Политикът-икономист на държавна заплата Владимир Каролев спипан в нерегламентирано водовземане от Бела река в Разлог

Луксозният апарткомплекс „3 планини” в местността Столоватец, землище на гр. Разлог, в който съсобственик е икономическият анализатор и консултант на чуждестранни фирми за инвестиции в България Владирмир Каролев, бе изловен в нерегламентирано водовземане от р. Бела река. Проверката е била по сигнал, постъпил в Басейнова дипрекция „Западнобеломорски район” в началото на миналия месец, и касаела заустването на формираните от обекта отпадъчни води. За заустването инспекторите установили, че е редовно – отходните води били надлежно вкарани в канализационната мрежа на Разлог, но пък водовземането се оказало абсолютно незаконно, без да е ясно колко време е продължило. За констатираното водовземане ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за водите, съобщиха от Басейнова дирекция. Размерът на глобата зависи от количеството вода, което комплексът е вкарвал от реката – при количество до 1 л/сек. санкцията е от 150 до 1000 лв. и постепенно расте, за да стигне до 25 000 лв.

Докато чака да му определят глобата, устатият икономист Каролев, който беше общински съветник от НДСВ в София, кандидат-кмет на столицата, съветник на бившия инкономически министър Божидар Лукарски и в момента получава заплата като висш държавен служител в качеството му на член на борда на национална компания „Индустриални зони” към Министерството на икономиката, ще трябва да си задейства процедура за получаване на разрешително за водоползване. Към заявлението по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, той трябва да представи документ за платена такса, разрешение или отказ от благоевградската РИОСВ за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, актуална скица или карта за имотите си в Разлог, заверена от съответния компетентен орган; декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, прединвестиционно проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, съдържащи хидроложка част и водностопански изследвания, доказващи наличието на исканото водно количество във водния обект, обосновка на заявеното водно количество, съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горските територии, които ще бъдат засегнати; инвестиционен проект за изграждане на системи и съоръжения за докарването на речната вода до комплекса и т. н.

Дружеството „3 планини”, което управлява едноименния комплекс, е с капитал от 20 000 лв. и е запорирано заради огромен банков кредит, който през 2012 г. му навлече публична продан на част от апартаментите в него. В общия капитал Вл. Каролев участва с 2500 лв., двойно повече участие има съдружникът му Стефан Стайков, Иван Дяков е с участие от 3000 лв., а най-голям е делът на Димитър Димитров – 9500 лв. Въпреки че е с най-малък дял, Вл. Каролев обаче е и управител на фирмата.

Отново по сигнал служителите на Басейнова дирекция пипнаха „в крачка” и любимия строител на гърменската кметица Минка Капитанова – Венцислав Амзов, който е абониран от години за всички апетитни обществени поръчки в общината. Абланската му фирма „А-Строй” ЕООД бе заловена в нерегламентирано изземване на наносни отложения от речното легло на р. Места в землището на Хаджидимово с багер и 3 броя фирмени товарни автомобили. Предвид агресивността на фирмаджиите, спипани да товарят нелегално речни камъни, на проверката присъствали и служители от РУП – Гоце Делчев. В изпратената до Амзов покана за съставяне на АУАН не е упоменат размерът на глобата, но тя ще е не по-малко от 5000 лв.

Собствениците на къща за гости в рилското с. Пастра Йордан Николов и Николай Николов пък ще бъдат солено санкционирани за играждане на тръбен кладенец без разрешително. При извършена проверка на 19.06.2018 г. е установено наличие на сондажна техника за прокарване на кладенеца в имот, собственост на фирмата им „Рила пас“ ООД, предназначен за водоснабдяване на къщата за гости. Освен че са били задължени да преустановят изграждането и да подадат в БДЗБР заявление за провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, двамата собственци ще платят и глоба от над 2500 лв. Документално фирмата им е бедна – съсобствениците й са платили по 5 лв. за учредяването й, но пък къщата за гости е построена с държавно финансиране в размер на 262 398 лв.

Докато търсели нарушители на Закона за водите в Югозапада, инспекторите попаднали и на нещо много сериозно – замърсяване на водите на р. Ръжча /приток на Бистрица/, която минава през кюстендилското с. Гюешево. Като най-вероятен замърсител е локализирано разположено в съседство общинско пасище, дадено за ползване от кюстендилските власти на частник. При извършена проверка на 22.06.2018 г. е констатирано, че речните води са със завишени резултати по показател колиформи. Изискано е от „Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил да се вземат проби за анализ на водата както от реката, така и от водопроводната мрежа на с. Гюешево, в което живеят около 200 души. От екоминистерството вчера съобщиха за „Струма”, че резултатите от пробите още не са готови. Колиформите са микробиологични организми, които се размножават в храносмилателната система на човека и повечето топлокръвни животни, но присъствието им във водата е индикатор за замърсяване. При завишени количества водата се забранява за пиене и може да се използва само за хигиенни цели.

Общо през миналия месец Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” е издала над 100 акта за административно нарушение. За водовземане и заустване на отпадъчни води без разрешително такива са връчени на „Рубин 08“ ООД – гр. Благоевград – 2 бр. АУАН, и на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД – гр. София – 3 бр. Нарушение на правилата за деклариране са докарали санкции на Боян Станоев, „Едиа” ЕООД и ЕТ „Агротрейд – Ана Димитрова“ от гр. Сандански, ДПП „Рилски манастир“ – гр. Рила, ВиК ЕООД – гр. Петрич /19 бр. АУАН/, столичните ЕТ „Мия Мария Младенова“,„Еко – електрик“ ЕООД и „Нуртс – България“; „Рила екстрим“ ООД – с. Паничище и „Супер Авто“ ЕООД, гр. Перник.

За неизпълнение на задължения по Закона за водите е глобена „Мура 2012“ ЕООД – с. Струмяни.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *