Правителсвото с важни решения за Югозапада! Разреши добиване на подземни богатства

„Гекон“ ООД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Злогош“, разположена на територията на общините Кюстендил, Трекляно и Земен, области Кюстендил и Перник. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за три години. За този срок титулярят ще вложи минимум 6,4 млн. лв. в търсещо-проучвателните дейности, реши правителството на Министерски съвет днес.

За срок от една година „Орбелус Консорциум“ ООД, гр. София, ще проучва строителни материали в площ „Ботушчето“, разположена в землището на гр. Добринище, област Благоевград. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година, като за този срок титулярят ще вложи минимум 25 хил. лева в проучвателните дейности.

С друго правителствено решение „МИЛДЕТ ШИШКОВ – ЗСНМ“ ЕООД, с. Крибул, получи концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Скрибин“, община Сатовча, област Благоевград. Концесионната площ е с размер 48.2 декара. За 35-годишния срока на действие на концесията се очакват постъпления от концесионни плащания в размер на 480 хил. лв. По закон приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая Община Сатовча. За осигуряване на производствената си дейност кандидат – концесионерът предвижда да инвестира над 151 хил. лв.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *