Радмила Рангелова, зам.-кмет на Кюстендил: С Патронажната грижа успяваме да помогнем на най-уязвимите хора в отдалечените и трудно достъпни места

Радмила Рангелова е зам.-кмет по “Социални услуги, програми и проекти” в Община Кюстендил. В периода 2015-2016 г. е управител на Комплекс за социални услуги – Кюстендил. Има магистърска степен по Финанси и История. Специализирала е Управление на администрацията, Европейска административна практика и Организация на административните дейности и процеси.

Г-жо Рангелова, как се изпълнява проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по ОПРЧР в Кюстендил предвид обявеното извънредно положение?

Благодарение на общите усилия и навременните мерки, община Кюстендил продължава изпълнението на проекта, спазвайки всички противоепидемични мерки. Всички специалисти спазват необходимата дистанция и носят лични предпазни средства при посещения в домовете на потребителите. Следват указанията за дезинфекция и лична хигиена. В рамките на проекта бе създаден “Център за патронажна грижа” към Комплекс за социални услуги – Кюстендил. Той предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица.

Какви нужди излиязатоха на преден план сред нуждаещите се, в условията на извънредно положение?

В Община Кюстендил има 72 населени места, голяма част, от които са отдалечени, високопланински и трудно достъпни. Демографските проблеми и големите разстояния са предпоставка за безпомощност, социална изолация на възрастните хора и невъзможност да се самообслужват. Това представлява огромно предизвикателство за тези хора, не само по време на обявеното към момента извънредно положение. Затова усилията ни са насочени изцяло към запазване на здравето на населението нав общината. Най-важното в момента е уязвимите лица да останат вкъщи и за целта община Кюстендил предлага комплексен подход към всеки отделен човек – проследяване на здравословното състояние, консултиране, социална и психологическа подкрепа, закупуване на хранителни продукти, вкл. лекарства, заплащане на неотложни битови разходи, съдействие при прегледи и хоспитализиране.

Какви услуги се предоставят по проекта и колко потребители обхваща той?

По „Патронажна грижа“ – Компонент 2 община Кюстендил осигурява социални грижи на 214 възрастни хора и лица с увреждания. Предоставят се здравни и социални услуги, рехабилитационни процедури и психологическа подкрепа и консултиране в домашна среда, до 2 часа на ден. Услугите са съобразени с потребностите на лицатахората, включени в проекта.
Здравните грижи включват следене за жизнения статус на потребителите и даване на съвети за подобряване на здравословното им състояние, извършване на медицински манипулации – поставяне на инжекции, смяна на превръзки, обработка на рани, измерване на витални показатели, разпознаване индикациите, застрашаващи живота, включване на системи, при нужда придружаване до лекар и др. Социалните услуги са социално-битови дейности, включващи поддържане на личната хигиена, поддържане на хигиената в дома на потребителя, закупуване на хранителни продукти, съдействие при настаняване в болнично заведение, оказване на административна помощ, подпомагане на специалистите по здравни грижи.

Колко са заетите лица по проекта?

Заетите лица са 18 души. Социалните грижи по проекта се предоставят от медицински специалисти, кинезитерапевт, психолог и социални медиатори. Сформирани са 8 екипа, 4 от които обхващат всичките 71 населени места и 4 екипа по райони в град Кюстендил. За осъществяването на мобилната работа и за достигане до отдалечените населени места са закупени четири броя нови транспортни средства. Предоставянето на услугите по проекта продължава съобразно всички указания на Министерството на здравеопазването и на Националния оперативен щаб за коронавируса, с цел подкрепа и опазване здравето на потребителите, както и на обслужващия персонал.

Община Кюстендил вече сключи анекс и по Компонент 3 на „Патронажната грижа“. Каква е разликата от предоставяните преди извънредното положение услуги. Планирате ли да кандидатствате за включване на общината по Компонент 3?

Усилията ни са насочени изцяло към запазване на здравето на населението на хората. Най-важното в момента е уязвимите лица да останат вкъщи и за целта община Кюстендил предлага комплексен подход към всеки отделен човек – проследяване на здравословното състояние, консултиране, социална и психологическа подкрепа, съдействие при прегледи и хоспитализиране.
От 13 април 2020 г. община Кюстендил изпълнява проект „Патронажна грижа“ – Компонент 3 по ОПРЧР в помощ на най-нуждаещите се и уязвими лица по време на пандемията от коронавирус. Целевата група по проекта са обхванати възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, лица под карантина, самотни родители с деца до 12 г., пълнолетни в риск. Почасовите услуги са свързани със закупуване и доставяне на храна, продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на ползвателите или с пари извън проекта). Потребителите могат да получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и извършване на неотложни административни услуги.
На обявените на сайта на община Община Кюстендил горещи телефони се приемат заявки за доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *