Позиция на Агенцията по вписванията по публикацията „Държавни регистри възкресиха починалия преди 3 г. лидер на СДС Ал. Сиджимов начело на РАИР заедно с дълг към НАП от 3000 лв.”

Във връзка с публикувания на 22 юли 2018 г. в интернет изданието на в. „Струма”  www.struma.bg материал със заглавие „Гаф на системата! Държавни регистри възкресиха починалия преди 3 г. лидер на СДС Ал. Сиджимов начело на РАИР заедно с дълг към НАП от 3000 лв.” Агенцията по вписванията изразява следната позиция:

Не отговаря на истината твърдението, че Агенцията по вписванията е вписала незаконосъобразно Сдружение „Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевград” с ЕИК 101079489.

От 1 януари 2018 г. регистърът на юридическите лица с нестопанска цел премина от окръжните съдилища на администриране към Агенцията по вписванията. Регистърът е с ново наименование – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Съгласно §25, ал. 1 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г.

По реда на чл. 14 от Закона за Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е постъпил акт на съда – решение 2421 от 18.05.2018 г. по т.д. 123/2016 г. на Окръжен съд – Благоевград, с което е прекратено производството по т.д. 123/2016 г. за несъстоятелност на Сдружение „Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевград” с ЕИК 101079489 и заличава същото от съответния регистър.

По реда на &25, ал. 3 от ПЗР на ЗЮЛНЦ във връзка с постъпило съдебно решение Агенцията по вписванията е поискала от окръжния съд по регистрацията на юридическото лице с нестопанска цел издаването на удостоверение за актуално състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. Производството по пререгистрация по реда на на &25 от ПЗР на ЗЮЛНЦ има за цел да бъдат пренесени данните от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден към съответния окръжен съд, в новия регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Въз основа на постъпилото съдебно удостоверение за актуално състояние е извършена пререгистрация на сдружението с ЕИК 101079489, след което е вписан актът на съда за заличаване на „Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевград”.

Изпълнителен директор: ЗОРНИЦА ДАСКАЛОВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *