Председателят на РФК – Благоевград д-р К. Качулев: Червен картон за правителството и жълт за фармацевтите, закъсняхме с мерките срещу коронавируса, колегите спряха да зареждат маски, когато цената на кутия удари 40 лв.

Константин Качулев е магистър фармацевт. Работил е в производството на лекарства като ръководител звено в „Актавис“ – Дупница. Бил е управител и собственик на аптека. След защитена дисертация в областта на социалната медицина и организацията на здравеопазването и фармацията придобива специалност по токсикология и токсикологичен анализ. В момента студира управление на клинични изпитвания. Председател е на Регионалната фармацевтична колегия – Благоевград и на още две сдружения, едното от които експертно, а другото международно. Разговаряме с д-р Качулев за това как аптеките работят в условията на извънредно положение, има ли спекула при маските, дезинфектантите, има ли ефективни медикаменти за коронавирус и не на последно място защо е необходим нов модел на ценообразуването на лекарствата в страната ни. 

Д-р Качулев, как аптеките, колегите Ви от област Благоевград, се справят с предизвикателството и работят в условията на наложената извънредна ситуация?

– Наистина сте права, че това е предизвикателство. Това е нов момент в най-новата ни история, особено след либерализиране на аптеките и предаване на собствеността от държавата в частни ръце. Така че това действително е нещо ново за нас и в този момент на пандемия, на среща, засега с неизвестен вирус, фармацевтите е нужно да имат по-различно отношение към ситуацията. Аптеките вече не са търговци на дребно, те са пунктове и здравни заведения по смисъла на закона. Фармацевтите оказват първа помощ на хората, търсещи нужните им медикаменти, санитарно-хигиенни материали, дезинфектанти… В този смисъл смятам, че колегите с цената на много усилия, на изхабени нерви се справят блестящо.

 – Тоест фармацевтите успешно се справят със задачата да оказват тази първа помощ на хората?! 

– Имаше един първоначален пик от десетина дни /от обявяване на извънредното положение досега/, в който хората, чувайки една информация, тръгнаха да търсят различни продукти. Така много от продуктите, заредени за една седмица, свършиха за два-три дни. Складовете са пълни със стока, но поради големите обеми и заявки, които трябва да разпределят към аптеките, не смогват да се справят навреме. Затова се получи забявяне. Аз обаче си мисля, че медикаментите и добавките, в това число цинк и витамини Д и С, които бяха препоръчани от кризисния щаб за повишаване имунитета на хората, задоволиха това търсене в рамките на десетина дни. Натискът върху аптеките вече намалява, но тук се появи едно ново изискване на Здравната каса – ние да изпълняваме рецепти, които не са изписани. Това е един съвсем нов момент, който идва да докаже, че колегите са наистина професионалисти и действително биха се справили с по-широки отговорности, както например е във Великобритания. Там фармацевтите сами отпускат дадени медикаменти по определен списък. Естествено, те не могат да се нагърбят с цялата отговорност за терапията на болните, но отпускат медикаменти по лекарско предписание и като цяло могат да им бъдат вменени по-широки правомощия при консултирането на употребата на такива лекарства.

Казвате, че сега при тази извънредна ситуация фармацевтите изпълняват рецепти за медикаменти, които не са изписани. Какво означава това че хората си вземат предварително лекарствата, без те да са вписани в рецептурните им книжки ли?

– Точно така и това създаде едно нагнетяване на напрежение между фармацевти и Здравна каса. Вие знаете, че съществуващите отношения в момента между Здравната каса и аптеките са като между партньори. Излязоха едни указания от Здравната каса, че фармацевтите трябва да изпълняват рецепти или протоколи, които са с изтекъл срок и автоматично се удължават с шест месеца, директно в аптеките, без това да е било консултирано през лекар. Създадоха се технически условия фирмите, разработващи аптечно-складовия софтуер, да обновят програмите, с които може да се изпълни т.нар. отрязък С – това е допълнителна рецепта, която не е изписана от лекар. Тя се взима от старата рецепта, изпълненна предишния месец. И това е условието пациентите да отидат в същата аптека, в която са си взели лекарствата и предишния месец. Тук говорим за случаите, при които хора вече нямат такива рецепти, изпъленен е последният отрязък или е нужно да се поднови даден протокол или рецепта, и за да не се бави това нещо, за да не се струпват пациенти при личните лекари, те отиват директно в аптеките. Принципът е, че джипитата

/личните лекари/ са по-малко на брой като хора и при тях отиват повече лица, търсещи помощ. Затова хронично болните по този начин „се изнасят” в аптеките. Това не знам доколко беше добре, особено в първите десет дни от извънредното положение. В този смисъл искам и чрез вашата медия да призова общопрактикуващите лекари, които имат възможност /даже имам вътрешна информация от Здравната каса за изпратено писмо до джипитата, че са задължени да издават рецепти/, да изписват рецепти на пациентите и да не се прибягва до отрязък С на старите. Парадоксално някои лекари изписват нови рецепти, но други директно връщат пациентите си към аптеките. Затова призовавам лекарите посрещайки пациент на вратата си, да му дадат рецепта. По този начин по-бързо да се осъществи процесът и хората ще получат своите лекарства в аптеката, защото изписването на този нов отрязък С бави фармацевтите!

 – Д-р Качулев, споделихте, че аптечните складове са пълни. В този смисъл можем ли да успокоим хората, и най-вече хронично болните, че няма да останат без необходимите им медикаменти?

– Абсолютно потвърждавам това нещо! Естествено, на тези лекарства, които по принцип са имали дефицит и лекарите са известени за тях, че ту ги има-ту ги няма, се изписват алтернативи. Но нищо не се е променило и не е по-различно. Просто се засили търсенето на хранителни добавки, маски, дезинфектанти, които реално липсваха в аптеките. Самото забавяне в изпълнението на отпускането на лекарства се получи заради изискването да се влиза по един или двама в аптека. Това е!

А не че няма лекарства.

– Пак казвам: лекарства има. Складовете са пълни, производителите произвеждат. Имайте предвид, че това е едно от най-чистите производства. Даже на места, в зависимост от медикаментите, помещенията са по-чисти от хирургичните. Така че това производство, независимо дали в Германия, Чехия, България… продължава и няма да спира. Има достатъчно обезпечени кадрови ресурс в тези заводи. Ние не казваме, че има липса на лекарства, затрудненията са свързани с доставките. Затова искам да кажа на всички пациенти да не се притесняват за набавянето на медикаменти. Това, че има вирус, пандемия, обявено извънредно положение с частична карантина, не означава, че ние ще пренебрегнем пациент, който не е заразен с коронавирус, но е хронично болен. Той трябва да изчака при лекаря, като съветът на кризисния щаб е да се консултира от разстояние, да изпрати евентуално свой, по-млад близък, да подпише рецептата, дори ако трябва да „заобиколим” необходимия преглед за хронично болните. Да,  извънредно положение е и трябва някои неща така да ги напаснем, че да се случат, но не трябва да се притесняваме от липса на лекарства, все пак живеем в 21 век. В потвърждение на думите си ще посоча и че много от веществата, които се влагат в лекарствените средства, се произвеждат в Китай и Индия, а те вече възобновиха производството и доставките.

Един от другите въпроси, вълнуващ най-много хората, е този, свързан с цените на маските, дезинфектантите и други санитарно-хигиенни материали. Има ли според Вас спекула и на какво се дължи тя?

– Проверки в аптеките, извършени от много институции, цялостни екипи от по 12-13 човека от Агенцията по лекарствата, по приходите, Регионалната здравна инспекция, полиция… установиха, че няма спекулативно повишение на цените на тези продукти в аптеките, а има пазарно такова.

Тоест увеличението не идва от самите фармацевти, а от търсенето на пазара.

– Първо да отбележа, че тези продукти нямат ограничения в надценката.

– Говорим за маски, ръкавици, дезинфектанти.

– Точно така. Ограниченията се налагат със закон, множество наредби от националния съвет по цени и реимбурсиране. Това се отнася за лекарства по лекарско и без лекарско предписание. Едните имат максимална продажна цена, а другите пределна. Така че лекарствата няма как да мърдат. Но маски, дезинфектанти са средстава, които, ако липсват в аптеката, има да как да си осигурим сами. В много телевизонни предавания лекари вирусолози разясняха как и с шала може да се предпазим в една по-натоварена обстановка. Например в един хранителен магазин спокойно можем да сложим  шала на лицето си, няма никаква драма в това.

 Да, на моменти маските са много скъпи, но те минават, образно казано, през няколко ръце – един износител, двама-трима дистрибутори. На мен ми направи впечатление как маските влизат в аптеките между 0.90 и 2.50 лв., на каква цена да ги продават колегите?

Значи производители и прекупвачи вдигат цените, а не аптеките?!

– Да, точно така. Нали си представяте, ако трима прекупвачи сложат по 20 процента, накрая се увеличава със 100 процента. Ако, да кажем, тази маска е влязла на 0.90 лв., тя стига в аптеката на 1.80 лв. и излиза на 2.50 лв. Това е напълно нормален пазарен процент в момента и тези липси създават възможност повече прекупвачи да влязат във веригата.

– Искате да кажете, че от целия процес не печели самият фармацевт, а хората по веригата.

– Аз не съм чул фармацевт да е станал милионер от маски. Ако може да го постигне, желая му успех, но няма как да се случи.

Това, което искам да кажа, е, че в момента колегите са изтощени, уморени, прегрели, работят на предела на силите си и много от тях искат да затворят аптеките за няколко дни, за да си починат.

Точно това исках да питам: има ли вече случаи на заворени аптеки?

– Фармацевтите са отговорни хора и те не затварят току-така. Чухте, че има заразен колега в София. Аптеката е затворена, защото всички, работили там, е било нужно да се карантинират. Но много аптеки и това го потвърдиха. От Гоце Делчев дори работят с удължено работно време. Колегите прибягват до варианта на изграждане на нощно гише – продуктите и лекарствата да се подават през малко прозорче.Това е с цел да се предпазят самите фармацевти от заразяване.

И пак да Ви върна на цените. Имате ли информация някой Ваш колега да е отказал заявка на маски, дезинфектанти, защото идват на много високи доставни цени?

– Да, имаше един такъв период, в който кутията маски излизаше от складовете на цени между 6 и 10 лв. И когато стана 40 лв., фармацевти отказваха да купуват. В момента маски по 50 бр. са над 50 лв., но се зареждат заради търсенето и извънредното положение. Тук стигаме пак до това – нашето правителство закъсня с каквито и да е мерки! Между 28 февруари и 6 март се сетиха, че има един вирус, който може да тръгне и да се разпространява. Значи ние трябваше още в края на януари да обявим някакъв мораториум върху търговията с тези продукти, да се забрани всякакъв износ. Видяхме, че Китай,  Югоизточна Азия, включително и Австралия, започват да се заразяват, и трябваше да се направи сметка. Точно затова Тайван не пострада, защото те предприеха адекватни мерки. Ние трябваше още в средата на януари да сложим термокамери поне на летищата, там където идват от далечни дистанции, за да може да ги хващаме още в самото начало и да ги карантинираме. Ние всеки път с нещо закъсняваме. Тук искам да отбележа, че може би поради стеклите се обстоятелства – Шести конгрес на български фармацевтичен съюз, нашия ангажимент като регионална фармацевтична колегия, дори и ние закъсняхме. Не можахме да се окопитим на 100 процента, въпреки че има колеги фармацевти и техните семейства, които в момента шият маски и зареждат най-различни аптеки в областта, говоря за Банско, Гоце Делчев, Благоевград, Петрич, Сандански. Така че ние имахме някаква подготовка, но заслужаваме жълт картон. Като цяло не можахме да направим анализ и да предвидим

развоя на събитията по някакъв начин.

Ако ми позволите, бих искал да отправя една забележка. Първо, фармацевтите липсват в риториката на кризистния щаб и парламента. Имайте предвид, че фармацевтите са медицински специалисти, аптеките са здравни заведения. Не знам защо се счита, че ние сме само търговци на дребно на лекарствени средства. Това не е така! Ние имаме и други функции в аптеките, като профилактика и промоция на здравето. Там е моментът, в който ние да консултираме хората как да се предпазят от определено заболяване. Ще отворя една скоба – ако беше сложен мораторум върху маските и дезинфектантите, ние можеше да имаме достатъчно. Между другото колегите сами въведоха ограничаване на продажбите. В смисъл: ако аз днес съм получил 200 маски и очаквам да минат 100 човека,  давам по 2 маски на човек и той трябва да заобиколи пак цялата опашка, за да дойде за още. Разбирате ли? Самите колеги въведоха ред, който трябваше да бъде въведен от друго място. Така че за правителството червен картон, за нас жълт.

А според Вас трябва ли в Националния кризисен щаб да има и фармацевт?  

– Не само че трябва, а е задължително условие. Освен това се създаде и някакъв медицински съвет, който да консултира Министерски съвет, там също не чух да е включен фармацевт, а това е много важно. Защото трябва да има специалист колега, който да ги консултира относно активности, производство на лекарства, изобщо за целия аспект на дейности по осигуряването на лекарствата – от активна субстанция до краен продукт и терапия.

Появи се един протокол от администрацията на Доналд Тръмп как лекуват коронавируса – точно с хидрохлорохин и с азитромицин при по-тежките случаи. Да, със сигурност в този щаб има лекари, но и фармацевти, защото те познават самия пазар – кой къде произвежда, как се доставят и т.н.

– Ширят се твърдения, че лекарствата, за които споменахте, липсват по нашите аптеки, защото са забранени. Това така ли е?

– Не са забранен в България, а лицензът изтече преди две години и последно се продаваха в страната ни в края на миналата година. Сега вече няма, и ще ви кажа защо. Лекарство, съдържащо това веществото хидрохлорохин, се нарича резохин. То се ползва при ревматично болни, но също и за профилактика на малария, и се оказа, че има ефект при коронавируса. Този резохин се произвежда от една немска фирма и в Германия в момента има два аналога, като оригиналният продукт не се произвежда, не знам по какви причини. Един блистер от аналозите в Германия струва 3 евро, докато в България струваше 2.50 лв. Сега вече разбирате ли защо в България това лекарство го няма?

Защото прозводителят няма изгода да го продава тук.

– Производителят няма финансов интерес. От много време и аз, и инциативният комитет, в който членувам, и регионална фармацевтична колегия казваме и повтаряме, че трябва да има цялостна промяна в политиката на ценообразуването на лекарствата в България. В момента не стига, че цените са дотолкова изпилени, а на всичко отгоре и Здравната каса иска да се връщат пари за лекарства, които са продадени над плануваните. Това е абсолютен нонсенс, защото ти не може да знаеш каква е заболяемостта! И оттук вече нито един производител няма интерес да внася, някои просто го правят, за да имат присъствие и на този пазар.

Какво имате предвид под цялостна промяна в политиката на ценообразуването?

– Една от мерките, които предложихме, бе тези цени, които са референтни, да се повишат. Може да се повишат цените на лекарствата в аптеките, но здравно осигурените да не доплащат за лекарства. Разбирате ли разликата? Високи цени, но който е осигурен, не доплаща! По този начин ние ще осигурим много евтини лекарства за съвестните граждани, които си плащат здравните осигуровки, и ще повишим цените на тези, които искат да си купуват свободно от аптеката. Тоест ще дадем избор на хората. Когато участвате в здравната система, ще имате много евтини или безплатни лекарства. Ако искате да останете вън от тази система, ние няма да ви караме да плащате за три години назад, но ще плащате много скъпи лекарства, както е в Германия. И по този начин ще решим проблема с дефицита, и това не е самоцелно. Ако ние повишим цените на лекарствата в България, тогава тези производители, които се реферират към нашите цени, ще имат един по-висок референт и те ще могат да си задържат по-високите цени, да печелят и да връщат повече пари на нашата Здравна каса. Не знам защо това нещо не се оценява, ние още работим по въпроса с властимащите да се промени този модел, за да няма липса на лекарства. Ако вдигнем цените по механизма, за който ви обяснявам, няма да има реекспорт за Германия, защото цената ще е същата като в България и няма да има смисъл. И този, който си е платил здравната осигуровка, ще получи безплатни лекарства.

След като е толкова ефективен, защо този модел не се приеме, наложи?

– Защото някои хора печелят от комисиони.

Най-големите български производители, може би?!

– Има едни български производители, които регистрират много високи цени на лекарствата, печелят от тях и не изнасят навън, за да се реферират,  да се смъкват цените. Прави се реклама на тези лекарства, и .т.н. Да не ви обяснявам по-подробно, това е тема на друг разговор. Ако искате, по-нататък може специално да поговорим по тази тема отделно.

Разбира се! Аз пак да питам за лекарството резохин. То не е забранено в България, а не се внася, защото производителят няма финансова изгода.

– По принцип лицензите се подновяват на 5 години. В случая лизензът е изтекъл преди 2 години, но производителят има право да продава на територията на страната още 5 години със стария лиценз. Но те до ноември 2019 г. са продали всичко, каквото е имало като стока, и вече няма.

И все пак има ли начин лекарството да се набави и хората да го купуват свободно по аптеките?

– Подозирам, че съвсем скоро ще започне да се прави от български производител. Това е моята прогноза, не ангажирам никого с нея, но така стана с едно друго лекарство, което съм описал много подробно в своята дисертация – как така се повиши цената. Така че очаквам това лекарство, особено след като се откри, че то лекува коронавуриса, да бъде регистрирано и произведено в България на двойно по-висока цена.

А според Вас има ли шанс в аптеките свободно да се продават и тестове за коранавирус, или изледванията се правят само при специални условия, в лаборатории?

– Не, има такива тестове, които се произвеждат в Тайланд. Аз получих оферта, такива тестове могат да дойдат от 7 до 10 дни, и не са скъпи. Доставната цена е около 15 лв. за пълен комплект и под 10 лв. за полукомплект, тоест могат за влязат в аптеките за около 20 лв.

Тогава защо не се внасят?

– Не знам защо не се внасят. Аз просто от чисто човешко любопитство попитах един от производителите в Тайланд и той ми прати оферта. Не съм проверил надлежно митата, но по мои предварителни сметки тестовете спокойно могат да влязат в аптеките на цени от около 20 лв. Въпреки че при договорка от милиони бройки може “да се стъпи” и на много по-ниска цена. Но това е задача на оперативния кризисен щаб, на медицински съвет, на правителство, на Министерски съвет – да снабдят личните лекари, за да може да се изследват рискови пациенти.

Въпреки че има производители, които са готови да доставят веднага на достъпната цена от 20 лв., не очаквам този продукт да „стъпи” в българските аптеки.

Защо?

– Просто нямам индикации за такива доставки по складовете. Проблемът е, че пак се бавим, пак се чудим какво решение да вземем, на кого да възложим тази задача, кого да натоварим. Липсва една централизация на действията, въпреки че Националният оперативен щаб работи и през нощта. Дано след „тази нощ” да дойде и „ден”.

Д-р Качулев, искате ли да споделите и други важни неща, които пропускам, или не се сещам да Ви попитам в момента?

– Да, бих искал да повдигна въпроса за личните предпазни средства на фармацевтите. Беше обещано, че на медиците на първа линия ще бъдат дадени такива, но до фармацевтите не достигна нищо. Нека да напомня, че аптеките са част от националната сигурност, а фармацевтите са медицински специалисти. Това е неизпъленен ангажимент от страна на държавата!

– Тоест и фармацевтите като лекарите трябва да имат специални защитни облекла, очила…

– Естествено, защото тези, които снабдяваме, са за широка употреба. За предпазване във високозаразна среда /защото аптеката може да бъде и такъв инкубатор на зараза, ако през нея минат много заразени асиптоматични/ е нужно да има една по-сигурна среда и предпазни средстава. Така че, пак казвам – това е неизпълнен ангажимент на държавата и те ни остават длъжни.

При това положение фармацевтите сами ли си набавят предпазни средства и консумативи?

– Сами! Търсят по най-различни канали. Някои се оборудват с шлемове, други с цялостни костюми. Всеки се оправя сам, което за мен не говори добре за организацията за предпазване на тези медицински специалисти.

Другото, което чух днес /б.р. 23 март/, в разискването на ветото на президента в Народното събрание, никъде в Закона за мерките за извънредното положение не фигурират обещаните 1000 лв. за медиците. В този смисъл, пак ще кажа, че фармацевтите също са медици и са на първа линия, но не бяха квалифицирани като такива, на които може също да се помогне. Да, прякото субсидиране от държавата при частни субекти не е позволено, но в аптеките можеше да се измислят други стимули. Например намаляване на осигуровките, допълнителни възнаграждения за извънреден труд. Много неща може да се измислят, но не видях правителството да предприеме нещо. Най-малкото, което ние от РФК -Благоевград /Регионална фармацевтична колегия/ ще направим, е да подадем искане до Министерството на труда и социалната политика, трудът на фармацевта да бъде класифициран като категория две, защото работим в заразна среда, с най-разнообразни пациенти. Консултирайки пациентите, успокоявайки ги, полагайки фармацевтични грижи за тях, работата ни е свързана и с тежък психически труд. Така че това ще бъде следващата ни стъпка.

– В края на разговора ще дадете ли една Ваша прогноза кога ще се нормализира обстановката около коронавируса.

– Всичко зависи от нас. И аз съм такъв непримирим човек, не обичам да ми казват стой си вкъщи и ми идва да изляза. Въпросът е обаче да запазим самодисциплина и да се изолираме социално от по-широкия си кръг приятели. Да се внимава с контактите. Не е нужно хората да ходят в аптеки, магазини със скафандри, но най-малкото могат да спазват определени елементарни правила. Да си измият ръцете, да си предпазят лицето. Не е хубаво да се презапасяваме със стока и витамини, поради простата причина какво ще ги правим след това. Очаква се времето да се стопли, а вирусите обичат студено. Най-важно е сега да опазим здравето на своите близки и роднини, както и нашето. В този смисъл до края на извънредното положение – 13 април, е нужно да се спазват стриктно изискванията.

А според Вас кога ще има ваксина срещу коронавируса?

– Аз съм човек, който в  момента работи с клинични проучвания, и знам колко е важно дори да има някакъв продукт, наличен в момента, той да мине през клинични изпитвания. Да, в първа фаза се правят клинични изпитвания на здрави хора, но след това при болни хора ние трябва да сме сигурни, че този продукт ще остане безопасен.

Ваксина срещу коронавирус при животни има много отдавна. Имайте предвид, че геномът на коронавируса стана известен няколко дни след изолирането на самия щам в Китай. Така че вече може много по-лесно да се работи върху такава ваксина. Получих информация, че в щама, изследван и в Китай, и в Индия и в Холандия, САЩ, навсякъде, се регистрита 97 процента еднаквост. Това означава, че вирусът е сравнително устойчив, не търпи мутациии, и ваксината, по която се работи, ще бъде доста ефективна.

Дано по-бързо, както казвате и Вие, да бъде създадена ефективна ваксина и лекарства.

– Хубавото е, че вече има протокол за лечения, някои по-малко, но други по-успешни. Вече има японско лекарство, което е патент на „Фуджифилм”, и ето това вече наистина е много интересно. Най-вероятно то ще влезе в употреба, защото китайските лекари обявиха, че е доста ефективно. Отделно от Америка се появи информация, че хидрохлорохина и азитромицина са ефективни при двустранни бронхопневмонии, така че вече имаме инструмент, с който да работим. Но това не означава ,че трябва да се „разхайтим” и да не спазваме наложената социална изолация и необходимите мерки.

– Благодаря Ви за отделеното време и информацията, която споделихте.  

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *