HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Постигнатите в Пиринско резултати от националното външно оценяване са по-високи от миналогодишните с 1,32 т. по БЕЛ и с 0.99 по математика

Резултатите на четвъртокласниците от Пиринско от националното външно оценяване са по-високи в сравнение с миналогодишните. Най-съществено е повишението по български език и литература с 1.32 т., по математика то е с 0.99 т., “Човекът и природата” – с 0.49 т., “Човекът и обществото” – с 0.19 т., показва анализът на РУО – Благоевград. Резултатите на учениците и средният тестови бал от 80.45% /в сравнение с миналогодишния – 76.75%/ поставя за поредна година Благоевградска област на 4-о място в националното класиране по области, като средният бал на завършващите начално образование в Пиринско е с 1.40 т. по-висок от средния в страната.
Постижимостта на близо 3000 четвъртокласници от 95 училища в областта, където се проведе НВО, е по-висока от средната за страната, както следва: с 6.8% по български език и литература /в сравнение с миналогодишните 3.9%/ със 7.1% по математика, съответно с 6.45% по “Човекът и обществото” и със 7.00% по “Човекът и природата”.
Анализът на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература показва, че учениците са се справили много добре със задачите за определяне вида на изречението. 2350 четвъртокласници, или 81.74%, са разпознали сродните думи. Най-много затруднения учениците са срещнали при откриването на сложно изречение и подлога като част от изречението – 32.12%.
Общата средна успеваемост на диктовката за областта е сравнително висока – над 70%, и този резултат може да се приеме като доказателство за покриване на държавните образователни изисквания за знания и умения, застъпени в диктовката. Най-често допусканите грешки от учениците са при правописа на звучна съгласна пред беззвучна /пеперудка, гъбка, разхлади…/, при правописа на гласна в неударена сричка /дърветата, чуруликаше, буболечки…/ при думи с “ю”, “я”, “щ”.
По отношение на задачите за четене с разбиране към теста учениците се ориентират в сюжета, в обстановката на действие, разбират смисъла на прочетеното, но все още изпитват затруднения при обобщаване, тълкуване и формулиране на възможен отговор. 634 четвъртокласници, или 22. 37%, не са направили извод от приказката.
“Необходимо е да бъде продължена работата за преодоляване на дефицита от компетентности при учениците, свързани с разбирането, осмислянето и интерпретирането на информацията чрез прилагането на формати и варианти с тестови въпроси и текст, изискващи откриване, осмисляне, синтезиране, анализиране, обобщаване и тълкуване, както и формулиране на възможен отговор”, посочва в доклада си до началника на РУО Ив. Златанов старши експертът по начално образование Анета Марянска.
Обобщените резултати от изпита по “Човекът и обществото” показват, че учениците познават характерните особености на природата и труда на хората в основните географски области на страната, основните факти, събития и закономерности от Средновековието, Възраждането и от историята на България в новото и най-новото време.
Най-много четвъртокласници – 1226, или 42.41%, не са посочили адекватен отговор на задача №18: “Запиши името на природната област, описана в текста: “Тя е най-източната природна област в България. В нея има удобни заливи с пристанища в тях. Развиват се риболовът и туризмът”.
1118 четвъртокласници са отговорили грешно на задача №13: “Организирането на изложби на български творци в чужбина е:
А) културен обмен;
Б) туристически обмен;
В) търговски обмен.”
Разборът на НВО-то по “Човекът и природата” пък показва, че учениците разграничават неживите тела от живите организми, познават функциите и устройството на човешкото тяло, храненето и здравословния начин на живот, екологичните проблеми на нашето съвремие…
Известни затруднения четвъртокласниците са срещнали на въпроса: “Дългите крака, дългата шия и дългият клюн при щъркела са приспособления:
А) към средата на живот;
Б) за защита от неприятели;
В) за по-лесно размножаване”,
като грешен отговор са дали 718 ученици.
751 пък не са отговорили вярно на въпрос № 5: “Към коя група растения може да бъде добавена лайката:
А) бреза, липа;
Б) люляк, шипка;
В) синчец, здравец.”
Изпълнени са и образователните изисквания за 4-и клас по математика. Учениците познават принципите за записване на числата в десетична бройна позиционна система, имат формирани умения за сравняване на естествени числа, намиране на по-малко и по-голямо число от няколко дадени, знаят правилата за четирите аритметични действия и умеят да ги прилагат.
Четвъртокласниците са усвоили и необходимите геометрични знания и имат добре развито пространствено мислене. Най-големи затруднения са срещнали при задачите със свободен отговор, изискващи моделиране с цифрови изрази на ситуации, описани с отношението “по-къса, пъти повече” и при описване на житейски ситуации с математически модел.
Припомняме, че вече няколко години поред четвъртокласниците от Пиринско показват най-добри знания в цялата страна и са на челните места по успеваемост на националното външно оценяване, което експерти отдават на много добрата и задълбочена работа на началните учители от област Благоевград.
СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *