„Пирин Голф” в нов скандал, подозират го, че замърсява питейната вода на Разлог

Регионалната здравна инспекция в Благоевград в края на август изиска спешна справка от ВиК – Благоевград за качеството на питейната вода в Разлог, идваща от водоизточник „Извора“ при крайните потребители. Исканата справка е за 5-годишен период назад. Причината е работната хипотеза, че може водата да е замърсена от голф игрището край Разлог.

При последната проверка преди месец на РЗИ – Благоевград, Областна дирекция по безопасност на храните, община Разлог, главния счетоводител на „Пирин Голф и Кънтри клуб“ Катя Пенчева и ландшафтния архитект на голф игрището Юлияна Шумарова е установено, че тревните площи на игрището се обработват с торове на база азот, калий и фосфор. Обработката се извършва по определена програма, съставена от лицензиран специалист-консултант от Англия, който по време на проверката обаче бил болен и отсъствал от страната. Самите торове се съхранявали в складово помещение при добри хигиенни условия, но проблемът е при самото пръскане на тревата, защото 90% от игрището попада във втори пояс на определената санитарноохранителна зона около водоизточника, а за нея има изрична забрана за обработката на тревните площи с химикали.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ също имала представител на проверката, но той се локализирал само върху първия пояс на санитарноохранителната зона около „Извора“, който е определен като надеждно защитен – зоната е оградена с ограда, вратата е заключена с катинар и има поставени удостоверителни табели.

В момента освен справка за качеството на питейната вода в Разлог РЗИ – Благоевград изчаква и официален отговор кое юридическо лице в момента стопанисва голф игрището. Въпросът е зададен към Радослав Тонев, назначен за синдик на „Пирин Голф Холидейз клуб“ АД – дружеството, което се водеше собственик на игрището в местността Бетоловото до 26 февруари 2019 г,, когато Окръжен съд – Благоевград прекрати със свое решение дейността му.

Забраната за използване на препарати за растителна защита във ІІ пояс и ограничаване в ІІІ пояс на санитарноохранителната зона на водовземна система „Извора” пък е още от 2010 г., когато РИОСВ – Благоевград прави комплексна проверка на игрището, за да проследи дали то изпълнява условията в решението за оценката на въздействие на околната среда. То е издадено през 2005 г., когато застрояването на тази част от Бетоловото е още във фаза инвестиционно предложение за „изграждане на голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността Църнако, поземлен имот № 001520 в землището на гр. Разлог, община Разлог”.

Проверката през 2010 г. е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда. В изготвения от нея доклад ясно е записано, че освен забраната за ползване на препарати за растителна защита във ІІ пояс използването на торове в останалите зони трябва да се извършва по схеми, съгласувани с РИОСВ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, както и да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни. Към онзи момент голф игрището е изградено, но не е прието съгласно изискванията на ЗУТ, конната база не е проектирана, спортният комплекс е проектиран, но строителството му още не е започнало, хотелският комплекс продължава да се строи, обслужващият и търговските центрове не са проектирани, жилищен квартал „Пирин 2” има одобрен проект и разрешение за строеж, но тепърва трябвало да се строи, а за квартал „Пирин 1” били започнати строителни дейности. Установено е още, че през 2010 г. „препарати за растителна защита във ІІ пояс и в ІІІ пояс на СОЗ на водовземна система „Извора” не се използват, като за целта е издадена вътрешнофирмена заповед № 38/01.07.2009 г.“

През 2011 г. РИОСВ идва отново на проверка в луксозното голф игрище. Картинката от предишната проверка се отличава само по базата – проверяващите намират въведени в експлоатация 14 едноетажни жилищни сгради и още 11 в строеж. Сред откритите тогава нарушения са, че дружеството не е изготвило собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, няма разрешително за заустване на дренажните води, както и лабораторни протоколи от извършен физико-химически анализ на отпадъчните води. Следи от азотни торове тогава не са открити.

Всъщност следи от такива не са открити и при инцидентните следващи проверки на екоинституциите – до тази година. Затова все още не е ясно откога е започнало опасното третиране на тревните площи с торовете на база азот, калий и фосфор, поради което и РЗИ – Благоевград се е застраховала с исканите резултати за качеството на питейната вода от 2014 г. досега.

Зоната “Пирин Голф” е най-голямата в района на Разлог и Банско – с 1000 легла в хотел и къщи според “България холидейз”, която в момента го управлява. Дружеството е част от групата “Балканстрой”. Собственици на основаната през 1994 г. фирма са Йордан Каназирев и братята Костадин и Николай Калоянови. За десетина година те изграждат огромна империя от недвижими имоти в района. С идването на кризата обаче започват и разпродажбите им и днес доста от тях са собственост на банки. От началото на годината в разложката Районна прокуратура върви проверка срещу собствениците на „Пирин Голф“ заради скандални промени в условията за достъп до комплекса от страна на частниците, които преди години си купиха тук къщи и апартаменти.

От РЗИ – Благоевград вчера уточниха за „Струма“, че са започнали проверката си след писмо от Министерството на здравеопазването, изпратено им на 12.08.2019 г. с приложена към него жалба от жител на Разлог, който сигнализира за стомашно-чревни заболявания в града.

„От страна на РЗИ – Благоевград и ВиК са взети на място проби вода от водоизточник „Извора“ за изпитване на пестициди и показатели: антимон, бензен, бензапирен, бромати, 1,2 дихлоретан, живак, кадмий, никел, олово, полициклични ароматни въглеводороди, селен, тетрахлоретен, трихлоретен, трихалометани и натрий. Чакат се резултати от пробите. Изискана е информация за програмата, изготвена от лицензиран специалист консултант за обработка на тревните площи за голф игрището“, се казва в официалния отговор на РЗИ до вестника.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *