Прекратиха 5 обществени поръчки в Благоевград заради неизрядни фирми, стопираха и ремонта на комплекс „Пирин” за 216 000 лв.

Спешни ремонти на покриви възлага община Благоевград през август.  Симитлийската фирма ЕТ „Алекса-Симитли-Валентин Иванов“ е ангажирана да поправи опасния за посетители и минувачи покрив на часовниковата кула на ул. „Б. Сарафов“. Част от керемидите са разместени и на места са надвиснали над двора от двата ската. Предвидената сума е 6031 лв. с ДДС. Същата фирма ще ремонтира и покрив на Центъра за настаняване от семеен тип до Икономическата гимназия, закъдето са отпуснати 1117 лв.

Столичната фирма „Реноват“ ЕООД на Борис Каракушев е поканена да ремонтира санитарния възел и хранилището на Градската художествена галерия, за която са предвидени 11 950 лв. Поръчката е обявена за договаряне без предварително обявяване, след като нито една оферта не бе подадена в рамките на срока за провеждане на открита процедура.

На общинската фирма „Биострой“ ЕООД е възложено да поддържа и почисти дъждоприемните шахти в общината и да достави и монтира решетки, където е необходимо. Общата стойност на поръчката е 30 000 лв.

Прекратена е поръчката за ремонт на фасадата на детската градина в с. Покровник, за която бяха заделени 20 500 лв. от общинския бюджет. Седем фирми кандидатстваха да свършат работата, но по предложение на комисията, разглеждала офертите, всички са отстранени от надпреварата, тъй като представените документи не отговарят на изискванията на възложителя.

Заради липса на кандидати е прекратена и обявената от общината поръчка за избор на изпълнител на ремонт на отоплителната инсталация на детските градини „Детски свят“, „Св. Богородица“ – филиал, „Детелини“, „Роса“ и „Вечерница“, както и отоплителната система на „Еколенд“ в местността Бодрост. В поръчката бе включен и ремонт на сервизен асансьор и монтаж на осветление в ДГ 12 „Алени макове“, а общата предвидена стойност бе 68 000 лв. с ДДС.

Нито една оферта не бе подадена и по поръчката за ремонт на канализацията и отвеждане на отпадни води в спортен комплекс „Пирин“, и цялостен ремонт на терена с изкуствена трева. Предвидените средства от бюджета са 216 080 лв., а поръчката също е прекратена.

Кметът Ат. Камбитов е прекратил обществената поръчка за благоустрояване на ул. „Коста Босилков“, включващо инженеринг, проектиране, строителство и авторски надзор, тъй като офертата на единствения кандидат – фирма „Барин алп“ ЕООД с регистрация в Смолян, е предложила общ гаранционен срок 20 г., който надвишава максимално допустимия, отбелязан предварително в условията на възложителя. Предвидената стойност на обекта бе 133 522 лв. с ДДС.

По аналогична причина, че не отговаря на изискванията на възложителя, е отстранена фирма „Инфра про консулт“ ООД от участие в поръчката за изработване на инвестиционни проекти съгласно инвестиционната програма на общината за 2019 г. Общата сума на поръчката бе 81 800 лв. и тя включва изработване на работни проекти или актуализиране на такива на ул. „Зеленка“, „Заря“, „Питу Гули“, „Влахина планина“, „Свобода“, „Юрий Гагарин“, „Родина“, всички в квартал Старо Струмско, плюс пътя от с. Дъбрава до махала Демирево и работни проекти на подпорни стени към общински път от с. Българчево до с. Бело поле и за два водостока. Причината за отстраняване на единствения кандидат да направи проектите е, че за ул. „Свобода“ ценовата им оферта е по-висока от максимално допустимата, обявена от общината – предложението им е за 11 987,40 лв., а таванът е 11 987,04 лв.

ДИМИТРИНА АСЕНОВАСмяната на изкуствената трева на игрището в к-с „Пирин” се отлага

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *