Работодателите от туризма в Разложко и Банско предпазливи за обвързването с държавна помощ, страх ги е, че ситуацията с вируса от март може да се повтори

Информационна кампания „На открито за бизнеса“ стартира в Разлог вчера. През целия ден на изнесена приемна експертите от Бюро по труда – Разлог консултираха работодатели и безработни за възможностите за подкрепа на бизнеса по новите програми на Агенцията по заетостта, насочени към запазване на заетостта и наемане на безработни лица.

Десетки работодатели от района, предимно от сферата на туризма, се възползваха от консултациите, за да се запознаят с вариантите за подпомагане. Много от тях споделиха, че ще се възползват, защото за тях това е облекчаване на разходите им и осигуряване на един финансов баланс, който ще им позволи да работят по-спокойно поне през следващите месеци, дори и при намалени обороти. Друга част споделиха, че прогнозите за нова вълна на пандемията ги плашат и този  страх от неизвестното  бъдеще ги кара да се въздържат от обвързване по програмите.

Собственикът на ресторант по пътя за Предел Борис Манчев сподели, че всякаква помощ, насочена към сектор „Туризъм”, е добра предвид факта, че той е най-потърпевшият от пандемията. Не скри обаче и безпокойството си, че дори и това може да се окаже недостатъчно  за спасяване на определени бизнеси, ако сценарият от март месец се повтори и се окажат без клиенти и без приходи.  

„Ще се опитам да се възползвам от възможността за подкрепа, която ни се дава, но тепърва ще обмисляме този вариант, за да преценим добре. Прогнозите са, че пандемията пак ще тръгне след един месец, и това означава, че ще има отново затруднение за нас. Ако няма клиенти, ние няма как да работим, тъй като не можем да се издържаме. Притесненията са ни насочени именно в тази посока. В момента работим само двама човека. Спряхме дейността на сервитьорката, съкратихме персонал, съпругата ми е на борсата, а аз запълвам времето си с ремонти. В бранша няма някой, който да е спечелил от тази криза, никой не се похвали с това. Повечето редовни клиенти са ни руснаци, които имат жилища и имоти в района и като затвориха границите, те няма как да дойдат. Българите, които се хранят навън, са по-малко и това се отрази много на дейността ни. В момента основните туристи са от София. Петък, събота и неделя, това са дните, в които има хора, през другото време няма клиенти и реално сме в застой“, каза Борис Манчев и сподели, че въпреки притесненията за бъдещето ще разгледа възможностите за подкрепа.

Общо три са новите мерки, от които работодателите могат да се възползват. Първата възможност е за наемане на нови работници по проект „Заетост за теб“. От нея работодателите могат да се възползват само ако наемат регистрирани в бюрата по труда безработни лица, които не са работили при тях в период не по- малък от един месец от подаване на заявлението. Финансовата помощ е за срок от три месеца, а на работодателите ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната, както и дължимите вноски за сметка на работодателите, начислени на база минималната работна заплата.

По проекта, който стартира в началото на този месец в Бюрото по труда в Разлог, вече са подадени 65 заявки за разкриване на 134 работни места.

Другата подкрепа, от която работодателите могат да се възползват, е изплащане на компенсации за запазване на заетостта. Това е нова процедура на Агенцията по заетостта и е насочена  директно към засегнатите от извънредното положение предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта и туризма.

Мярката цели запазване заетостта на застрашените от освобождаване от работа лица или запазване на собствената си стопанска дейност. Условието за кандидатстване за финансовата подкрепа е работодателите и самоосигуряващите  се лица да  осъществяват дейност в допустимите сектори и да са декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта. 

Компенсациите  се изплащат за всеки работник, служител или самоосигуряващо се лице, на което ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на половината от периода, за който се изплащат компенсации. Размерът на помощта е 290 лв., като сумата включва 189 лв. за работника/служителя, както и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице. Компенсациите се изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г., за не повече от шест месеца. По тази процедура в Бюро по труда – Разлог  са приети 7 заявки за изплащане на компенсации на 59 работници и служители. В момента  тече процедура за оценка и одобрение на депозираните заявки.

Продължава и подкрепата по придобилата публичност мярка 60/40, чието действие приключи на 30.06.2020 г. Регламентираната от началото на този месец нова подкрепа е аналогична на досегашната и отново в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец май и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1 юли до 30 септември 2020 г.

Тук директорът на Бюрото по труда в Разлог Мариана Тренчева поясни, че съгласно разпоредбите на постановлението на МС от 03.07.2020 г. заявлението и документите за изплащане на средства по реда на постановлението следва да се подават към дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. В случай на повече обекти в различни населени места работодателите могат да подадат едно общо заявление за работниците и служителитe от всички обекти в една дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия се намира поне един обект на работа. Мариана Тренчева сподели още, че след облекчаване на епидемичните мерки се наблюдава намаляване на нивото на безработица, а запитванията за работа в чужбина посредством посредничеството на бюрото намалява. 

 „Наблюдава се намаляване броя на регистрираните безработни лица след облекчаване на епидемичните мерки. Голяма част от работодателите, които освободиха своите работници и служители, възстановяват дейността си, включително и в сферата на туризма и започнаха обратно да назначават работници и служители. 

От друга страна, към момента няма голям интерес за работа в чужбина, предвид създадената извънредна ситуация заради разпространението на коронавируса. По-скоро се наблюдава интерес към обявените свободни работни места на първичен пазар на труда и броя на заявените работни места в Бюрото по труда – Разлог се увеличава. „Тук искам да отбележа, че за полугодието на 2020 г. в заетост са устроени 1649 безработни лица, от които 1017 с посредничеството на Бюрото по труда”, каза М. Тренчева.

В същото време нивото на безработица продължава да бъде високо, въпреки че се наблюдава спад. Най-осезаема е разликата за община Банско, където нивото на безработица се е увеличило. През последните години в курортния град процентът на безработица не е надвишавал 10 %, а сега е малко над 17%. Цифрите показват, че общият брой регистрирани безработни лица в ДБТ – Разлог, която обслужва общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда, е 5728 безработни лица, или 22,4 % равнище на безработица. В сравнение с месец май броят на регистрираните безработни лица е с 571 по-малко, като намалението е заради по-големия брой започнали работа отново в сферата на туризма. Към края на месец юни най-високо е равнището на безработица на територията на община Белица – 36.3 %, с регистрирани 1485 безработни лица, следвана от община Якоруда с 30.3 % равнище на безработица и 1481 регистрирани безработни лица. На територията на община Разлог равнището на безработица е 16.4 %, с 1617 регистрирани безработни лица, а за община Банско равнището на безработица е 17.1 % с 1145 регистрирани безработни лица.

ЯНА ЙОРДАНОВА

934 000 лв. за подпомагане на работодатели получава област Кюстендил по линия на “Заетост за теб”

934 000 лева по проект “Заетост за теб” са разпределени за общините, обслужвани от Бюрото по труда в Кюстендил. Директорът на структурата Юлиана Хаджиева посочи, че за община Кюстендил има разпределени 843 134 лв., а за най-малката община в България – Трекляно, са малко над 46 000 лв., за Невестино почти 45 000 лв. Финансовият ресурс за страната е 160 000 000 лв., разпределен на квотен принцип по общини и окрупнен по области, а от тях 50 000 000 лв. е определената национална квота за приоритетно подпомагане на работодатели от сфери “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”.
“Представяме мерките 60/40, схемата “Заетост за теб” и мярката за подпомагане на туристическия и хотелиерския бранш”, каза още Хаджиева. Тя посочи, че най-голям интерес има към мярката 60/40, която работи, макар в друг вариант, от март насам. 
В дните до четвъртък Агенцията по заетостта прави поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса “Новите мерки по Ваша мярка”. Всички 107 бюра по труда в страната ще посрещнат българските работодатели на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на Covid-19.
Служители от дирекция “Бюро по труда” – Кюстендил ще очакват всички, които се интересуват, в градинката пред читалище “Братство 1869” в Кюстендил.
“Експерти на дирекция “Бюро по труда” и от Агенцията по заетостта ще обяснят на безработни и работодателите, засегнати от кризата, възможностите, които предлагат бюрата по труда, заедно с различните актуални възможности за финансово подпомагане на дейността им. Така те ще бъдат максимално улеснени в избора на точната мярка и точния подход за бързо възстановяване. Експертите от бюрата по труда ще бъдат готови да отговарят на въпроси, да консултират и да дават насоки, за да могат възможно най-голям брой представители на бизнеса и търсещи работа да се възползват от подкрепата на държавата”, коментира още Юлиана Хаджиева.
ГЕРГАНА ИВАНОВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

1 Коментар

  1. Запознат

    Кой ще вземе мерки относно детската учителка в Банско Валентина Даутева, която по цял ден мирише на алкохол между нашите деца?

    Отговор

Оставете коментар за Запознат Отказвам коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *