите площи.

По всичките тези причини за тази година общината е подходила малко по-скептично към очакваните приходи от същите дейности. Общо от наеми за помещения, терени и земеделски земи очакваните приходи са за 356 400 лв., а от продажба на имоти общинска собственост – 400 000 лв. В същото време Общинската администрация е пресметнала, че независимо от реалните приходи, които ще събере към 31.12.2019 г., ще има 121 000 лв. разходи по издаване на скици, удостоверения, пазарни оценки, обявления и т.н. Пари ще са нужни още за придобиване на 8 малки имота с обща площ от 17 дка, както и за принудително отчуждаване на имоти за изграждане на ул. „Беласица” в Петрич. За 2019 г. общината планира да предложи за продажба 31 свои терена, сред които има УПИ за баня в с. Митиново и за ресторант в общинския център, както и 7 земеделски имота в общината, 3 от които са от по 7 дка. Приходната част общината възнамерява да запълни още с продажба на 26 общински жилища, повечето от които са неграмотно посочени в официалния документ като „гарсИОНера” или „боксИОНера”, както и от даване под наем на 24 дка общинска земя и на 16 имота.

За тази година кметската администрация е предвидила и 6 имота за даване на концесия – това са новата спортна зала в с. Марикостиново и теренът до нея, търговски обект в с. Кърналово, както и спортните игрища в Михнево, Кавракирово и Кърналово.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *