РД ПБЗН – Кюстендил напомня правилата за безопасност през отоплителния сезон

От началото на отоплителния сезон –  от 01.10. до 12.12.2019 г.,  в Кюстендилска област  са възникнали  13 пожара в битовата сфера, като от тях 9 са без преки материални загуби,  4 пожара са нанесли преки материални  загуби.

Отново и през този отоплителен сезон броят на пожарите  се запазва,  като най-честите причини за възникването им са  неправилно ползване на отоплителни уреди – 1, строителна неизправност – 2 , и самозапалване  – 10,  в комините на жилищните сгради.

За периода вследствие на късо съединение в отоплително одеяло е загинал възрастен човек.

В сравнение със зимния сезон на 2017/2018 г. за същият период броят на пострадалите и загиналите хора са: 1 пострадал и 2  загинали. През отоплителния сезон на 2018/2019 г. няма пострадали и загинали хора.

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛ. ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:

Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение! 

При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.

Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!

Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар! 

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ

НА ТВЪРДО ГОРИВО:

Не допускайте използването на самоделни отоплителни уреди на твърди горива.

Под печките за твърдо гориво осигурете негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 50см и 25см встрани, с борд 1см.

Разстоянието от печката и димоотводните тръби до горими предмети, конструктивни елементи и стенни покрития не трябва да е по-малко от 50 см.

Проверете стабилно ли са укрепени димоотводните тръби. Прогорели (пробити) такива, незабавно се подменят с нови.Осигурете ревизионните отвори към комина със стандартно изработени метални розетки.

Ревизирайте комините които ще експлоатирате през зимата – те се изграждат задължително от негорими материали. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията, така също и вградени горими материали. Ако не сте почистили комините от налепи и сажди, направете го веднага. Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат. Комините трябва да са плътно измазани.

Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи, и др. горими и леснозапалими материали.

ВНИМАНИЕ:През последните дни времето предразполага за взимане на мерки за почистване на комините. Ако все още не сте почистили комина, почистете го, а и кюнците от натрупани сажди и отлагания по механичен начин – не използвайте горими и леснозапалими вещества и материали!

Ако вече се отоплявате и не сте го направили:

НАПРАВЕТЕ ГО ВЕДНАГА!

Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките  Ви хора.

РДПБЗН – КЮСТЕНДИЛ

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *